Dele tekst i ulike kolonner med funksjoner

Du kan bruke tekstfunksjonene VENSTRE, DELTEKST, HØYRE, SØK og LENGDE til å manipulere tekststrenger i dataene. Du kan for eksempel distribuere fornavn, mellomnavn og etternavn fra én enkelt celle til tre separate kolonner.

Nøkkelen til å distribuere navnekomponenter med tekstfunksjoner er plasseringen av hvert tegn i en tekststreng. Plasseringen av mellomrommene i tekststrengen er også viktige fordi de angir begynnelsen eller slutten av navnekomponentene i en streng.

I en celle som for eksempel bare inneholder et fornavn og etternavn, begynner etternavnet etter den første forekomsten av et mellomrom. Noen navn i listen kan inneholde et mellomnavn, og da begynner etternavnet etter den andre forekomsten av et mellomrom.

Denne artikkelen viser deg hvordan du trekker ut ulike komponenter fra en rekke navneformater ved hjelp av disse praktiske funksjonene. Du kan også dele tekst i forskjellige kolonner med veiviseren for konvertering av tekst til kolonner

Eksempelnavn

Beskrivelse

Fornavn

Mellomnavn

Etternavn

Suffiks

1

Jeff Smith

Ingen mellomnavn

Jeff

Nilsen

2

Eric S. Kurjan

Én initial for mellomnavn

Eric

S.

Kurjan

3

Janaina B. G. Bueno

To initialer i midten

Janaina

B. G.

Bueno

4

Kahn, Wendy Beth

Etternavn først, med komma

Wendy

Beth

Kahn

5

Mary Kay D. Andersen

Fornavn med to deler

Mary Kay

D.

Andersen

6

Paula Barreto de Mattos

Etternavn i tre deler

Paula

Barreto de Mattos

7

James van Eaton

Etternavn med to deler

James

van Eaton

8

Bacon Jr., Dan K.

Etternavn og suffiks først, med komma

Dan

K.

Bacon

Jr.

9

Gary Altman III

Med suffiks

Gary

Altman

III

10

Mr. Ryan Ihrig

Med prefiks

Ryan

Ihrig

11

Julie Taft-Rider

Etternavn med bindestrek

Anne

Taft-Rider

Obs!: I grafikken i eksemplene nedenfor viser uthevingen i det fullstendige navnet tegnet som den samsvarende SØK-formelen leter etter.

Dette eksemplet skiller to komponenter: fornavn og etternavn. Et enkelt mellomrom skiller de to navnene.

Kopier cellene i tabellen, og lim inn i et Excel regneark i celle A1. Formelen du ser til venstre, vises som referanse, mens Excel automatisk konverterer formelen til høyre til riktig resultat.

Tips!    Før du limer inn dataene i regnearket, angir du kolonnebreddene for kolonne A og B til 250.

Eksempelnavn

Beskrivelse

Jeff Smith

Ingen mellomnavn

Formel

Resultat (fornavn)

'=VENSTRE(A2; SØK(" ";A2;1))

=VENSTRE(A2; SØK(" ";A2;1))

Formel

Resultat (etternavn)

'=HØYRE(A2;LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;1))

=HØYRE(A2;LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;1))

 1. Fornavn

  Fornavnet starter med det første tegnet i strengen (J) og slutter ved det femte tegnet (mellomrommet). Formelen returnerer fem tegn i celle A2, og starter fra venstre.

  Formel for å trekke ut et fornavn

  Bruk SØK-funksjonen til å finne verdien for antall_tegn:

  Søk etter den numeriske plasseringen til mellomrommet i A2, og start fra venstre.

 2. Etternavn

  Etternavnet starter ved mellomrommet, fem tegn fra høyre, og slutter ved det siste tegnet til høyre (h). Formelen trekker ut fem tegn i A2, og starter fra høyre.

  Formel for å trekke ut et etternavn

  Bruk funksjonen SØK og LENGDE til å finne verdien for antall_tegn:

  Søk etter den numeriske plasseringen til mellomrommet i A2, og start fra venstre. (5)

 3. Tell den totale lengden på tekststrengen, og trekk deretter fra antall tegn fra venstre til det første mellomrommet, som i trinn 1.

Dette eksemplet bruker et fornavn, initial mellomnavn og etternavn. Et mellomrom skiller hver navnekomponent.

Kopier cellene i tabellen, og lim inn i et Excel regneark i celle A1. Formelen du ser til venstre, vises som referanse, mens Excel automatisk konverterer formelen til høyre til riktig resultat.

Tips!    Før du limer inn dataene i regnearket, angir du kolonnebreddene for kolonne A og B til 250.

Eksempelnavn

Beskrivelse

Eric S. Kurjan

Én initial for mellomnavn

Formel

Resultat (fornavn)

'=VENSTRE(A2; SØK(" ";A2;1))

=VENSTRE(A2; SØK(" ";A2;1))

Formel

Resultat (initial i midten)

'=DELTEKST(A2;SØK(" ";A2;1)+1;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)-SØK(" ";A2;1))

=DELTEKST(A2;SØK(" ";A2;1)+1;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)-SØK(" ";A2;1))

Formel

Direkteresultat (etternavn)

'=HØYRE(A2;LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1))

=HØYRE(A2;LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1))

 1. Fornavn

  Fornavnet starter med det første tegnet fra venstre (E) og slutter på det femte tegnet (det første mellomrommet). Formelen trekker ut de første fem tegnene i A2, og starter fra venstre.

