Logg på med Microsoft
Logg på eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Du kan åpne og lagre filer i Odp-filformatet (OpenDocument Presentation) som brukes av enkelte presentasjonsprogrammer, for eksempel Apache OpenOffice Impress og LibreOffice Impress.

Lagre en PowerPoint-presentasjon i OpenDocument-presentasjonsformat

Viktig!: Hvis du vil beholde en PowerPoint-versjon av filen, må du først lagre den som en PowerPoint-presentasjon, for eksempel i PPTX-filformatet, og deretter lagre den på nytt i OpenDocument-presentasjonsformatet (ODP).

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Lagre som.

 3. Klikk OpenDocument-regneark i Filtype-listen.

 4. Gi filen navn, og lagre den.

Åpne en OpenDocument-presentasjonsfil i PowerPoint

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Åpne.

 3. Hvis du bare vil se filer som er lagret i OpenDocument-format, klikker du OpenDocument-presentasjon i listen over filtyper.

 4. Klikk filen du vil åpne, og klikk deretter Åpne.

  Tips!: Du kan også åpne filen ved å dobbeltklikke den etter at du har funnet den.

Obs!: Når du åpner en OpenDocument-presentasjonsfil i PowerPoint, er det ikke sikkert den har samme formatering som den hadde i det opprinnelige programmet den ble opprettet i. Det skyldes forskjeller mellom programmene som bruker OpenDocument-formatet.

Lære mer om OpenDocument-formatet

Når du åpner eller lagrer presentasjoner i OpenDocument-presentasjonsformat (*.odp), kan du miste noe av formateringen. Dette skyldes de forskjellige funksjonene og alternativene, for eksempel formateringen, som OpenDocument-presentasjonsprogrammer og PowerPoint støtter.

Støttede funksjoner i . ODP-format

Tabellen nedenfor viser hvilke PowerPoint-funksjoner som støttes helt eller delvis, eller ikke støttes i det hele tatt, i OpenDocument-presentasjonsformatet (ODP).

 • Støttes     Både PowerPoint- og OpenDocument-presentasjonsformatet støtter denne funksjonen. Du mister ikke innhold, formatering eller brukervennlighet.

 • Støttes delvis     Både PowerPoint- og OpenDocument-presentasjonsformatet støtter denne funksjonen, men formatering og brukervennlighet kan være påvirket. Du mister ingen tekst eller data, men det kan være forskjeller i formateringen og måten du arbeider med tekst eller grafikk på.

 • Støttes ikke    Denne funksjonen i støttes ikke OpenDocument-formatet. Hvis du har tenkt å lagre presentasjonen i et OpenDocument-format, må du ikke bruke disse funksjonene.

Område

Delområde

PowerPoint kundestøtte

Animasjoner

Inngang/avslutning

animasjoner

Støttes delvis

Animasjoner som ikke kan støttes av ODF, endres til en animasjon som kommer til syne eller forsvinner.

Animasjoner

Fargeanimasjoner

Støttes ikke

Animasjoner

Skaleringsanimasjoner

Støttes ikke

Animasjonene Støtvis, Blink med lyspæren og Øk/Reduser og animasjoner med loddrett høyde støttes ikke.

Animasjoner

Animasjonsforsinkelser

Støttes

Animasjoner

Animasjonstidsberegning

Støttes

Animasjoner

Tekstanimasjoner

Støttes

Animasjoner

Animasjoner som utløses

Støttes

Animasjoner

Animasjons-

lyder

Støttes ikke

Animasjoner

Medieanimasjoner

Støttes

Animasjoner

SmartArt

Støttes ikke

Animasjoner

Diagramdeler

Støttes delvis

Animasjoner på deler av diagrammer konverteres til en animasjon på hele diagrammet.

Animasjoner

OLE-handlings-

animasjoner

Støttes ikke

Animasjoner

Mal-/oppsett-animasjoner

Støttes ikke

Overganger

Overganger

Støttes delvis

Følgende overganger støttes ikke: Persienner, Kutt, Strimler, Kam og Nyhetsblink.

