Klikk navnet på funksjonen i den første kolonnen hvis du ønsker detaljert informasjon om den.

Obs!: Versjonindikatorene angir hvilken versjon av Excel en funksjon ble introdusert i. Disse funksjonene er ikke tilgjengelige i tidligere versjoner. Versjonsinformasjonen for 2013 viser for eksempel at denne funksjonen er tilgjengelig i Excel 2013 og alle nyere versjoner.

Funksjon

Beskrivelse

DATO (funksjon)

Returnerer serienummeret som svarer til en bestemt dato

DATODIFF (funksjon)

Beregner antall dager, måneder og år mellom to datoer. Denne funksjonen er nyttig i formler der du må beregne en alder.

DATOVERDI (funksjon)

Konverterer en dato med tekstformat til et serienummer

DAG (funksjon)

Konverterer et serienummer til en dag i måneden

DAGER (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer antall dager mellom to datoer

DAGER360 (funksjon)

Beregner antall dager mellom to datoer basert på et år med 360 dager

DAG.ETTER (funksjon)

Returnerer serienummeret som svarer til datoen som er det indikerte antall måneder før eller etter startdatoen

MÅNEDSSLUTT (funksjon)

Returnerer serienummeret som svarer til siste dag i måneden, før eller etter et angitt antall måneder

TIME (funksjon)

Konverterer et serienummer til en time

ISOUKENR (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer nummeret for ISO-ukenummeret for året for en bestemt dato

MINUTT (funksjon)

Konverterer et serienummer til et minutt

MÅNED (funksjon)

Konverterer et serienummer til en måned

NETT.ARBEIDSDAGER (funksjon)

Returnerer antall hele arbeidsdager mellom to datoer

NETT.ARBEIDSDAGER.INTL (funksjon)
Excel 2010

Returnerer antall hele arbeidsdager mellom to dager ved å bruke parametere til å angi hvilke og hvor mange dager som er fridager

NÅ (funksjon)

Returnerer serienummeret som svarer til gjeldende dato og klokkeslett

SEKUND (funksjon)

Konverterer et serienummer til et sekund

TID (funksjon)

Returnerer serienummeret som svarer til et bestemt klokkeslett

TIDSVERDI (funksjon)

Konverterer et klokkeslett i tekstformat til et serienummer

IDAG (funksjon)

Returnerer serienummeret som svarer til dagens dato

UKEDAG (funksjon)

Konverterer et serienummer til en ukedag

UKENR (funksjon)

Konverterer et serienummer til et tall som representerer hvilket nummer uken har i et år

ARBEIDSDAG (funksjon)

Returnerer serienummeret som svarer til datoen før eller etter et angitt antall arbeidsdager

ARBEIDSDAG.INTL (funksjon)
Excel 2010

Returnerer serienummeret til datoen før eller etter et angitt antall arbeidsdager ved hjelp av parametere for å indikere hvilke og hvor mange dager som er helgedager

ÅR (funksjon)

Konverterer et serienummer til et år

ÅRDEL (funksjon)

Returnerer brøkdelen for året, som svarer til antall hele dager mellom startdato og sluttdato

Viktig!: De beregnede resultatene av formler og enkelte Excel-regnearkfunksjoner kan være litt forskjellige på en Windows-maskin som bruker x86- eller x86-64-arkitektur, og en Windows RT-maskin som bruker ARM-arkitektur. Finn ut mer om forskjellene.

Excel-funksjoner (etter kategori)

Excel-funksjoner (alfabetisk)

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×