Budsjettkostnad-felt

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Budsjettkostnad-feltene brukes til å angi eller gå gjennom budsjettkostnader for budsjett kostnadsressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag. Du kan bruke Budsjettkostnad-felt til å sammenligne gjeldende budsjetterte kostnader med planlagte eller faktiske kostnader for prosjektet.

Det finnes flere kategorier av Budsjettkostnad-felt.

Budsjettkostnad (aktivitetsfelt)

Datatype    Valuta

Oppføringstype     Beregnet

Hvordan beregnet    Når du tildeler en kostnadsressurs som er en budsjettressurs, til et prosjektsammendrag, og deretter skriver inn et budsjettbeløp for kostnadsressursen i Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen, fremhever Microsoft Project totalbeløpet til prosjektsammendrag.

Informasjonen kan brukes til å gå gjennom de totale budsjettkostnadene for prosjektet. Hvis prosjektet er en del av et hovedprosjekt eller en portefølje av prosjekter, kan informasjon om budsjettkostnadene for prosjektsammendraget sammenlignes med og analyseres mot andre prosjekter. Prosjektsammendraget til hovedprosjektet inkluderer verdien på sine egne budsjettressurser samt summen av budsjettressursene til innsatte prosjekter.

Beste bruksområder    Legg til Budsjettkostnad-feltet i en aktivitetsliste og vis prosjektsammendraget når du vil gå gjennom det totale budsjettet for kostnadsressurser. Når du har begynt å spore fremgangen i prosjektplanen, kan du bruke Budsjettkostnad-feltet til å sammenligne de budsjetterte kostnadene med de faktiske kostnadene.

Eksempel    Hvis du har et reisebudsjett på 150 000 kr i et tremåneders prosjekt, har du identifisert Reise som en kostnadsressurs og en budsjettressurs. Du har tildelt kostnadsressursen til prosjektsammendraget og skrevet inn budsjettbeløpet for reise i Aktivitetsbelegg-visning. Etter hvert som arbeidet på prosjektet fortsetter, skriver du inn informasjon om faktisk fremdrift in prosjektplanen. Du sammenligner eventuelle avvik mellom planlagte kostnader og faktiske kostnader for å forsikre deg om at du er på rett vei og kan foreta eventuelle justeringer.

Merknader    Du kan bare skrive inn informasjon i Budsjettkostnad-feltet for kostnadsressurser som er budsjettressurser. (For arbeids- og materialressurser som er budsjettressurser, kan du skrive inn informasjon i Budsjettarbeid-feltene.)

Budsjettkostnad (ressursfelt)

Datatype    Valuta

Oppføringstype     Beregnet

Hvordan beregnet    Når du tildeler en kostnadsressurs som er en budsjettressurs, til et prosjektsammendrag, og deretter skriver inn et budsjettbeløp for kostnadsressursen i Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen, kopierer Project budsjettbeløpet til ressursfeltet Budsjettkostnad.

Beste bruksområder    Legg til Budsjettkostnad-feltet i en ressursvisning når du vil gå gjennom budsjettet for kostnadsressursene eller sammenligne budsjettene for kostnadsressursene med hverandre.

Eksempel    Hvis du har et reisebudsjett på 150 000 kr i et tremåneders prosjekt, har du identifisert Reise som en kostnadsressurs og en budsjettressurs. Du har tildelt kostnadsressursen til prosjektsammendraget og skrevet inn budsjettbeløpet for reise i Aktivitetsbelegg-visning. Når du legget til Budsjettkostnad-feltet i ressurslisten, ser du at reisekostnadsressursen gjenspeiler budsjettet på 150 000 kr.

Merknader    Du kan bare skrive inn informasjon i Budsjettkostnad-feltet for kostnadsressurser som er budsjettressurser. (For arbeids- og materialressurser som er budsjettressurser, kan du skrive inn informasjon i Budsjettarbeid-feltene.)

Budsjettkostnad (tildelingsfelt)

Datatype    Valuta

Oppføringstype     Angitt

Beste bruksområder    Legg til Budsjettkostnad-feltet i Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen når du vil angi hvor budsjett for kostnadsressurser på tildelinger, eller når du vil sammenligne budsjetter for kostnadsressurser til hverandre.

Eksempel    Hvis du har et reisebudsjett på 150 000 kr i et tremåneders prosjekt, har du identifisert Reise som en kostnadsressurs og en budsjettressurs. Du har tildelt kostnadsressursen til prosjektsammendraget. Nå kan du skrive inn totalsummen for reisebudsjettet i listedelen i Aktivitetsbelegg-visning.