  Formel for å skille et fornavn og etternavn, pluss initial for mellomnavn

  Bruk SØK-funksjonen til å finne verdien for antall_tegn:

  Søk etter den numeriske plasseringen til mellomrommet i A2, og start fra venstre. (5)

 2. Mellomnavn

  Mellomnavnet starter på den sjette tegnplasseringen (S), og slutter på den åttende posisjonen (det andre mellomrommet). Denne formelen innebærer å neste SØK-funksjoner for å finne den andre forekomsten av et mellomrom.

  Formelen trekker ut tre tegn, og starter fra den sjette posisjonen.

  Detaljer i en formel som skiller fornavn, mellomnavn og etternavn

  Bruk SØK-funksjonen til å finne verdien for startpos:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra det første tegnet fra venstre. (5).

 3. Legg til 1 for å få plasseringen av tegnet etter det første mellomrommet (S). Denne numeriske posisjonen er startposisjonen til mellomnavnet. (5 + 1 = 6)

  Bruk nestede SØK-funksjoner til å finne verdien for antall_tegn:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra det første tegnet fra venstre. (5)

 4. Legg til 1 for å få plasseringen av tegnet etter det første mellomrommet (S). Resultatet er tegnnummeret der du vil begynne å søke etter den andre forekomsten av mellomrom. (5 + 1 = 6)

 5. Søk etter den andre forekomsten av mellomrom i A2, og start fra den sjette posisjonen (S) som ble funnet i trinn 4. Dette tegnnummeret er sluttplasseringen til mellomnavnet. (8)

 6. Søk etter den numeriske plasseringen av mellomrom i A2, og start fra det første tegnet fra venstre. (5)

 7. Ta tegntallet til det andre mellomrommet i trinn 5, og trekk fra talltegnet til det første mellomrommet i trinn 6. Resultatet er antall tegn DELTEKST trekker ut fra tekststrengen som starter på den sjette plasseringen i trinn 2. (8 – 5 = 3)

 8. Etternavn

  Etternavnet starter seks tegn fra høyre (K) og slutter ved det første tegnet fra høyre (n). Denne formelen innebærer å neste SØK-funksjoner for å finne den andre og tredje forekomsten av et mellomrom (som er på den femte og åttende posisjonen fra venstre).

  Formelen trekker ut seks tegn i A2, og starter fra høyre.

  Den andre SØK-funksjonen i en formel for å skille fornavn, mellomnavn og etternavn
 9. Bruk FUNKSJONENE LENGDE og nestede SØK til å finne verdien for num_chars:

  Søk etter den numeriske plasseringen av mellomrom i A2, og start fra det første tegnet fra venstre. (5)

 10. Legg til 1 for å få plasseringen av tegnet etter det første mellomrommet (S). Resultatet er tegnnummeret der du vil begynne å søke etter den andre forekomsten av mellomrom. (5 + 1 = 6)

 11. Søk etter den andre forekomsten av mellomrom i A2, og start fra den sjette posisjonen (S) som ble funnet i trinn 2. Dette tegnnummeret er sluttplasseringen til mellomnavnet. (8)

 12. Tell den totale lengden på tekststrengen i A2, og trekk deretter fra antall tegn fra venstre opp til den andre forekomsten av mellomrom i trinn 3. Resultatet er antall tegn som skal trekkes ut til høyre for det fullstendige navnet. (14 – 8 = 6).

Her er et eksempel på hvordan du trekker ut to initialer i midten. Den første og tredje forekomsten av mellomrom skiller navnekomponentene.

Kopier cellene i tabellen, og lim inn i et Excel regneark i celle A1. Formelen du ser til venstre, vises som referanse, mens Excel automatisk konverterer formelen til høyre til riktig resultat.

Tips!    Før du limer inn dataene i regnearket, angir du kolonnebreddene for kolonne A og B til 250.

Eksempelnavn

Beskrivelse

Janaina B. G. Bueno

To initialer i midten

Formel

Resultat (fornavn)

'=VENSTRE(A2; SØK(" ";A2;1))

=VENSTRE(A2; SØK(" ";A2;1))

Formel

Resultat (initialer i midten)

'=DELTEKST(A2;SØK(" ";A2;1)+1;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)+1)-SEARCH(" ";A2;1))

=DELTEKST(A2;SØK(" ";A2;1)+1;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)+1)-SØK(" ";A2;1))

Formel

Direkteresultat (etternavn)

'=HØYRE(A2;LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)+1))

=HØYRE(A2;LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)+1))

 1. Fornavn

  Fornavnet starter med det første tegnet fra venstre (J) og slutter ved det åttende tegnet (det første mellomrommet). Formelen trekker ut de første åtte tegnene i A2, og starter fra venstre.

  Formel for å skille fornavn, etternavn og to initialer for mellomnavn

  Bruk SØK-funksjonen til å finne verdien for antall_tegn:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra venstre. (8)

 2. Mellomnavn

  Mellomnavnet starter på den niende posisjonen (B), og slutter på den fjortende posisjonen (det tredje mellomrommet). Denne formelen innebærer å neste SØK for å finne den første, andre og tredje forekomsten av mellomrom i den åttende, ellevte og fjortende posisjonen.

  Formelen trekker ut fem tegn, og starter fra den niende posisjonen.

