Budsjett (ressursfelt)

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Datatype    Ja/Nei

Oppføringstype    Angitt

Beskrivelse    Budsjett-feltet brukes til å vise eller endre om en arbeid, materiale eller kostnadsressursen er en budsjettressurs, det vil si en ressurs som arbeid, materiale eller kostnad skal følges i prosjektet. Som standard er budsjett-feltet satt til Nei.

Beste bruksområder    Identifiser budsjettressurser når du vil følge opp budsjettert ressursarbeid, materiale eller kostnad mot planlagt (opprinnelig plan) og faktisk ressursarbeid, materiale eller kostnad.

Legg til Budsjett-kolonnen i en ressursliste når du vil identifisere budsjettressurser og ikke-budsjettressurser i én enkelt visning. Dette kan være nyttig når du vil endre budsjettstatus for flere ressurser samtidig. Det er også praktisk når du vil gruppere eller filtrere ressurser etter hvorvidt de er budsjett- eller ikke-budsjettressurser.

Eksempel    Du har et budsjett på 1 000 000 kr for bemanning, materialer og reise for et tremåneders prosjekt. Når du setter opp prosjektplanen, identifiserer du arbeids-, materiale- og kostnadsressurser som utgjør budsjettet som ble tildelt prosjektet ditt, som budsjettressurser. Etter hvert som arbeidet på prosjektet fortsetter, skriver du inn informasjon om faktisk fremdrift i prosjektplanen. Deretter sammenligner du eventuelle avvik mellom budsjettert og faktisk fremdrift for å se om du må foreta noen justeringer.

Merknader    Du kan også bruke dialogboksen Ressursinformasjon for å identifisere en ressurs som en budsjettressurs. Dobbeltklikk ressursen for å åpne dialogboksen Ressursinformasjon. Merk av for Budsjett i kategorien Generelt.

Budsjettressurser kan ikke tildeles individuelle aktiviteter i et prosjekt, men de kan tildeles prosjektsammendrag. Det er også bare budsjettressurser som kan tildeles prosjektsammendraget.

Når du har tildelt en ressurs til en aktivitet, kan du ikke endre ressursen til en budsjettressurs.

Når kostnadsressurser er budsjettressurser, kan du bare skrive inn informasjon i Budsjettkostnad-feltene, ikke i Budsjettarbeid-feltene. Når arbeids- og materialressurser er budsjettressurser, kan du bare skrive inn informasjon i Budsjettarbeid-feltene, ikke i Budsjettkostnad-feltene.

Maksimalt antall-feltet er ikke tilgjengelig for arbeidsressurser som er budsjettressurser, for disse regnes allerede for å være fulltidsekvivalente arbeidsressurser av budsjettmessige grunner. Feltene Standard timepris, Timepris for overtid og Kostnader per gang gjelder heller ikke for budsjettressurser.

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×