Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Bruke rapportene SharePoint overføringsverktøyet

Overføringsverktøyet SharePoint genererer loggfiler, sammendrags- og oppgavenivårapporter for å hjelpe deg med å administrere, overvåke og feilsøke overføringsprosessen.

Slik viser du rapportene

Disse rapportene kan vises mens overføringen pågår eller etter at jobbene er fullført.

Vise rapporter på oppgavenivå:

 1. Når overføringen har startet, klikker du Vis oppgaverapport.

  Vis oppgaverapporten for SharePoint for overføringsverktøyet.
 2. En filmappe åpnes med en liste over rapporter på oppgavenivå som er generert for den bestemte oppgaven.Vise sammendragsrapporter:

 1. Når overføringen er fullført, klikker du Åpne rapport.

  Vis oppgaverapporten for SharePoint for overføringsverktøyet.

 2. En mappe med sammendragsrapportene åpnes.

Sammendragsrapporter

To typer sammendragsrapporter genereres. Den andre typen sammendragsrapport genereres bare hvis det er feil.

 • SummaryReport.csv. Denne rapporten inneholder én enkelt rad med data som gir total størrelse på bildet, antall filer overført, varighet.

 • FailureSummary.csv.Denne rapporten opprettes bare når det oppstår feil eller feil under overføringsprosessen.

Når du vurderer overføringsjobbene, anbefaler vi at du først ser på disse sammendragsrapportene. Hvis en FailureSummary.csv fil ikke ble opprettet, oppstod det ingen feil under jobbkjøringen.

Kolonne

Beskrivelse

Kilde

Filbane eller URL-adresse for plasseringen til dataene som overføres.

Mål

Nettadressen til nettstedet og biblioteket som dataene skal overføres til.

Status

Status for hver aktivitet (vellykket, mislykket, pågår, ikke startet)

Totalt antall byte

Totalt antall byte skannet i kildemålet.

Totalt GB

Totalt antall gigabyte skannet i kildemålet.

Antall filer

Totalt antall skannede elementer

Overførte byte

Totalt antall byte med data som er overført.

Overført GB i gjeldende runde

Den totale størrelsen på filene som ble overført, uttrykt i gigabyte.

GB ikke overført i gjeldende runde

Den totale størrelsen på filene som ikke ble overført, uttrykt i gigabyte.

Totalt antall skannede elementer

Totalt antall filer og listeelementer, inkludert de som filtreres ut på grunn av innstillinger eller potensielle skanneproblemer.

Totalt som skal overføres i gjeldende runde

Totalt antall filer som var forventet å overføres, unntatt de som er filtrert ut basert på innstillinger eller potensielle skanneproblemer.

Overførte elementer i gjeldende runde

Totalt antall filer som er overført.

Elementer som ikke er overført i gjeldende runde

Antall filer som ikke ble overført.

Advarselsantall i gjeldende runde

Antall advarsler som genereres.

Starttidspunkt

Tidspunktet da overføringsoppgaven startet.

Sluttidspunkt

Tidspunktet da overføringsoppgaven ble avsluttet.

Varighet

Hvor lang tid det tok å fullføre overføringsoppgaven.

GB/time

Hvor mange GB per overført per time.

Avrundet tall

Det runde tallet er det trinnvise antallet ganger rapporten har blitt generert basert på flere passeringer som verktøyet har gjort for å få alt innholdet den kunne til målet.

Arbeidsflyt-ID

ID-nummeret for overføringsarbeidsflyten. Mange oppgaver kan være i én enkelt arbeidsflyt.

Oppgave-ID

Det individuelle oppgavenummeret.

Loggbane

Plasseringen av loggfilene for hver oppgave.

Denne rapporten genereres bare hvis det oppstår en feil under jobbkjøringen.

Kolonne

Beskrivelse

Kilde

Filbane eller URL-adresse for plasseringen til dataene som overføres.

Mål

Nettadressen til nettstedet og biblioteket som dataene skal overføres til.

Filnavn

Mislykkede fil- eller mappenavn eller listeelementer

Utvidelse

Hvis det er en mappe, er filtypen tom, ellers er filtypen filtypen hvis den er en fil.

Filstørrelse

Mislykket fil- eller mappestørrelse eller elementstørrelse

Innholdstype

Mappe eller fil.

Status

Statusen til filen eller mappen som vises som Mislyktes i denne rapporten.

Resultatkategori

Kategorien Mislykkede årsaker basert på jobbprosessen.

Melding

Beskrivelse av feil årsaksdetalj.

Feilkode

Feilkode for årsak til mislykket årsak.

Pakkenummer

Pakkenummeret for pakken inkluderer elementet som mislyktes.

Jobb-ID for overføring

Jobb-ID-en for pakken inneholder elementet som mislyktes.

Trinnvis runde

Det siste trinnvise runde tallet som elementet mislyktes i.

Oppgave-ID

Det individuelle oppgavenummeret.