  Formel for å skille fornavn, etternavn og to initialer for mellomnavn

  Bruk SØK-funksjonen til å finne verdien for startpos:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra det første tegnet fra venstre. (8)

 3. Legg til 1 for å få plasseringen til tegnet etter det første mellomrommet (B). Denne numeriske posisjonen er startposisjonen til mellomnavnet. (8 + 1 = 9)

  Bruk nestede SØK-funksjoner til å finne verdien for antall_tegn:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra det første tegnet fra venstre. (8)

 4. Legg til 1 for å få plasseringen til tegnet etter det første mellomrommet (B). Resultatet er tegnnummeret der du vil begynne å søke etter den andre forekomsten av mellomrom. (8 + 1 = 9)

 5. Søk etter det andre mellomrommet i A2, og start fra den niende posisjonen (B) i trinn 4. (11).

 6. Legg til 1 for å få plasseringen til tegnet etter det andre mellomrommet (G). Dette tegnnummeret er startposisjonen der du vil begynne å søke etter det tredje mellomrommet. (11 + 1 = 12)

 7. Søk etter det tredje mellomrommet i A2, og start på den tolvte posisjonen i trinn 6. (14)

 8. Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2. (8)

 9. Ta tegnnummeret til det tredje mellomrommet i trinn 7, og trekk fra tegnnummeret til det første mellomrommet i trinn 6. Resultatet er antall tegn DELTEKST trekker ut fra tekststrengen som starter på den niende plasseringen i trinn 2.

 10. Etternavn

  Etternavnet starter fem tegn fra høyre (B) og slutter ved det første tegnet fra høyre (o). Denne formelen innebærer å neste SØK for å finne den første, andre og tredje forekomsten av mellomrom.

  Formelen trekker ut fem tegn i A2, og starter fra høyre for det fullstendige navnet.

  Formel for å skille fornavn, etternavn og to initialer for mellomnavn

  Bruk nestede SØK- og LENGDE-funksjoner til å finne verdien for num_chars:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra det første tegnet fra venstre. (8)

 11. Legg til 1 for å få plasseringen til tegnet etter det første mellomrommet (B). Resultatet er tegnnummeret der du vil begynne å søke etter den andre forekomsten av mellomrom. (8 + 1 = 9)

 12. Søk etter det andre mellomrommet i A2, og start fra den niende posisjonen (B) i trinn 2. (11)

 13. Legg til 1 for å få plasseringen til tegnet etter det andre mellomrommet (G). Dette tegnnummeret er startposisjonen der du vil begynne å søke etter den tredje forekomsten av mellomrom. (11 + 1 = 12)

 14. Søk etter det tredje mellomrommet i A2, og start på den tolvte posisjonen (G) i trinn 6. (14)

 15. Tell den totale lengden på tekststrengen i A2, og trekk deretter fra antall tegn fra venstre opp til det tredje mellomrommet i trinn 5. Resultatet er antall tegn som skal trekkes ut til høyre for det fullstendige navnet. (19 - 14 = 5)

I dette eksemplet kommer etternavnet før fornavnet, og mellomnavnet vises på slutten. Kommaet markerer slutten på etternavnet, og et mellomrom skiller hver navnekomponent.

Kopier cellene i tabellen, og lim inn i et Excel regneark i celle A1. Formelen du ser til venstre, vises som referanse, mens Excel automatisk konverterer formelen til høyre til riktig resultat.

Tips!    Før du limer inn dataene i regnearket, angir du kolonnebreddene for kolonne A og B til 250.

Eksempelnavn

Beskrivelse

Kahn, Wendy Beth

Etternavn først, med komma

Formel

Resultat (fornavn)

'=DELTEKST(A2;SØK(" ";A2;1)+1;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)-SØK(" ";A2;1))

=DELTEKST(A2;SØK(" ";A2;1)+1;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)-SØK(" ";A2;1))

Formel

Resultat (mellomnavn)

'=HØYRE(A2;LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1))

=HØYRE(A2;LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1))

Formel

Direkteresultat (etternavn)

'=VENSTRE(A2; SØK(" ";A2;1)-2)

=VENSTRE(A2; SØK(" ";A2;1)-2)

 1. Fornavn

  Fornavnet starter med det sjuende tegnet fra venstre (W) og slutter ved det tolvte tegnet (det andre mellomrommet). Fordi fornavnet forekommer i midten av det fullstendige navnet, må du bruke DELTEKST-funksjonen for å trekke ut fornavnet.

  Formelen trekker ut seks tegn, og starter fra den sjuende posisjonen.

  Formel for å skille et etternavn etterfulgt av et fornavn eller mellomnavn

  Bruk SØK-funksjonen til å finne verdien for startpos:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra det første tegnet fra venstre. (6)

 2. Legg til 1 for å få plasseringen til tegnet etter det første mellomrommet (W). Denne numeriske plasseringen er startplasseringen for fornavnet. (6 + 1 = 7)

  Bruk nestede SØK-funksjoner til å finne verdien for antall_tegn:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra det første tegnet fra venstre. (6)

 3. Legg til 1 for å få plasseringen til tegnet etter det første mellomrommet (W). Resultatet er tegntallet der du vil starte søket etter det andre mellomrommet. (6 + 1 = 7)

  Søk etter det andre mellomrommet i A2, og start fra den sjuende plasseringen (W) i trinn 4. (12)

 4. Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra det første tegnet fra venstre. (6)

 5. Ta tegntallet til det andre mellomrommet i trinn 5, og trekk fra talltegnet til det første mellomrommet i trinn 6. Resultatet er antallet tegn som DELTEKST trekker ut fra tekststrengen, og starter fra den sjuende plasseringen i trinn 2. (12 - 6 = 6)

 6. Mellomnavn

  Mellomnavnet starter fire tegn fra høyre (B) og slutter ved det første tegnet fra høyre (h). Denne formelen innebærer å neste SØK for å finne den første og andre forekomsten av mellomrom i sjette og tolvte plassering fra venstre.

