You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Budsjettkostnad-feltene brukes til å angi eller se gjennom budsjettkostnader for kostnadsressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag. Du kan bruke Budsjettkostnad-feltene til å sammenligne gjeldende budsjetterte kostnader med de planlagte eller faktiske kostnadene for prosjektet.

Det finnes flere kategorier av Budsjettkostnad-felt.

Budsjettkostnader (aktivitetsfelt)

Datatype    Valuta

Oppføringstype     Beregnet

Beregnet hvordan?    Når du tildeler en kostnadsressurs som er en budsjettressurs til et prosjektsammendrag, og deretter angir et budsjettbeløp for kostnadsressursen i Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen, fremhever Microsoft Project det totale beløpet til prosjektsammendrag.

Denne informasjonen kan deretter brukes til å se gjennom den generelle budsjettkostnadsinformasjonen for prosjektet. Hvis prosjektet er en del av en hovedprosjekt eller en portefølje av prosjekter, kan prosjektsammendragets budsjettkostnadsinformasjon sammenlignes og analyseres mot andre prosjekter. Prosjektsammendraget for hovedprosjektet omfatter verdien av sine egne budsjettressurser pluss summen av budsjettressursene for de innsatte prosjektene.

Beste bruksområder    Legg til Budsjettkostnad-feltet i en aktivitetsvisning, og vis prosjektsammendraget når du vil se gjennom det totale budsjettet for kostnadsressurser. Når du begynner å spore fremdriften i prosjektplanen, kan du bruke Budsjettkostnad-feltet til å sammenligne budsjetterte kostnader med de faktiske kostnadene.

Eksempel    Med et budsjett på kr 15 000 for reise for et tremånedersprosjekt, har du identifisert Reise som en kostnadsressurs og en budsjettressurs. Du har tildelt denne kostnadsressursen til prosjektsammendraget og angitt budsjettbeløpet for reise i Aktivitetsbelegg-visningen. Etter hvert som arbeidet på prosjektet fortsetter, angir du faktisk fremdriftsinformasjon i prosjektplanen. Du sammenligner eventuelle avvik mellom de planlagte kostnadene og de faktiske kostnadene for å sikre at du er i rute og foreta nødvendige justeringer.

Merknader    Du kan bare angi informasjon i Budsjettkostnad-feltet for kostnadsressurser som er budsjettressurser. (For arbeids- og materialressurser som er budsjettressurser, kan du angi informasjon i Budsjettarbeid-feltene.)

Budsjettkostnad (ressursfelt)

Datatype    Valuta

Oppføringstype     Beregnet

Beregnet hvordan?    Når du tildeler en kostnadsressurs som er en budsjettressurs til en prosjektsammendrag, og deretter angir et budsjettbeløp for kostnadsressursen i Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen, kopierer Project dette budsjettbeløpet til ressursfeltet Budsjettkostnad.

Beste bruksområder    Legg til Budsjettkostnad-feltet i en ressursvisning når du vil se gjennom budsjettet for kostnadsressurser, eller for å sammenligne budsjettene for kostnadsressurser med hverandre.

Eksempel    Med et budsjett på kr 15 000 for reise for et tremånedersprosjekt, har du identifisert Reise som en kostnadsressurs og en budsjettressurs. Du har tildelt denne kostnadsressursen til prosjektsammendraget og angitt budsjettbeløpet for reise i Aktivitetsbelegg-visningen. Når du legger til Budsjettkostnad-feltet i ressurslisten, ser du at kostnadsressursen Reise gjenspeiler dette budsjettet på kr 15 000.

Merknader    Du kan bare angi informasjon i Budsjettkostnad-feltet for kostnadsressurser som er budsjettressurser. (For arbeids- og materialressurser som er budsjettressurser, kan du angi informasjon i Budsjettarbeid-feltene.)

Budsjettkostnader (tildelingsfelt)

Datatype    Valuta

Oppføringstype     Angitt

Beste bruksområder    Legg til Budsjettkostnad-feltet i Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen når du vil angi budsjettbeløpet for kostnadsressurser på tildelinger, eller når du vil sammenligne budsjettene for kostnadsressurser med hverandre.

Eksempel    Med et budsjett på kr 15 000 for reise for et tremånedersprosjekt, har du identifisert Reise som en kostnadsressurs og en budsjettressurs. Du har tildelt denne kostnadsressursen til prosjektsammendraget. Nå kan du angi det totale budsjettbeløpet for reise i arkdelen av Aktivitetsbelegg-visningen.

