Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av DGET  i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Trekker ut én enkelt verdi som oppfyller vilkårene du angir, fra en kolonne i en liste eller database.

Syntaks

DHENT(database;felt;vilkår)

Syntaksen for funksjonen DHENT har følgende argumenter:

 • Database    Obligatorisk. Celleområdet som utgjør listen eller databasen. En database er en liste med beslektede data, der rader med informasjon av samme type utgjør postene, og kolonner med data utgjør feltene. Den første raden i listen inneholder etiketter for hver kolonne.

 • Felt    Obligatorisk. Angir hvilken kolonne som skal brukes i funksjonen. Skriv kolonneetiketten i doble anførselstegn, for eksempel "Alder" eller "Avkastning", eller et tall (uten anførselstegn) som representerer plasseringen av kolonnen i listen: 1 for den første kolonnen, 2 for den andre, og så videre.

 • Vilkår    Obligatorisk. Celleområdet som inneholder vilkårene du angir. Du kan bruke et hvilket som helst område som vilkårsargument så lenge det inneholder minst én kolonneetikett og minst én celle under etiketten der du angir et vilkår for kolonnen.

Kommentarer

 • Hvis ingen post oppfyller vilkårene, returnerer DFTT #VALUE! som feilverdi.

 • Hvis mer enn én post samsvarer med vilkårene, returnerer DFFORDELING #NUM! som feilverdi.

 • Du kan bruke ethvert område som vilkårsargument, så lenge det inneholder minst én kolonneetikett og minst én celle under kolonneetiketten, der du kan angi vilkåret.

  Hvis for eksempel området G1:G2 inneholder kolonneetiketten Inntekt i G1 og beløpet kr 10 000 i G2, kan du definere området som TilsvarInntekt og bruke dette navnet som vilkårsargument i databasefunksjonene.

 • Selv om vilkårsområdet kan være plassert hvor som helst i regnearket, bør du ikke plassere vilkårsområdet under listen. Hvis du legger til mer informasjon i listen, legges den nye informasjonen til i den første raden under listen. Hvis raden under listen ikke er tom, vil ikke Microsoft Excel kunne legge til den nye informasjonen.

 • Kontroller at vilkårsområdet ikke overlapper listen.

 • Hvis du vil utføre en operasjon på en hel kolonne i en database, setter du inn en tom linje under kolonneetikettene i vilkårsområdet.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Tre

Høyde

Alder

Avkastning

Fortjeneste

Høyde

="=Eple"

>10

<16

="=Pære"

>12

Tre

Høyde

Alder

Avkastning

Fortjeneste

Eple

18

20

14

kr 105

Pære

12

12

10

kr 96

Kirsebær

13

14

9

kr 105

Eple

14

15

10

kr 75

Pære

9

8

8

kr 77

Eple

8

9

6

kr 45

Formel

Beskrivelse

Resultat

=DHENT(A5:E11;"Avkastning";A1:A3)

Returnerer feilverdien #NUM! fordi mer enn én post oppfyller vilkåret (alle eple- eller pæretrær).

#NUM!

=DHENT(A5:E11;"Avkastning";A1:F3)

Returnerer 10 (avkastningen til epletreet i rad 9) fordi det er den eneste oppføringen som tilfredsstiller betingelsene i A1:F3.

10

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine

Utforsk opplæring >

Vær først ute med de nye funksjonene

BLI MED I MICROSOFT 365 INSIDERS >

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×