  Formelen trekker ut fire tegn, og starter fra høyre.

  Formel for å skille et etternavn etterfulgt av et fornavn eller mellomnavn

  Bruk funksjonen nestet SØK og LENGDE til å finne verdien for startpos:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra det første tegnet fra venstre. (6)

 7. Legg til 1 for å få plasseringen til tegnet etter det første mellomrommet (W). Resultatet er tegntallet der du vil starte søket etter det andre mellomrommet. (6 + 1 = 7)

 8. Søk etter den andre forekomsten av mellomrommet i A2, og start fra den sjuende plasseringen (W) i trinn 2. (12)

 9. Tell den totale lengden på tekststrengen i A2, og trekk deretter fra antall tegn fra venstre opp til det andre mellomrommet i trinn 3. Resultatet er antall tegn som skal trekkes ut til høyre for det fullstendige navnet. (16 - 12 = 4)

 10. Etternavn

  Etternavnet starter med det første tegnet fra venstre (K) og slutter ved det fjerde tegnet (n). Formelen trekker ut fire tegn, og starter fra venstre.

  Formel for å skille et etternavn etterfulgt av et fornavn eller mellomnavn

  Bruk SØK-funksjonen til å finne verdien for antall_tegn:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra det første tegnet fra venstre. (6)

 11. Trekk fra 2 for å få den numeriske posisjonen til slutttegnet til etternavnet (n). Resultatet er antall tegn du vil VENSTRE skal trekke ut. (6 - 2 =4)

Dette eksemplet bruker et fornavn med to deler, Mary Kay. Det andre og tredje mellomrommene skiller hver navnekomponent.

Kopier cellene i tabellen, og lim inn i et Excel regneark i celle A1. Formelen du ser til venstre, vises som referanse, mens Excel automatisk konverterer formelen til høyre til riktig resultat.

Tips!    Før du limer inn dataene i regnearket, angir du kolonnebreddene for kolonne A og B til 250.

Eksempelnavn

Beskrivelse

Mary Kay D. Andersen

Fornavn med to deler

Formel

Resultat (fornavn)

LEFT(A2; SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1))

=VENSTRE(A2; SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1))

Formel

Resultat (initial i midten)

'=DELTEKST(A2;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)+1;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)+1)-(SØK(" ",A2,SØK(" ",A2;1)+1)+1))

=DELTEKST(A2;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)+1;SØK(" ",A2,SØK(" ",A2,SØK(" ";A2;1)+1)+1)-(SØK(" ",A2,SØK(" ";A2;1)+1)+1))

Formel

Direkteresultat (etternavn)

'=HØYRE(A2;LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)+1))

=HØYRE(A2;LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)+1))

 1. Fornavn

  Fornavnet starter med det første tegnet fra venstre og slutter på det niende tegnet (det andre mellomrommet). Denne formelen innebærer å neste SØK for å finne den andre forekomsten av mellomrom fra venstre.

  Formelen trekker ut ni tegn, og starter fra venstre.

  Formel for å skille fornavn, mellomnavn, initial for mellomnavn og etternavn

  Bruk nestede SØK-funksjoner til å finne verdien for antall_tegn:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra det første tegnet fra venstre. (5)

 2. Legg til 1 for å få plasseringen til tegnet etter det første mellomrommet (K). Resultatet er tegnnummeret der du vil begynne å søke etter den andre forekomsten av mellomrom. (5 + 1 = 6)

 3. Søk etter den andre forekomsten av mellomrom i A2, og start fra den sjette posisjonen (K) i trinn 2. Resultatet er antall tegn VENSTRE trekker ut fra tekststrengen. (9)

 4. Mellomnavn

  Mellomnavnet starter på den tiende posisjonen (D), og slutter på den tolvte posisjonen (det tredje mellomrommet). Denne formelen innebærer å neste SØK for å finne den første, andre og tredje forekomsten av mellomrom.

  Formelen trekker ut to tegn fra midten, og starter fra den tiende posisjonen.

  Formel for å skille fornavn, mellomnavn, initial for mellomnavn og etternavn

  Bruk nestede SØK-funksjoner til å finne verdien for start_num:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra det første tegnet fra venstre. (5)

 5. Legg til 1 for å få tegnet etter det første mellomrommet (K). Resultatet er tegntallet der du vil starte søket etter det andre mellomrommet. (5 + 1 = 6)

 6. Søk etter plasseringen til den andre forekomsten av mellomrom i A2, og start fra den sjette posisjonen (K) som ble funnet i trinn 2. Resultatet er antall tegn VENSTRE trekker ut fra venstre. (9)

 7. Legg til 1 for å få tegnet etter det andre mellomrommet (D). Resultatet er startposisjonen til mellomnavnet. (9 + 1 = 10)

  Bruk nestede SØK-funksjoner til å finne verdien for antall_tegn:

  Søk etter den numeriske plasseringen til tegnet etter det andre mellomrommet (D). Resultatet er tegnnummeret der du vil begynne å søke etter det tredje mellomrommet. (10)

 8. Søk etter den numeriske plasseringen til det tredje mellomrommet i A2, og start fra venstre. Resultatet er sluttplasseringen til mellomnavnet. (12)

 9. Søk etter den numeriske plasseringen til tegnet etter det andre mellomrommet (D). Resultatet er startplasseringen til mellomnavnet. (10)

 10. Ta tegnnummeret til det tredje mellomrommet, som finnes i trinn 6, og trekk fra tegnnummeret til "D", som du finner i trinn 7. Resultatet er antall tegn DELTEKST trekker ut fra tekststrengen fra og med den tiende posisjonen i trinn 4. (12 - 10 = 2)

 11. Etternavn

  Etternavnet starter åtte tegn fra høyre. Denne formelen innebærer å neste SØK for å finne den første, andre og tredje forekomsten av mellomrom i den femte, niende og tolvte posisjonen.