Enhetsnavn

Navnet på enheten eller datamaskinen som kjører overføringsjobben.

Aktivitetsrapporter

Når du trenger å gjøre noen dypere undersøkelser eller bare verifisere overføringsoppgaven, hjelper rapportene på oppgavenivå deg med å drille ned i de spesifikke detaljene. De fire anbefalte rapportene for oppgavenivå som skal brukes, er:

 • FileSummary.csv: Dette ligner på den generelle sammendragsrapporten, bortsett fra at den aggregerer dataene bare for én enkelt aktivitet.

 • FilesFailureReport.csv: Dette er feilrapporten på elementnivå. Dette er en filtrert versjon av filese-rapporten, som bare viser feil.

 • FilesReport.csv: En liste over alle elementene denne oppgaven forsøkte å gjøre

 • ScanSummary.csv: Denne rapporten gir statistiske totaler.

 • StructureReport.csv

 • StructureFailureReport.csv

 • StructureFailureSummary.csv

Rapporten FilesSummary.csv en sammendragsrapport på aktivitetsnivå.

Kolonne

Beskrivelse

Trinnvis runde

Det runde tallet som er lagt til på slutten av rapportnavnet (RO, R1 og så videre), angir om skanningen eller jobben er kjørt på nytt.

Skannet

Totalt antall filer som er skannet før overføring.

Mislykkede elementskanning

Antall filer som mislyktes med skanningen og som ikke er kvalifisert for overføringen.

Filtrerte elementer

Antall filer som ikke er inkludert i overføringen.

Forventet antall overførte filer

Totalt antall filer som var forventet å overføres, unntatt de filtrerte baserte innstillingene eller skannede potensielle problemer. Totalt antall filer som var forventet å overføre.

Lese

Totalt antall filer som er lest.

Pakket

Totalt antall filer som er pakket og klare til å lastes opp til målet.

Lastet opp

Totalt antall filer som ble forsøkt lastet opp.

Lastet inn på nytt

Totalt antall filer som ble lastet opp på nytt.

Sendt

Totalt antall filer som er sendt inn.

Sendt på nytt

Totalt antall filer som sendes på nytt.

Overført

Totalt antall filer som er overført.

Mislykket lesing

Antall filer som det oppstod en feil eller feil under lesing.

Mislykket pakking

Antall filer som det oppstod en feil eller feil under pakken.

Kan ikke laste opp

Antall filer som det oppstod en feil eller feil under opplasting.

Mislykket innsending

Antall filer som det oppstod en feil eller feil under sending.

Mislykket spørring

Antall filer som det oppstod en feil eller feil under spørring.

Enhetsnavn

Navnet på enheten eller datamaskinen som kjører overføringsjobben.

NavnetFilesFailureReport.csv, genereres bare hvis det oppstår en feil som fører til at en fil ikke kan eller ikke kan overføres.

Kolonne

Beskrivelse

Kilde

Filbane eller URL-adresse for plasseringen til dataene som overføres.

Mål

nettadressen til leieren og biblioteket til der dataene skal overføres.

Elementnavn

Navnet på filen som ble overført.

Utvidelse

Filtypen, som angir filtypen.

Elementstørrelse

Størrelsen på den individuelle filen.

Innholdstype

Filtypen.

Status

Status som angir i hvilket trinn filen er.

Resultatkategori

Generell kode knyttet til elementet for å angi hva som skjedde med elementet.

Melding

Detaljert feil eller informasjonsmelding .

Feilkode

Feilkode for årsak til mislykkede årsaker.

Kildeelement-ID

ID-en til elementet ved kilden.

Målelement-ID

ID-en til elementet på målet.

Pakkenummer

ID generert for pakkenummeret under overgangen.

Jobb-ID for overføring

ID-nummeret til jobben (som kan inneholde én eller flere oppgaver).

Trinnvis runde

Det runde tallet som er lagt til på slutten av rapportnavnet (RO, R1 og så videre), angir om skanningen eller jobben er kjørt på nytt.

Oppgave-ID

ID-nummeret til oppgaven.

Enhetsnavn

Navnet på enheten eller datamaskinen som kjører overføringsjobben.

Rapporten FilesReport.csv en detaljert rapport som inneholder data for hver fil i oppgaven.

Kolonne

Beskrivelse

Kilde

Filbane eller URL-adresse for plasseringen til dataene som overføres.

Mål

nettadressen til leieren og biblioteket til der dataene skal overføres.

Filnavn

Navnet på filen som ble overført.

Utvidelse

Filtypen, som angir filtypen.

Filstørrelse

Størrelsen på den individuelle filen.

Innholdstype

Filtypen.

Status

Status som angir i hvilket trinn filen er.

Resultatkategori

Generell kode knyttet til elementet for å angi hva som skjedde med elementet.

Melding

mer detaljert Feil- eller informasjonsmelding generert.

