Cv%-feltene (kostnadsavviksprosenten) viser forholdet mellom kostnadsavvik (CV) og budsjetterte kostnader for utført arbeid (BCWP), uttrykt som en prosentdel. Dette angir variansen mellom hvor mye det skal ha kostet for hvor mye det faktisk har kostet å oppnå gjeldende fullføringsnivå frem til statusdatoen eller dagens dato.

Det finnes to kategorier av CV%-felt.

Datatype    Prosent

CV% (aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    CV% er prosentandelen av kostnadsavviket (CV) dividert med BCWP (budsjetterte kostnader for utført arbeid). Project beregner CV% for en aktivitet på følgende måte:

CV% = [ (BCWP - ACWP) / BCWP ] * 100

Beste bruksområder    Legg til CV%-feltet i en aktivitetsvisning når du vil se en prosentdel av hvor mye du er under, over eller nøyaktig på budsjettet for fullføringsnivået for aktiviteter.

Eksempel    BCWP for en aktivitet er kr 5 000, og ACWP er kr 4 000. CV%for aktiviteten er derfor 20 %, noe som betyr at du er 20 prosent under budsjettet for gjeldende fullføringsnivå.

Merknader    Hvis CV%-en er en positiv prosentdel, er aktiviteten under budsjettet. Hvis den er 0 prosent, er aktiviteten rett i målet. Hvis det er en negativ prosentdel, er aktiviteten over budsjettet.

CV%-feltet er tilgjengelig som standard i tabellen Kostnadsindikatorer for inntjent verdi. Du kan bruke den fra dialogboksen Flere tabeller.

CV% (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    CV% er prosentandelen av aktivitetens tidsinndelte kostnadsavvik (CV) dividert med tidsinndelt BCWP (budsjetterte kostnader for utført arbeid). De tidsinndelte verdiene for BCWP og ACWP gjør tidsinndelte verdier for CV% tilgjengelige. Project beregner CV% for en aktivitet på følgende måte:

CV% = [ (BCWP - ACWP) / BCWP ] * 100

Beste bruksområder    Legg til CV%-feltet i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg-visningen når du vil se en prosentdel av hvor mye du er under, over eller nøyaktig i mål med budsjettet for fullføringsnivået for aktiviteter.

Eksempel    På mandag er BCWP for en aktivitet kr 5 000, og ACWP er kr 4 000. Du ser gjennom tidsinndelt CV% for aktiviteten i Aktivitetsbelegg-visningen og ser at CV% er 20 prosent, noe som betyr at du er godt under budsjettet for fullføringsnivået for denne aktiviteten. På tirsdag er BCWP for samme aktivitet kr 5 000, og ACWP er kr 5000. CV% er 0 prosent, noe som indikerer at du er nøyaktig i mål. På onsdag er BCWP for aktiviteten kr 5 000, og ACWP er kr 5500. CV% er -10 %, som angir at aktiviteten er 10 prosent over budsjettet så langt.

Merknader    Hvis CV%-en er en positiv prosentdel, er aktiviteten under budsjettet. Hvis den er 0 prosent, er aktiviteten rett i målet. Hvis det er en negativ prosentdel, er aktiviteten over budsjettet.

I tillegg til den tidsinndelte CV%, kan du vise total CV% for aktiviteter i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg-visningen. Legg enten til CV%-feltet i den gjeldende tabellen, eller bruk tabellen Kostnadsindikatorer for inntjent verdi, der CV%-feltet er inkludert som standard. Du kan bruke den fra dialogboksen Flere tabeller.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×