Merknader    Du kan bare skrive inn informasjon i Budsjettkostnad-feltet for kostnadsressurser som er budsjettressurser. (For arbeids- og materialressurser som er budsjettressurser, kan du skrive inn informasjon i Budsjettarbeid-feltene.)

Budsjettkostnad (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Datatype    Valuta

Oppføringstype     Beregnet

Beregnet hvordan?    Når du tildeler en kostnadsressurs som er en budsjettressurs, til en prosjektsammendrag, og angi deretter en budsjetterte beløpet for kostnadsressursen i Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen, fremhever Project totalbeløpet til nivået for tidsinndelte.

Beste bruksområder    Du kan vise Budsjettkostnad-feltet i timeregistreringsdelen av Aktivitetsbelegg-visningen ved å legge det til i dialogboksen Detaljstiler. Da vises budsjettkostnaden for aktiviteten og tildelingen(e) fordelt over tid.

Når du har begynt å spore fremdriften i prosjektplanen, kan du bruke Budsjettkostnad-feltet til å sammenligne de budsjetterte kostnadene med de faktiske kostnadene.

Eksempel    Hvis du har et reisebudsjett på 150 000 kr i et tremåneders prosjekt, har du identifisert Reise som en kostnadsressurs og en budsjettressurs. Du har tildelt kostnadsressursen til prosjektsammendraget og skrevet inn budsjettbeløpet for reise på tildelingen i Aktivitetsbelegg-visning. Etter hvert som arbeidet på prosjektet fortsetter, skriver du inn informasjon om faktisk fremdrift in prosjektplanen. Du sammenligner eventuelle avvik mellom planlagte tidsinndelte kostnader og faktiske tidsinndelte kostnader for å forsikre deg om at du er på rett vei og kan foreta eventuelle justeringer.

Merknader    Du kan bare skrive inn informasjon i Budsjettkostnad-feltet for kostnadsressurser som er budsjettressurser. (For arbeids- og materialressurser som er budsjettressurser, kan du skrive inn informasjon i Budsjettarbeid-feltene.)

Budsjettkostnad (tidsinndelt ressursfelt)

Datatype    Valuta

Oppføringstype     Beregnet

Beregnet hvordan?    Når du tildeler en kostnadsressurs som er en budsjettressurs, til en prosjektsammendrag, og angi deretter en budsjetterte beløpet for kostnadsressursen i Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen, fremhever Project totalbeløpet til nivået for tidsinndelte.

Beste bruksområder    Du kan vise Budsjettkostnad-feltet i timeregistreringsdelen av Ressursbelegg-visningen ved å legge det til i dialogboksen Detaljstiler. Da vises budsjettkostnaden for ressursen og tildelingen(e) fordelt over tid.

Eksempel    Hvis du har et reisebudsjett på 150 000 kr i et tremåneders prosjekt, har du identifisert Reise som en kostnadsressurs og en budsjettressurs. Du har tildelt kostnadsressursen til prosjektsammendraget og skrevet inn budsjettbeløpet for reise på tildelingen i Ressursbelegg-visning. Etter hvert som arbeidet på prosjektet fortsetter, skriver du inn informasjon om faktisk fremdrift in prosjektplanen. Du sammenligner eventuelle avvik mellom planlagte tidsinndelte kostnader og faktiske tidsinndelte kostnader for å forsikre deg om at du er på rett vei og kan foreta eventuelle justeringer.

Merknader    Du kan bare skrive inn informasjon i Budsjettkostnad-feltet for kostnadsressurser som er budsjettressurser. (For arbeids- og materialressurser som er budsjettressurser, kan du skrive inn informasjon i Budsjettarbeid-feltene.)

Budsjettkostnad (tidsinndelt tildelingsfelt)

Datatype    Valuta

Oppføringstype    Angitt

Beste bruksområder    Du kan vise Budsjettkostnad-feltet i timeregistreringsdelen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen ved å legge det til i dialogboksen Detaljstiler. Deretter kan du angi eller gå gjennom budsjettkostnadene for tildelingen fordelt på tid.

Eksempel    Med et budsjett $ 15 000 for reise for et prosjekt med tre måned, har du funnet "Reiser" som en kostnadsressurs og en budsjettressurs. Du har tildelt kostnadsressursen til prosjektsammendrag. Nå kan du angi tidsinndelt eller med et omriss budsjetterte beløpet for reise i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen.

Merknader    Du kan bare skrive inn informasjon i Budsjettkostnad-feltet for kostnadsressurser som er budsjettressurser. (For arbeids- og materialressurser som er budsjettressurser, kan du skrive inn informasjon i Budsjettarbeid-feltene.)

Et abonnement for å få mest mulig ut av tiden din

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×