Kildeelement-ID

ID-en til elementet ved kilden.

Målelement-ID

ID-en til elementet på målet.

Pakkenummer

ID generert for pakkenummeret under overgangen.

Jobb-ID for overføring

ID-nummeret til jobben (som kan inneholde én eller flere oppgaver).

Trinnvis runde

Det runde tallet som er lagt til på slutten av rapportnavnet (RO, R1 og så videre), angir om skanningen eller jobben er kjørt på nytt.

Oppgave-ID

ID-nummeret til oppgaven.

Enhetsnavn

Navnet på enheten eller datamaskinen som kjører overføringsjobben.

Rapporten ScanSummary.csv den totale statistikken for skanningen – en prosess som finner sted før den faktiske overføringen starter.

Kolonne

Beskrivelse

Trinnvis runde

Det runde tallet som er lagt til på slutten av rapportnavnet (RO, R1 og så videre), angir om skanningen eller jobben er kjørt på nytt.

Totalt antall skannede elementer

Totalt antall mapper, listeelementer og filer som er skannet.

Totalt antall skannede mapper

Totalt antall mapper som er skannet.

Totalt antall skannede listeelementer

Totalt antall skannede listeelementer.

Totalt antall skannede filer

Totalt antall filer som er skannet.

Mapper med problemer

Antall mapper med potensielle problemer for overføringen.

Elementer med problemer

Antall filer med potensielle problemer for overføring.

Elementer filtrert ut

Antall filer som er filtrert ut basert på innstillingene i verktøyet.

Mapper som skal overføres

Antall mapper som skal overføres.

Elementer som skal overføres

Antall filer som skal overføres.

Totalt antall elementer som skal overføres

Totalt antall mapper og filer som skal overføres.

Enhetsnavn

Navnet på enheten eller datamaskinen som kjører overføringsjobben.

Strukturrapport

Strukturrapport på aktivitetsnivå.

Kolonne

Beskrivelse

Strukturtype

Nettstedssamling, nettsted, liste, felt, innholdstype, visning

Strukturtittel

Visningsnavn for objektet

Operasjon

Hoppet over, opprettet eller oppdatert.

Status

Vellykket, delvis vellykket, mislykket

Detaljer

Årsak til feil.

Url-adresse for kildestruktur

Vis kilde-NETTADRESSEN. Nettstedssamling, nettsted og liste viser nettadressen. Felt, innholdstype. og visningen viser beholderens nettadresse.

Url-adresse for målstruktur

Vis kilde-NETTADRESSEN. Nettstedssamling, nettsted og liste viser nettadressen. Felt, innholdstype og visning viser beholderens nettadresse.

Kildestruktur-ID

ID når tilgjengelig.

Målstruktur-ID

ID når tilgjengelig.

Tidsangivelse

Tidspunktet da handlingen oppstod.

Rapport om strukturfeil

Dette er en feilrapport på oppgavenivå. Denne rapporten genereres bare hvis det er en feil.

Kolonne

Beskrivelse

Strukturtype

Nettstedssamling, nettsted, liste, felt, innholdstype, visning

Strukturtittel

Visningsnavn for objektet

Operasjon

Hoppet over, opprettet eller oppdatert.

Status

Vellykket, delvis vellykket, mislykket

Detaljer

Årsak til feil.

Url-adresse for kildestruktur

Vis kilde-NETTADRESSEN. Nettstedssamling, nettsted og liste viser nettadressen. Felt, innholdstype. og visningen viser beholderens nettadresse.

Url-adresse for målstruktur

Vis kilde-NETTADRESSEN. Nettstedssamling, nettsted og liste viser nettadressen. Felt, innholdstype og visning viser beholderens nettadresse.

Kildestruktur-ID

ID når tilgjengelig.

Målstruktur-ID

ID når tilgjengelig.

Tidsangivelse

Tidspunktet da handlingen oppstod.

Sammendrag av strukturfeil

Dette er en mengde av alle rapportene om aktivitetsfeil. Dette genereres bare hvis det er feil.

Kolonne

Beskrivelse

Strukturtype

Nettstedssamling, nettsted, liste, felt, innholdstype, visning

Strukturtittel

Visningsnavn for objektet

Operasjon

Hoppet over, opprettet eller oppdatert.

Status

Vellykket, delvis vellykket, mislykket

Detaljer

Årsak til feil.

Url-adresse for kildestruktur

Vis kilde-NETTADRESSEN. Nettstedssamling, nettsted og liste viser nettadressen. Felt, innholdstype. og visningen viser beholderens nettadresse.

Url-adresse for målstruktur

Vis kilde-NETTADRESSEN. Nettstedssamling, nettsted og liste viser nettadressen. Felt, innholdstype og visning viser beholderens nettadresse.

Kildestruktur-ID

ID når tilgjengelig.

Målstruktur-ID

ID når tilgjengelig.

Tidsangivelse

Tidspunktet da handlingen oppstod.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×