Merknader    Du kan bare angi informasjon i Budsjettkostnad-feltet for kostnadsressurser som er budsjettressurser. (For arbeids- og materialressurser som er budsjettressurser, kan du angi informasjon i Budsjettarbeid-feltene.)

Budsjettkostnader (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Datatype    Valuta

Oppføringstype     Beregnet

Beregnet hvordan?    Når du tildeler en kostnadsressurs som er en budsjettressurs til en prosjektsammendrag, og deretter angir et budsjettbeløp for kostnadsressursen i Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen, ruller Project ned det totale beløpet til det tidsinndelte aktivitetsnivået.

Beste bruksområder    Du kan vise Budsjettkostnader-feltet i timelistedelen av Aktivitetsbelegg-visningen ved å legge det til i dialogboksen Detaljstiler. Dette viser budsjettkostnadene for aktiviteten og tildelingen(e) fordelt over tid.

Når du begynner å spore fremdriften i prosjektplanen, kan du bruke Budsjettkostnad-feltet til å sammenligne budsjetterte kostnader med de faktiske kostnadene.

Eksempel    Med et budsjett på kr 15 000 for reise for et tremånedersprosjekt, har du identifisert Reise som en kostnadsressurs og en budsjettressurs. Du har tildelt denne kostnadsressursen til prosjektsammendraget og angitt budsjettbeløpet for reise på tilordningen i Aktivitetsbelegg-visningen. Etter hvert som arbeidet på prosjektet fortsetter, angir du faktisk fremdriftsinformasjon i prosjektplanen. Du sammenligner eventuelle avvik mellom de planlagte tidsinndelte kostnadene og de faktiske tidsinndelte kostnadene for å sikre at du er i rute og for å foreta nødvendige justeringer.

Merknader    Du kan bare angi informasjon i Budsjettkostnad-feltet for kostnadsressurser som er budsjettressurser. (For arbeids- og materialressurser som er budsjettressurser, kan du angi informasjon i Budsjettarbeid-feltene.)

Budsjettkostnad (tidsinndelt ressursfelt)

Datatype    Valuta

Oppføringstype     Beregnet

Beregnet hvordan?    Når du tildeler en kostnadsressurs som er en budsjettressurs til en prosjektsammendrag, og deretter angir et budsjettbeløp for kostnadsressursen i Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen, ruller Project ned totalbeløpet til det tidsinndelte ressursnivået.

Beste bruksområder    Du kan vise Budsjettkostnad-feltet i timelistedelen av Ressursbelegg-visningen ved å legge det til i dialogboksen Detaljstiler. Dette viser budsjettkostnadene for ressursen og tildelingen(e) fordelt over tid.

Eksempel    Med et budsjett på kr 15 000 for reise for et tremånedersprosjekt, har du identifisert Reise som en kostnadsressurs og en budsjettressurs. Du har tildelt denne kostnadsressursen til prosjektsammendraget og angitt budsjettbeløpet for reise på tildelingen i Ressursbelegg-visningen. Etter hvert som arbeidet på prosjektet fortsetter, angir du faktisk fremdriftsinformasjon i prosjektplanen. Du sammenligner eventuelle avvik mellom de planlagte tidsinndelte kostnadene og de faktiske tidsinndelte kostnadene for å sikre at du er i rute og for å foreta nødvendige justeringer.

Merknader    Du kan bare angi informasjon i Budsjettkostnad-feltet for kostnadsressurser som er budsjettressurser. (For arbeids- og materialressurser som er budsjettressurser, kan du angi informasjon i Budsjettarbeid-feltene.)

Budsjettkostnader (tidsinndelt tildelingsfelt)

Datatype    Valuta

Oppføringstype    Angitt

Beste bruksområder    Du kan vise Budsjettkostnader-feltet i timelistedelen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen ved å legge det til i dialogboksen Detaljstiler. Nå kan du angi eller se gjennom budsjettkostnadene for tildelingen fordelt over tid.

Eksempel    Med et budsjett på kr 15 000 for reise for et tremånedersprosjekt, har du identifisert Reise som en kostnadsressurs og en budsjettressurs. Du har tilordnet denne kostnadsressursen til prosjektsammendrag. Nå kan du angi tidsinndelt eller en formet budsjettbeløp for reise i timelistedelen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen.

Merknader    Du kan bare angi informasjon i Budsjettkostnad-feltet for kostnadsressurser som er budsjettressurser. (For arbeids- og materialressurser som er budsjettressurser, kan du angi informasjon i Budsjettarbeid-feltene.)

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×