CV, felt

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

CV-feltene (kostnadsavvik for inntjent verdi) viser forskjellen mellom hvor mye det burde ha kostet, og hvor mye det faktisk har kostet å oppnå gjeldende fullføringsnivå frem til statusdatoen eller dagens dato. De tidsinndelt versjonene av disse feltene viser verdier fordelt over tid.

Det finnes flere kategorier av CV-felt.

Datatype    Valuta

CV (aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    CV er forskjellen mellom aktivitetens BCWP (budsjetterte kostnader for utført arbeid) og ACWP (faktiske kostnader for utført arbeid). I Microsoft Office Project beregnes CV for en aktivitet som følger:

CV = BCWP - ACWP

Beste bruksområder    Legg til CV-feltet i en aktivitetsliste når du vil se om du er under, over eller innenfor budsjettrammen for en aktivitet. Dette kan være nyttig i løpet av et prosjekt for å fastsette budsjettytelsen til nå.

Eksempel    BCWP for en tildeling er 5 000 kr, og ACWP er 4 000 kr. CV er 1 000> kr, og det betyr at du ligger 1 000 kr under budsjettet.

Merknader    Hvis kostnadsavviket er positivt, er kostnaden for aktiviteten under det budsjetterte, eller opprinnelige, beløpet. De faktiske kostnadene er mindre enn de opprinnelige kostnadene for gjeldende fullføringsnivå for aktiviteten. Hvis kostnadsavviket er negativt, er kostnaden for tildelingen over budsjettet, og de faktiske kostnadene er høyere enn de opprinnelige kostnadene for gjeldende fullføringsnivå av aktiviteten.

CV (ressursfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    CV er forskjellen mellom aktivitetens BCWP (budsjetterte kostnader for utført arbeid) og ACWP (faktiske kostnader for utført arbeid). I Microsoft Office Project beregnes CV for en aktivitet som følger:

CV = BCWP - ACWP

Beste bruksområder    Legg til CV-feltet i en ressursliste når du vil se om du er under, over eller innenfor budsjettrammen for en ressurs. Dette kan være nyttig når du vurderer budsjettytelsen i prosjektet frem til nå.

Eksempel    De budsjetterte kostnadene for utført arbeid for en ressurs er 50 000 kr og ACWP er 45 000 kr. CV er 5 000 kr, noe som vil si at du er 5 000 kr under budsjettet.

Merknader    Hvis CV er positivt, er kostnaden for ressursen under budsjettert beløp. De faktiske kostnadene er mindre enn de opprinnelige eller planlagte kostnadene for gjeldende fullføringsnivå for ressursens arbeid på prosjektet. Hvis CV er negativt, er kostnaden for ressursen over budsjettet, og de faktiske kostnadene er høyere enn de opprinnelige eller planlagte kostnadene for gjeldende fullføringsnivå av ressursens arbeid på prosjektet.

CV (tildelingsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    CV er forskjellen mellom tildelingens BCWP (budsjetterte kostnader for utført arbeid) og ACWP (faktiske kostnader for utført arbeid). I Microsoft Office Project beregnes tildelings-CV som følger:

CV = BCWP - ACWP

Beste bruksområder    Legg til CV-feltet i den arkdelen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen når du vil se om du ligger under, over eller innenfor budsjettet for en tildeling. Dette kan være nyttig når du vurderer budsjettytelse i prosjektet frem til dagens dato.

Eksempel    Budsjetterte kostnader for utført arbeid (BCWP) for en tildeling er kr 5 000 og faktiske kostnader for utført arbeid (ACWP) er kr 4 000. CV er kr 1 000, som betyr at det har kostet deg kr 1 000 mindre enn du budsjetterte med for å oppnå gjeldende fullføringsnivå på tildelingen.

Merknader    Hvis CV er positivt, er kostnaden for tildelingen under budsjettert beløp. De faktiske kostnadene er mindre enn de opprinnelige eller planlagte kostnadene for gjeldende fullføringsnivå for tildelingen. Hvis CV er negativt, er kostnaden for tildelingen over budsjettet, og de faktiske kostnadene er høyere enn de opprinnelige eller planlagte kostnadene for gjeldende fullføringsnivå av tildelingen.