  Formelen trekker ut åtte tegn fra høyre.

  Formel for å skille fornavn, mellomnavn, initial for mellomnavn og etternavn

  Bruk nestede SØK- og LENGDE-funksjoner til å finne verdien for num_chars:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra venstre. (5)

 12. Legg til 1 for å få tegnet etter det første mellomrommet (K). Resultatet er tegnnummeret der du vil begynne å søke etter mellomrommet. (5 + 1 = 6)

 13. Søk etter det andre mellomrommet i A2, og start fra den sjette posisjonen (K) i trinn 2. (9)

 14. Legg til 1 for å få plasseringen til tegnet etter det andre mellomrommet (D). Resultatet er startposisjonen til mellomnavnet. (9 + 1 = 10)

 15. Søk etter den numeriske plasseringen til det tredje mellomrommet i A2, og start fra venstre. Resultatet er sluttplasseringen til mellomnavnet. (12)

 16. Tell den totale lengden på tekststrengen i A2, og trekk deretter fra antall tegn fra venstre opp til det tredje mellomrommet i trinn 5. Resultatet er antall tegn som skal trekkes ut til høyre for det fullstendige navnet. (20 - 12 = 8)

Dette eksemplet bruker et tredelt etternavn: Barreto de Mattos. Det første mellomrommet markerer slutten på fornavnet og begynnelsen av etternavnet.

Kopier cellene i tabellen, og lim inn i et Excel regneark i celle A1. Formelen du ser til venstre, vises som referanse, mens Excel automatisk konverterer formelen til høyre til riktig resultat.

Tips!    Før du limer inn dataene i regnearket, angir du kolonnebreddene for kolonne A og B til 250.

Eksempelnavn

Beskrivelse

Paula Barreto de Mattos

Etternavn i tre deler

Formel

Resultat (fornavn)

'=VENSTRE(A2; SØK(" ";A2;1))

=VENSTRE(A2; SØK(" ";A2;1))

Formel

Resultat (etternavn)

HØYRE(A2;LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;1))

=HØYRE(A2;LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;1))

 1. Fornavn

  Fornavnet starter med det første tegnet fra venstre (P) og slutter ved det sjette tegnet (det første mellomrommet). Formelen trekker ut seks tegn fra venstre.

  Formel for å skille et fornavn og et etternavn med tre deler

  Bruk Søk-funksjonen til å finne verdien for num_chars:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra venstre. (6)

 2. Etternavn

  Etternavnet starter sytten tegn fra høyre (B) og slutter med første tegn fra høyre (e). Formelen trekker ut sytten tegn fra høyre.

  Formel for å skille et fornavn og et etternavn med tre deler

  Bruk LENGDE- og SØK-funksjonene til å finne verdien for num_chars:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra venstre. (6)

 3. Tell den totale lengden på tekststrengen i A2, og trekk deretter fra antall tegn fra venstre opp til det første mellomrommet, som finnes i trinn 1. Resultatet er antall tegn som skal trekkes ut til høyre for det fullstendige navnet. (23 - 6 = 17)

Dette eksemplet bruker et etternavn med to deler: van Eaton. Det første mellomrommet markerer slutten på fornavnet og begynnelsen av etternavnet.

Kopier cellene i tabellen, og lim inn i et Excel regneark i celle A1. Formelen du ser til venstre, vises som referanse, mens Excel automatisk konverterer formelen til høyre til riktig resultat.

Tips!    Før du limer inn dataene i regnearket, angir du kolonnebreddene for kolonne A og B til 250.

Eksempelnavn

Beskrivelse

James van Eaton

Etternavn med to deler

Formel

Resultat (fornavn)

'=VENSTRE(A2; SØK(" ";A2;1))

=VENSTRE(A2; SØK(" ";A2;1))

Formel

Resultat (etternavn)

'=HØYRE(A2;LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;1))

=HØYRE(A2;LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;1))

 1. Fornavn

  Fornavnet starter med det første tegnet fra venstre (J) og slutter ved det åttende tegnet (det første mellomrommet). Formelen trekker ut seks tegn fra venstre.

  Formel for å skille et fornavn og et todelt etternavn

  Bruk SØK-funksjonen til å finne verdien for antall_tegn:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra venstre. (6)

 2. Etternavn

  Etternavnet starter med det niende tegnet fra høyre (v) og slutter ved det første tegnet fra høyre (n). Formelen trekker ut ni tegn fra høyre for det fullstendige navnet.

  Formel for å skille et fornavn og et todelt etternavn

  Bruk LENGDE- og SØK-funksjonene til å finne verdien for num_chars:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra venstre. (6)

 3. Tell den totale lengden på tekststrengen i A2, og trekk deretter fra antall tegn fra venstre opp til det første mellomrommet, som finnes i trinn 1. Resultatet er antall tegn som skal trekkes ut til høyre for det fullstendige navnet. (15 - 6 = 9)

I dette eksemplet kommer etternavnet først, etterfulgt av suffikset. Kommaet skiller etternavnet og suffikset fra fornavnet og den midterste initialen.

