Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen DATOVERDI i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Funksjonen DATOVERDI konverterer en dato som er lagret som tekst, til et serienummer som gjenkjennes i Excel som en dato. Formelen =DATOVERDI("1.1.2008") returnerer for eksempel 39448, serienummeret for datoen 1.1.2008. Husk på at datamaskinens innstilling for systemdato kan føre til at resultatene av en DATOVERDI-funksjon kan være forskjellig fra dette eksemplet.

Funksjonen DATOVERDI er nyttig i tilfeller der et regneark inneholder datoer i et tekstformat som du vil vil filtrere, sortere eller formatere som datoer eller bruke i datoberegninger.

Hvis du vil vise et serienummer som en dato, må du bruke et datoformat på cellen. Du finner koblinger til mer informasjon om hvordan du viser tall som datoer under Se også.

Syntaks

DATOVERDI(datotekst)

Syntaksen for funksjonen DATOVERDI har følgende argumenter:

  • Date_text    Obligatorisk. Tekst som representerer en dato i et Excel-datoformat, eller en referanse til en celle som inneholder tekst som representerer en dato i et Excel-datoformat. «30.01.2008» eller «30.01.2008» er for eksempel tekststrenger i anførselstegn som representerer datoer.

    Når du bruker standard datosystem i Microsoft Excel for Windows, må date_text-argumentet representere en dato mellom 1. januar 1900 og 31. desember 9999. DATOVERDI-funksjonen returnerer #VALUE! hvis verdien til date_text-argumentet faller utenfor dette området.

    Hvis tallet som representerer året i argumentet dato_tekst, utelates, bruker funksjonen DATOVERDI gjeldende årstall fra den innebygde klokken i datamaskinen. Klokkeslettinformasjon i argumentet dato_tekst ignoreres.

Kommentarer

  • Excel lagrer datoer som sekvensielle serienumre, slik at de kan brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1 og 1. januar 2008 som serienummer 39448 fordi det er 39 447 dager etter 1. januar 1900.

  • De fleste funksjonene konverterer datoverdier til serienumre automatisk.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

11

3

2011

Formel

Beskrivelse

Resultat

=DATOVERDI("22/8/2011")

Serienummer for en dato oppgitt som tekst.

40777

=DATOVERDI("22-MAI-2011")

Serienummer for en dato oppgitt som tekst.

40685

=DATOVERDI("2011/02/23")

Serienummer for en dato oppgitt som tekst.

40597

=DATOVERDI("5. jul")

Serienummeret for en dato oppgitt som tekst ved hjelp av 1900-datosystemet. Det antas at den innebygde klokken for datamaskinen returnerer 2011 som det gjeldende året.

39634

=DATOVERDI(A2 & "/" & A3 & "/" & A4)

Serienummer for datoen opprettet ved å kombinere verdiene i celle A2, A3 og A4.

40850

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×