CV (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    CV er forskjellen mellom aktivitetens tidsinndelte BCWP (budsjetterte kostnader for utført arbeid) og tidsinndelte ACWP (faktiske kostnader for utført arbeid). I Microsoft Office Project beregnes tidsinndelt CV for en aktivitet som følger:

CV = BCWP - ACWP

Beste bruksområder    Legg feltet CV til i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg-visningen når du vil se om du er under, over eller nøyaktig innenfor budsjettet for en aktivitet. Dette kan være nyttig under et prosjekt hvis du vil vurdere budsjettytelsen frem til et bestemt tidspunkt. Ettersom tidsinndelte verdier for BCWP og ACWP opprettholdes, er tidsinndelte verdier for CV tilgjengelige.

Eksempel    De budsjetterte kostnadene for utført arbeid (BCWP) for en aktivitet var 5 000 kroner, eller 1 000 kroner per dag i 5 dager. De faktiske kostnadene for utført arbeid (ACWP) var 4 000 kroner, eller 800 kroner per dag i 5 dager. Når du ser over tidsinndelt CV for aktiviteten i Aktivitetsbelegg-visningen, ser du at den er 200 kroner per dag i 5 dager, totalt 1 000 kroner under budsjettet.

Merknader    Hvis kostnadsavviket er positivt, er kostnaden for aktiviteten under det budsjetterte, eller opprinnelige, beløpet. De faktiske kostnadene er mindre enn de opprinnelige kostnadene for gjeldende fullføringsnivå for aktiviteten. Hvis kostnadsavviket er negativt, er kostnaden for aktiviteten over budsjettet, og de faktiske kostnadene er høyere enn de opprinnelige kostnadene for gjeldende fullføringsnivå av aktiviteten.

CV (tidsinndelt ressursfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    CV er forskjellen mellom ressursens tidsinndelte BCWP (budsjetterte kostnader for utført arbeid) og tidsinndelte ACWP (faktiske kostnader for utført arbeid). I Microsoft Office Project beregnes ressursens tidsinndelte CV som følger:

CV = BCWP - ACWP

Beste bruksområder    Legg til CV-feltet i den tidsinndelte delen av Ressursbelegg-visningen når du vil se om du ligger under, over eller innenfor budsjettet for en ressurs. Dette kan være nyttig når du vurderer budsjettytelse i prosjektet frem til dagens dato.

Eksempel    De budsjetterte kostnadene for utført arbeid (BCWP) på en ressurs var 50 000 kroner, eller 1 000 kroner per dag i 50 dager for alle tildelte ressurser på aktiviteten. De faktiske kostnadene for utført arbeid (ACWP) var 40 000 kroner, eller 800 kroner per dag i 50 dager. Når du går gjennom tidsinndelt CV for ressursen i Ressursbelegg-visningen, ser du at det er 200 kroner per dag i de 50 dagene, totalt 10 000 kroner under budsjettet.

Merknader    Hvis CV er positivt, er kostnaden for ressursen under budsjettert beløp. De faktiske kostnadene er mindre enn de opprinnelige kostnadene for gjeldende fullføringsnivå for ressursens arbeid på prosjektet. Hvis CV er negativt, er kostnaden for ressursen over budsjettet, og de faktiske kostnadene er høyere enn de opprinnelige eller planlagte kostnadene for gjeldende fullføringsnivå av ressursens arbeid på prosjektet.

CV (tidsinndelt tildelingsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    CV er forskjellen mellom tildelingens tidsinndelte BCWP (budsjetterte kostnader for utført arbeid) og tidsinndelt ACWP (faktiske kostnader for utført arbeid). I Microsoft Office Project beregnes tidsinndelt tildelings-CV som følger:

CV = BCWP - ACWP

Beste bruksområder    Legg til CV-feltet i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen når du vil se om du ligger under, over eller innenfor budsjettet for en tildeling. Dette kan være nyttig når du vurderer budsjettytelse i prosjektet frem til dagens dato.

Eksempel     De budsjetterte kostnadene for utført arbeid (BCWP) for en tildeling var  5 000 kroner, eller 1000 kroner per dag i 5 dager. De faktiske kostnadene for arbeid utført (ACWP) var  4 000 kroner, eller  800 kroner per dag i 5 dager. Når du ser gjennom tidsinndelt CV for tildelingen i Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen, ser du at den er  200 kroner per dag i 5 dager, totalt 1 000 kroner under budsjettet.

Merknader    Hvis CV er positivt, er kostnaden for tildelingen under budsjettert beløp. De faktiske kostnadene er mindre enn de opprinnelige eller planlagte kostnadene for gjeldende fullføringsnivå for tildelingen. Hvis CV er negativt, er kostnaden for tildelingen over budsjettet, og de faktiske kostnadene er høyere enn de opprinnelige eller planlagte kostnadene for gjeldende fullføringsnivå av tildelingen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×