Kopier cellene i tabellen, og lim inn i et Excel regneark i celle A1. Formelen du ser til venstre, vises som referanse, mens Excel automatisk konverterer formelen til høyre til riktig resultat.

Tips!    Før du limer inn dataene i regnearket, angir du kolonnebreddene for kolonne A og B til 250.

Eksempelnavn

Beskrivelse

Bacon Jr., Dan K.

Etternavn og suffiks først, med komma

Formel

Resultat (fornavn)

'=DELTEKST(A2;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)+1;SØK(" ",A2,SØK(" ",A2,SØK(" ";A2;1)+1)+1)-SØK(" ",A2,SØK(" ",A2;1)+1))

=DELTEKST(A2;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)+1;SØK(" ",A2,SØK(" ",A2,SØK(" ";A2;1)+1)+1)-SØK(" ",A2,SØK(" ",A2;1)+1))

Formel

Resultat (initial i midten)

'=HØYRE(A2;LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)+1))

=HØYRE(A2;LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)+1))

Formel

Resultat (etternavn)

'=VENSTRE(A2; SØK(" ";A2;1))

=VENSTRE(A2; SØK(" ";A2;1))

Formel

Resultat (suffiks)

'=DELTEKST(A2;SØK(" "; A2;1)+1;(SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)-2)-SEARCH(" ";A2;1))

=DELTEKST(A2;SØK(" "; A2;1)+1;(SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)-2)-SEARCH(" ";A2;1))

 1. Fornavn

  Fornavnet starter med det tolvte tegnet (D) og slutter med det femtende tegnet (det tredje mellomrommet). Formelen trekker ut tre tegn, og starter fra den tolvte posisjonen.

  Formel for å skille etternavn og suffiks først, med komma

  Bruk nestede SØK-funksjoner til å finne verdien for start_num:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra venstre. (6)

 2. Legg til 1 for å få tegnet etter det første mellomrommet (J). Resultatet er tegntallet der du vil starte søket etter det andre mellomrommet. (6 + 1 = 7)

 3. Søk etter det andre mellomrommet i A2, og start fra den sjuende posisjonen (J), som ble funnet i trinn 2. (11)

 4. Legg til 1 for å få tegnet etter det andre mellomrommet (D). Resultatet er startposisjonen til fornavnet. (11 + 1 = 12)

  Bruk nestede SØK-funksjoner til å finne verdien for antall_tegn:

  Søk etter den numeriske plasseringen til tegnet etter det andre mellomrommet (D). Resultatet er tegnnummeret der du vil begynne å søke etter det tredje mellomrommet. (12)

 5. Søk etter den numeriske plasseringen til det tredje mellomrommet i A2, og start fra venstre. Resultatet er sluttplasseringen til fornavnet. (15)

 6. Søk etter den numeriske plasseringen til tegnet etter det andre mellomrommet (D). Resultatet er startplasseringen til fornavnet. (12)

 7. Ta tegnnummeret til det tredje mellomrommet, som finnes i trinn 6, og trekk fra tegnnummeret til "D", som du finner i trinn 7. Resultatet er antall tegn DELTEKST trekker ut fra tekststrengen som starter i den tolvte posisjonen, som finnes i trinn 4. (15 - 12 = 3)

 8. Mellomnavn

  Mellomnavnet starter med det andre tegnet fra høyre (K). Formelen trekker ut to tegn fra høyre.

  Formel for å skille etternavn og suffiks først, med komma

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra venstre. (6)

 9. Legg til 1 for å få tegnet etter det første mellomrommet (J). Resultatet er tegntallet der du vil starte søket etter det andre mellomrommet. (6 + 1 = 7)

 10. Søk etter det andre mellomrommet i A2, og start fra den sjuende posisjonen (J), som ble funnet i trinn 2. (11)

 11. Legg til 1 for å få tegnet etter det andre mellomrommet (D). Resultatet er startposisjonen til fornavnet. (11 + 1 = 12)

 12. Søk etter den numeriske plasseringen til det tredje mellomrommet i A2, og start fra venstre. Resultatet er sluttplasseringen til mellomnavnet. (15)

 13. Tell den totale lengden på tekststrengen i A2, og trekk deretter fra antall tegn fra venstre opp til det tredje mellomrommet, som finnes i trinn 5. Resultatet er antall tegn som skal trekkes ut til høyre for det fullstendige navnet. (17 - 15 = 2)

 14. Etternavn

  Etternavnet starter ved det første tegnet fra venstre (B) og slutter på sjette tegn (det første mellomrommet). Formelen trekker derfor ut seks tegn fra venstre.

  Formel for å skille etternavn og suffiks først, med komma

  Bruk SØK-funksjonen til å finne verdien for antall_tegn:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra venstre. (6)

 15. Suffiks

  Suffikset starter ved det sjuende tegnet fra venstre (J), og slutter på det niende tegnet fra venstre (.). Formelen trekker ut tre tegn, og starter fra det sjuende tegnet.