Overganger

Overgangslyder

Støttes ikke

Innholdsmedier (videoer/lyder)

Trim og sett bokmerke

Støttes delvis

Innhold

Innebygging av WAV-filer

Støttes

Innhold

OLE

Støttes

Innhold

ActiveX-kontroller

Støttes ikke

Innhold

Tabeller

Støttes delvis

I PowerPoint 2013 og nyere versjoner kan det hende at tabeller som er lagret i ODP-formatet, ikke gjengis på samme måte av andre ODF-programmer, men forblir tabeller. I PowerPoint 2010 blir tabeller som er lagret i ODP-formatet, bilder og kan ikke redigeres videre.

Innhold

Topptekst/bunntekst

Støttes delvis

Når du lagrer en fil med topptekst eller bunntekst i ODP-formatet, konverteres toppteksten eller bunnteksten til tekstbokser.

Innhold

Dato- og klokkeslettfelt

Støttes delvis

Alle dato- og klokkesletttyper er inkludert, men de kan konverteres til en standardtype av andre ODF-programmer. På samme måte kan dato- og klokkesletttyper fra andre ODF-programmer konverteres til en standardtype PowerPoint.

Innhold

Skjul figur

Støttes

Innhold

Skjul lysbilde

Støttes

Makroer, programmerbarhet

Makroer, OM, programmerbarhet

Støttes ikke

Presentasjonsinnstillinger

Sidestørrelse

Støttes delvis

Selv om sidestørrelsen lagres med presentasjonen, er innstillingene for sidestørrelse i dialogboksen Utskriftsformat unøyaktige. Dialogboksen prøver å bruke standard sidestørrelse som standard.

Presentasjonsinnstillinger

Egendefinerte fremvisninger

Støttes

Presentasjonsinnstillinger

Lydkommentarer, tidsberegninger

Støttes

Presentasjonsinnstillinger

Presentasjonsinnstillinger

Støttes delvis

Presentasjonsinnstillinger

Utskriftsinnstillinger

Støttes ikke

Presentasjonsinnstillinger

Visningsinnstillinger

Støttes ikke

Samarbeid

Kommentarer

Støttes ikke

Diagrammer

Diagrammer

Støttes delvis

Presentasjonsutforming

Maler

Støttes delvis

All temainformasjon blir borte og plassers i maler/oppsett. Skrifter, farger og effekter på nye figurer arves ikke lenger.

Når du åpner presentasjonen etter å ha lagret den i ODP-format, brukes standardtemaet, men det skal ikke føre til endringer i presentasjonen. Det fører imidlertid til at alle fremtidige endringer gjøres som om dette standardtemaet ble brukt.

Presentasjonsutforming

Oppsett

Støttes delvis

Oppsett behandles på samme måte som maler når de åpnes i andre ODF-programmer.

Presentasjonsutforming

Plassholdere

Støttes delvis

Temainformasjon mistes fra plassholdere.

Presentasjonsutforming

Notater

Støttes

Presentasjonsutforming

Notatmaler

Støttes

Presentasjonsutforming

Støttearkmaler

Støttes

Kryptering

Kryptering

Støttes ikke

Beskyttelse

Beskyttelse

Støttes ikke

Tekst

Internasjonal tekstformatering

Støttes delvis

Funksjoner som ikke støttes omfatter:

 • Kinsoku

 • Rotasjon av loddrett tekst (270, stablet)

 • Østasiatisk linjeskift

 • Kumimoji

 • Enkelte internasjonale nummereringssystemer tilordnes til punktmerking eller vestlig nummerering

 • Distribuert justering

Tekst-

justering

Støttes delvis

Distribuert justering støttes ikke.

Enkelte visuelle forskjeller kan oppstå ved justering, forankring eller tekstbryting av tekst i andre ODF-programmer.

Tekst

Kolonner

Støttes ikke

Tekst

Tekstrotasjon

Støttes delvis

270-rotasjon og stablet tekst støttes ikke.

Tekst

Hyperkoblinger

Støttes delvis

Vanlige hyperkoblinger støttes, men pekerfølsomme hyperkoblinger støttes ikke.

Tekst

Lister

Støttes

Andre ODF-programmer kan endre punktmerking/nummerering eller ikke støtte den.

