We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Du definerer livssyklusen for et prosjekt i tre trinn. Først oppretter du faser. Deretter oppretter du stadiene i disse fasene. Til slutt kobler du fasene og stadiene sammen i en sammenhengende arbeidsflyt. I Project Web App er det områdeadministratoren som oppretter faser og stadier.

I denne artikkelen

Opprette en fase

Opprette et stadium

Opprette en arbeidsflyt

Opprette en fase

 1. Klikk Serverinnstillinger på hurtigstartlinjen.

 2. Klikk Arbeidsflytfaser under Arbeidsflyt- og prosjektdetaljsider.

 3. Klikk Ny arbeidsflytfase.

 4. Skriv inn et navn og en beskrivelse i Navn- og Beskrivelse-boksen, og klikk deretter Lagre.

Til toppen av siden

Opprette et stadium

 1. Klikk Serverinnstillinger på hurtigstartlinjen.

 2. Klikk Arbeidsflytstadier under Arbeidsflyt- og prosjektdetaljsider.

 3. Klikk Nytt arbeidsflytstadium.

 4. Skriv inn informasjon om stadiet du oppretter.

 5. Skriv inn et navn og en beskrivelse for stadiet i boksene i delen Navn og beskrivelse.

 6. Skriv inn beskrivelsen som skal vises når en bruker sender inn et forslag på dette stadiet i arbeidsflyten, i delen Beskrivelse for innsending.

 7. Velg fasen for dette stadiet i delen Arbeidsflytfase.

 8. Velg siden som skal vises når et prosjekt når dette stadiet, i Prosjektdetaljside for arbeidsflytstadiumstatus.

 9. Velg prosjektdetaljsidene du vil inkludere for dette stadiet, i boksen Tilgjengelige prosjektdetaljsider i delen Synlige prosjektdetaljsider, og klikk deretter Legg til for å flytte dem til boksen Merkede prosjektdetaljsider. Sidene vises i den rekkefølgen de er oppført i boksen Merkede prosjektdetaljsider. Merk en side, og klikk deretter Opp eller Ned for å endre rekkefølgen på listen.

 10. I delen Ekstra innstillinger for den synlige prosjektdetaljsiden skriver du inn en beskrivelse for siden som for øyeblikket er merket i boksen Merkede prosjektdetaljsider, i delen Synlige prosjektdetaljsider. Klikk hver enkelt side i listen, og skriv eventuelt inn en beskrivelse i delen Ekstra innstillinger for den synlige prosjektdetaljsiden.

 11. Hvis en eller flere av sidene som er oppført i boksen Merkede prosjektdetaljsider, krever at brukeren utfører en handling, merker du siden og merker deretter av for Prosjektdetaljsiden krever behandling i delen Ekstra innstillinger for den synlige prosjektdetaljsiden.

 12. Merk de egendefinerte feltene som skal være obligatoriske på dette stadiet, i boksen Velg egendefinerte felt i delen Obligatoriske egendefinerte felt, og klikk deretter Legg til for å flytte dem til boksen på høyre side.

  Obs!:  Kontroller at eventuelle egendefinerte felt som er obligatoriske på dette stadiet, vises på minst én av prosjektdetaljsidene du valgte i delen Synlige prosjektdetaljsider. Hvis du angir et egendefinert felt som ikke vises, som obligatorisk, kan ikke prosjektet fortsette forbi dette stadiet i arbeidsflyten.

 13. Merk feltene som skal være skrivebeskyttet på dette stadiet, i boksen Velg egendefinerte felt i delen Skrivebeskyttede egendefinerte felt, og klikk deretter Legg til for å flytte dem til boksen på høyre side.

 14. Angi de strategiske innvirkningsverdiene på dette stadiet. Du kan velge Skrivebeskyttet, Lese-/skrivetilgang eller Obligatorisk i delen Strategisk innvirkningsvirkemåte.

 15. Merk av for Prosjektinnsjekking er obligatorisk i delen Prosjektinnsjekking er obligatorisk hvis du vil kreve at brukerne sjekker inn prosjektet på dette stadiet før de går videre til neste stadium i arbeidsflyten.

 16. Klikk Lagre for å legge til dette stadiet i den valgte fasen.

Til toppen av siden

Opprette en arbeidsflyt

Neste trinn er å bestemme arbeidsflyten for stadiene du har definert. Arbeidsflytlogikken opprettes i Visual Studio, og det bør gjøres av serveradministratoren. Du finner mer informasjon om dette trinnet i dokumentasjonen for Project Software Development Kit (SDK).

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×