  Formel for å skille etternavn og suffiks først, med komma

  Bruk SØK-funksjonen til å finne verdien for startpos:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra venstre. (6)

 16. Legg til 1 for å få tegnet etter det første mellomrommet (J). Resultatet er startposisjonen til suffikset. (6 + 1 = 7)

  Bruk nestede SØK-funksjoner til å finne verdien for antall_tegn:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra venstre. (6)

 17. Legg til 1 for å få den numeriske posisjonen til tegnet etter det første mellomrommet (J). Resultatet er tegntallet der du vil starte søket etter det andre mellomrommet. (7)

 18. Søk etter den numeriske plasseringen til det andre mellomrommet i A2, og start fra det sjuende tegnet i trinn 4. (11)

 19. Trekk fra 1 fra tegnnummeret til det andre mellomrommet i trinn 4 for å få tegnnummeret ",". Resultatet er sluttplasseringen til suffikset. (11 - 1 = 10)

 20. Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet. (6)

 21. Når du har funnet det første mellomrommet, legger du til 1 for å finne neste tegn (J), som også finnes i trinn 3 og 4. (7)

 22. Ta tegnnummeret "," som finnes i trinn 6, og trekk fra tegnnummeret til "J", som finnes i trinn 3 og 4. Resultatet er antall tegn DELTEKST trekker ut fra tekststrengen som starter på den sjuende plasseringen, som finnes i trinn 2. (10 - 7 = 3)

I dette eksemplet er fornavnet i begynnelsen av strengen og suffikset er på slutten, slik at du kan bruke formler som ligner på eksempel 2: Bruk VENSTRE-funksjonen til å trekke ut fornavnet, DELTEKST-funksjonen til å trekke ut etternavnet og HØYRE-funksjonen til å trekke ut suffikset.

Kopier cellene i tabellen, og lim inn i et Excel regneark i celle A1. Formelen du ser til venstre, vises som referanse, mens Excel automatisk konverterer formelen til høyre til riktig resultat.

Tips!    Før du limer inn dataene i regnearket, angir du kolonnebreddene for kolonne A og B til 250.

Eksempelnavn

Beskrivelse

Gary Altman III

Fornavn og etternavn med suffiks

Formel

Resultat (fornavn)

'=VENSTRE(A2; SØK(" ";A2;1))

=VENSTRE(A2; SØK(" ";A2;1))

Formel

Resultat (etternavn)

'=DELTEKST(A2;SØK(" ";A2;1)+1;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)-(SØK(" ";A2;1)+1))

=DELTEKST(A2;SØK(" ";A2;1)+1;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)-(SØK(" ";A2;1)+1))

Formel

Resultat (suffiks)

'=HØYRE(A2;LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1))

=HØYRE(A2;LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1))

 1. Fornavn

  Fornavnet starter ved det første tegnet fra venstre (G) og slutter ved det femte tegnet (det første mellomrommet). Formelen trekker derfor ut fem tegn fra venstre for det fullstendige navnet.

  Formel for å skille et fornavn og et etternavn etterfulgt av et suffiks

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra venstre. (5)

 2. Etternavn

  Etternavnet starter ved det sjette tegnet fra venstre (A) og slutter ved det ellevte tegnet (det andre mellomrommet). Denne formelen innebærer å neste SØK for å finne plasseringene til mellomrommene.

  Formelen trekker ut seks tegn fra midten, og starter fra det sjette tegnet.

  Formel for å skille et fornavn og et etternavn etterfulgt av et suffiks

  Bruk SØK-funksjonen til å finne verdien for startpos:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra venstre. (5)

 3. Legg til 1 for å få plasseringen av tegnet etter det første mellomrommet (A). Resultatet er startplasseringen til etternavnet. (5 + 1 = 6)

  Bruk nestede SØK-funksjoner til å finne verdien for antall_tegn:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra venstre. (5)

 4. Legg til 1 for å få plasseringen av tegnet etter det første mellomrommet (A). Resultatet er tegntallet der du vil starte søket etter det andre mellomrommet. (5 + 1 = 6)

 5. Søk etter den numeriske plasseringen til det andre mellomrommet i A2, og start fra det sjette tegnet i trinn 4. Dette tegnnummeret er sluttplasseringen til etternavnet. (12)

 6. Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet. (5)

 7. Legg til 1 for å finne den numeriske plasseringen til tegnet etter det første mellomrommet (A), som også finnes i trinn 3 og 4. (6)

 8. Ta tegnnummeret til det andre mellomrommet, som finnes i trinn 5, og trekk deretter fra tegnnummeret til A, som finnes i trinn 6 og 7. Resultatet er antall tegn DELTEKST trekker ut fra tekststrengen, og starter på den sjette plasseringen i trinn 2. (12 - 6 = 6)

 9. Suffiks

  Suffikset starter tre tegn fra høyre. Denne formelen innebærer å neste SØK for å finne plasseringene til mellomrommene.

  Formel for å skille et fornavn og et etternavn etterfulgt av et suffiks

  Bruk nestede SØK- og LENGDE-funksjoner til å finne verdien for num_chars:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra venstre. (5)

 10. Legg til 1 for å få tegnet etter det første mellomrommet (A). Resultatet er tegntallet der du vil starte søket etter det andre mellomrommet. (5 + 1 = 6)

 11. Søk etter det andre mellomrommet i A2, og start fra den sjette posisjonen (A), som finnes i trinn 2. (12)

 12. Tell den totale lengden på tekststrengen i A2, og trekk deretter fra antall tegn fra venstre opp til det andre mellomrommet, som finnes i trinn 3. Resultatet er antall tegn som skal trekkes ut til høyre for det fullstendige navnet. (15 - 12 = 3)

I dette eksemplet vises det fullstendige navnet foran et prefiks, og du bruker formler som ligner på eksempel 2: DELTEKST-funksjonen til å trekke ut fornavnet, HØYRE-funksjonen for å trekke ut etternavnet.