Tekst

Grunnleggende formatering

Støttes

Kursiv, fet skrift, understrek og gjennomstreking støttes alle i ODF-programmer.

Forskjellige skrifter eller størrelser støttes.

Tekst

Avanserte formateringseffekter / grafiske effekter

Støttes delvis

Funksjoner som ikke støttes omfatter:

 • Bildefyll, gradert fyll, mønsterfyll eller tom fylt tekst.

 • Enkelte effekter med utvendig skygge på tekst.

 • Tekst med bilde-, graderings- eller mønsteromriss eller tomme fylte omriss..

 • Tekst kan ikke ha omriss forskjellig fra fyllfargen.

Tekst

Beste tilpassing

Støttes ikke

Tekst

Overflyt

Støttes

Overflyt kan ha ulikt utseende i forskjellige ODF-programmer.

Tabellen nedenfor viser hvilke grafiske PowerPoint-funksjoner som støttes helt eller delvis eller ikke støttes i OpenDocument-formatet (ODP).

Grunnfigurer

PowerPoint kundestøtte

Figurer

Støttes

Tekstbokser

Støttes

Objekter i tekstbokser utelates når du åpner en OpenDocument-fil.

WordArt

Støttes delvis

ODF støtter ikke WordArt-alternativer. Tekst og basistekstfarge opprettholdes, men WordArt-effekter og -formatering går tapt.

Alternativer for 3D-former

Støttes ikke

Bilder

Støttes

Støttes bortsett fra alternativet for innsetting og kobling, som ikke støttes av ODF.

SmartArt-diagrammer

Støttes

Konvertert til en gruppe figurer.

ActiveX-kontroller

Støttes ikke

Objekter i diagrammer

Støttes delvis

Enkelte objekttyper støttes, men ikke alle støttes.

Håndskriftmerknad

Støttes

Håndskriftmerknaden konverteres til et utvidet metafilbilde (EMF).

Gruppering av objekter

Støttes

Objektsynlighet

Støttes

Objektkantlinjer

Støttes

Ikke alle typer kantlinjer støttes. Stiler som ikke støttes, lagres som standard kantlinjestil (svart heltrukken linje).

Objektfyll

Støttes

Støttes bortsett fra bakgrunnsfyll for lysbilde.

Gradert fyll med mer enn to stopp vil miste alle stoppene etter de to første.

Linjeformatering

Støttes

Ikke alle linjestiler og linjeendestiler støttes i ODF. Stiler som ikke støttes, lagres som henholdsvis standard svart heltrukken linje og piltype.

Bildebeskjæring

Støttes

Beskjæring av et bilde med en figur støttes ikke.

Endring av farger i bilder

Støttes delvis

Enkelte endringer av farger i bilder har en ekvivalent i ODF, for eksempel svart og hvitt. Andre endringer av farger har ingen ekvivalent, og fargene slås sammen. Bildet vises likt, men fargebytte kan ikke lenger endres.

3D-bildealternativer

Støttes ikke

Bildestiler

Støttes delvis

Kantlinjer støttes delvis, men det er ikke sikkert de ser likedan ut.

Temaer

Støttes ikke

Hyperkobling på figur

Støttes ikke

Tips

 • Før du sender en fil til andre, bør du lukke filen og åpne den på nytt for å se hvordan den ser ut i OpenDocument-presentasjonsformat (ODP).

 • Hvis du vil beholde avansert objektformatering som ikke støttes av OpenDocument-presentasjonsformatet, kan du konvertere objektet til et bilde.

 • Når PowerPoint 2010, må du fullføre tabellen før du lukker PowerPoint. Tabeller konverteres til bilder når du lukker PowerPoint 2010 og ikke kan redigeres senere.

 • Unngå å bruke uthevingsanimasjoner (det vil si animasjoner som ikke er inngangs- eller avslutningsanimasjoner) som inneholder fargeendringer eller skalering, fordi disse delene av animasjonene går tapt når du lagrer presentasjonen i ODP-filformatet.

Se også

Rediger ODP-filer for OpenDocument og PowerPoint .pptx filer i PowerPoint på nettet

Lagre presentasjonen i et annet filformat

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×