Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen DAVSKR i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer avskrivningen for et aktivum i en angitt periode ved hjelp av metoden fast degressiv avskrivning.

Syntaks

DAVSKR(kostnad; restverdi; levetid; periode; [måned])

Syntaksen for funksjonen DAVSKR har følgende argumenter:

 • Kostnad    Obligatorisk. Den opprinnelige kostnaden for aktivumet.

 • Restverdi    Obligatorisk. Verdien ved slutten av avskrivningen (noen ganger kalt aktivumets restverdi).

 • Levetid    Obligatorisk. Antall perioder et aktivum blir avskrevet over (ofte kalt aktivumets økonomiske levetid).

 • Periode    Obligatorisk. Perioden du vil beregne avskrivningen for. Periode må bruke de samme enhetene som levetid.

 • Måned    Valgfritt. Antall måneder i det første året. Hvis måned utelates, brukes verdien 12.

Kommentarer

 • Metoden fast degressiv avskrivning beregner avskrivningen etter en fast sats. DAVSKR bruker følgende formler til å beregne avskrivningen i en periode:

  (kostnad - total avskrivning fra tidligere perioder) * rente

  der:

  rente = 1 - ((restverdi / kostnad) ^ (1 / levetid)), avrundet til tre desimaler

 • Avskrivningen for den første og den siste perioden behandles på en spesiell måte. For den første perioden bruker DAVSKR denne formelen:

  kostnad * rente * måned / 12

 • For den siste perioden bruker DAVSKR denne formelen:

  ((kostnad - total avskrivning fra tidligere perioder) * rente * (12 - måned)) / 12

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

kr 1 000 000

Opprinnelig kostnad

kr 100 000

Restverdi

6

Levetid i år

Formel

Beskrivelse

Resultat

=DAVSKR(A2;A3;A4;1;7)

Avskrivningen i første år når bare sju måneder er tatt med i beregningen

kr 186 083,33

=DAVSKR(A2;A3;A4;2;7)

Avskrivningen i andre år

kr 259 639,42

=DAVSKR(A2;A3;A4;3;7)

Avskrivningen i andre år

kr 176 814,44

=DAVSKR(A2;A3;A4;4;7)

Avskrivningen i fjerde år

kr 120 410,64

=DAVSKR(A2;A3;A4;5;7)

Avskrivningen i femte år

kr 81 999,64

=DAVSKR(A2;A3;A4;6;7)

Avskrivningen i sjette år

kr 55 841,76

=DAVSKR(A2;A3;A4;7;7)

Avskrivningen i sjuende år når bare fem måneder er tatt med i beregningen

kr 15 845,10

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×