Beregner antall poster som returneres av en spørring.

Syntaks

Count( expr )

Uttr-plassholderen representerer en strenguttrykk som identifiserer feltet som inneholder dataene du vil telle, eller et uttrykk som utfører en beregning ved hjelp av dataene i feltet. Operander i uttr kan inkludere navnet på et tabellfelt eller en funksjon (som kan være enten innebygde eller brukerdefinerte, men ikke andre SQL-mengdefunksjoner). Du kan telle alle typer data, inkludert tekst.

Merknader

Tips!:  I Access 2010 har uttrykksverktøyet IntelliSense, slik at du kan se hvilke argumenter uttrykket krever. 

Du kan bruke Antall til å telle antall poster i en underliggende spørring. Du kan for eksempel bruke Antall til å telle antall ordrer sendt til et bestemt land.

Selv om uttr kan utføre en beregning på et felt, teller antall poster. Det spiller ingen rolle hvilke verdier som er lagret i postene.

Antall-funksjonen teller ikke poster som har Null-felt med mindre uttr er jokertegnet (*). Hvis du bruker en stjerne, beregner Antall totalt antall poster, inkludert de som inneholder Null-felt.Count(*) er betydelig raskere enn Count([Column Name]). Ikke omslutt stjernen i anførselstegn (' '). Følgende eksempel beregner antall poster i Ordrer-tabellen:

SELECT Count(*) AS TotalOrders FROM Orders;

Hvis uttr identifiserer flere felt, teller Antall-funksjonen en post bare hvis minst ett av feltene ikke er Null. Hvis alle de angitte feltene er Null,telles ikke posten. Skill feltnavnene med en ampersand (&). Følgende eksempel viser hvordan du kan begrense antallet til poster der enten ShippedDate eller Freight ikke er Null:

SELECT Count('ShippedDate & Freight') AS [Not Null] FROM Orders;

Du kan bruke Antall i et spørringsuttrykk. Du kan også bruke dette uttrykket i SQL-egenskapen for etQueryDef eller når du oppretter et Recordset-objekt basert på en SQL-spørring.

Telle data ved hjelp av en spørring

beregner felt i SQL-funksjoner

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine

Utforsk opplæring >

Vær først ute med de nye funksjonene

BLI MED I MICROSOFT INSIDERS >

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×