Kopier cellene i tabellen, og lim inn i et Excel regneark i celle A1. Formelen du ser til venstre, vises som referanse, mens Excel automatisk konverterer formelen til høyre til riktig resultat.

Tips!    Før du limer inn dataene i regnearket, angir du kolonnebreddene for kolonne A og B til 250.

Eksempelnavn

Beskrivelse

Mr. Ryan Ihrig

Med prefiks

Formel

Resultat (fornavn)

'=DELTEKST(A2;SØK(" ";A2;1)+1;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)-(SØK(" ";A2;1)+1))

=DELTEKST(A2;SØK(" ";A2;1)+1;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)-(SØK(" ";A2;1)+1))

Formel

Resultat (etternavn)

'=HØYRE(A2;LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1))

=HØYRE(A2;LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1))

 1. Fornavn

  Fornavnet starter ved det femte tegnet fra venstre (R) og slutter på det niende tegnet (det andre mellomrommet). Formelen nester SØK for å finne plasseringene til mellomrommene. Det trekker ut fire tegn, og starter fra den femte posisjonen.

  Formel for å skille et fornavn foran et prefiks

  Bruk SØK-funksjonen til å finne verdien for start_num:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra venstre. (4)

 2. Legg til 1 for å få plasseringen til tegnet etter det første mellomrommet (R). Resultatet er startposisjonen til fornavnet. (4 + 1 = 5)

  Bruk nestet SØK-funksjon til å finne verdien for num_chars:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra venstre. (4)

 3. Legg til 1 for å få plasseringen til tegnet etter det første mellomrommet (R). Resultatet er tegntallet der du vil starte søket etter det andre mellomrommet. (4 + 1 = 5)

 4. Søk etter den numeriske plasseringen til det andre mellomrommet i A2, og start fra det femte tegnet i trinn 3 og 4. Dette tegnnummeret er sluttplasseringen til fornavnet. (9)

 5. Søk etter det første mellomrommet. (4)

 6. Legg til 1 for å finne den numeriske posisjonen til tegnet etter det første mellomrommet (R), som også finnes i trinn 3 og 4. (5)

 7. Ta tegnnummeret til det andre mellomrommet, som finnes i trinn 5, og trekk deretter fra tegnnummeret til "R", som finnes i trinn 6 og 7. Resultatet er antall tegn DELTEKST trekker ut fra tekststrengen, og starter på den femte plasseringen i trinn 2. (9 - 5 = 4)

 8. Etternavn

  Etternavnet starter fem tegn fra høyre. Denne formelen innebærer å neste SØK for å finne plasseringene til mellomrommene.

  Formel for å skille et fornavn foran et prefiks

  Bruk nestede SØK- og LENGDE-funksjoner til å finne verdien for num_chars:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra venstre. (4)

 9. Legg til 1 for å få plasseringen til tegnet etter det første mellomrommet (R). Resultatet er tegntallet der du vil starte søket etter det andre mellomrommet. (4 + 1 = 5)

 10. Søk etter det andre mellomrommet i A2, og start fra den femte posisjonen (R), som ble funnet i trinn 2. (9)

 11. Tell den totale lengden på tekststrengen i A2, og trekk deretter fra antall tegn fra venstre opp til det andre mellomrommet, som finnes i trinn 3. Resultatet er antall tegn som skal trekkes ut til høyre for det fullstendige navnet. (14 - 9 = 5)

Dette eksemplet bruker et etternavn med bindestrek. Et mellomrom skiller hver navnekomponent.

Kopier cellene i tabellen, og lim inn i et Excel regneark i celle A1. Formelen du ser til venstre, vises som referanse, mens Excel automatisk konverterer formelen til høyre til riktig resultat.

Tips!    Før du limer inn dataene i regnearket, angir du kolonnebreddene for kolonne A og B til 250.

Eksempelnavn

Beskrivelse

Julie Taft-Rider

Etternavn med bindestrek

Formel

Resultat (fornavn)

'=VENSTRE(A2; SØK(" ";A2;1))

=VENSTRE(A2; SØK(" ";A2;1))

Formel

Resultat (etternavn)

'=HØYRE(A2;LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;1))

=HØYRE(A2;LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;1))

 1. Fornavn

  Fornavnet starter ved det første tegnet fra venstre og slutter på den sjette plasseringen (det første mellomrommet). Formelen trekker ut seks tegn fra venstre.

  Formel for å skille et fornavn og et etternavn med bindestrek

  Bruk SØK-funksjonen til å finne verdien av num_chars:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra venstre. (6)

 2. Etternavn

  Hele etternavnet starter ti tegn fra høyre (T) og slutter ved det første tegnet fra høyre (r).

  Formel for å skille et fornavn og et etternavn med bindestrek

  Bruk LENGDE- og SØK-funksjonene til å finne verdien for num_chars:

  Søk etter den numeriske plasseringen av mellomrommet i A2, og start fra det første tegnet fra venstre. (6)

 3. Tell den totale lengden på tekststrengen som skal trekkes ut, og trekk deretter fra antall tegn fra venstre opp til det første mellomrommet, som finnes i trinn 1. (16 - 6 = 10)

Del tekst inn i ulike kolonner med veiviseren for konvertering av tekst til kolonner

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine

Utforsk opplæring >

Vær først ute med de nye funksjonene

BLI MED I MICROSOFT INSIDERS >

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×