Diktering lar deg bruke tale-til-tekst til å redigere innhold i Office med en mikrofon og en pålitelig Internett-tilkobling. Det er en rask og enkel måte å opprette kladder, ta notater og komme med kommentarer på.

Slik bruker du diktering

 1. Gå til Home > Dikter Office Dictate-knappenmens du er logget på Microsoft 365 på en mikrofonaktivert enhet.

 2. Vent til Dikter Dikter lytter-knappen  aktiveres og begynner å lytte.

 3. Begynn å snakke slik at teksten vises på skjermen.

Denne funksjonen er bare for abonnenter Finner du ikke Dikter-knappen? Diktering-funksjonen er bare tilgjengelig for Microsoft 365-abonnenter.

Slik bruker du diktering

 1. Gå til Hjem> Dikter mens du er logget på Microsoft 365 på en mikrofonaktivert enhet.

  Dikter-knappen i OneNote for nettbåndet.

 2. Vent til Dikter knappen OneNote webdiktering-knappen aktiveres og begynner å lytte.

 3. Begynn å snakke slik at teksten vises på skjermen.

Slik bruker du diktering

 1. Gå til Home > Dikter mens du er logget på Microsoft 365 på en mikrofonaktivert enhet.

  OneNote Universal Dictate-knappen

 2. Vent til Dikter-knappen aktiveres og begynner å lytte.

  OneNote Universal Dictate Record

 3. Begynn å snakke slik at teksten vises på skjermen.

Denne funksjonen er bare for abonnenter Finner du ikke Dikter-knappen? Diktering-funksjonen er bare tilgjengelig for Microsoft 365-abonnenter.

Hva kan jeg si?

I tillegg til å diktere innholdet, kan du snakke kommandoer for å legge til tegnsetting, navigere rundt på siden og skrive inn spesialtegn.

Rull ned for å se en liste over kommandoer som er tilgjengelige på andre språk.

Uttrykk

Utdata

period, full stop
.
comma
,
question mark
?
exclamation mark/point
!
new line
new line
apostrophe-s
's
colon
:
semicolon
;
open quotes
close quotes
" "
hyphen
-
ellipsis, dot dot dot
...
begin/open single quote
end/close single quote
' '
left/open parentheses
right/close parentheses
( )
left/open bracket
right/close bracket
[ ]
left/open brace
right/close brace
{ }

Uttrykk

Utdata

asterisk
*
backslash
\
forward slash
/
vertical bar sign, pipe character
|
backquote, backtick
`
underscore
_
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign
§
ampersand, and sign
&
at sign
@
copyright sign
©
registered sign
®
degree symbol
°
caret symbol
^
percent sign
%
number/pound sign
#
plus sign
+
minus sign
-
multiplication sign
x
plus or minus sign
±
division sign
÷
equal sign
=
less than sign, left angle bracket
greater than sign, right angle bracket
< >

dollar sign
$
pound sterling sign
£
euro sign
yen sign
¥

Uttrykk

Utdata

smiley face
:)
frowny face
:(
winky face
;)
heart emoji
<3

Uttrykk

undo
delete
delete that
delete [word or phrase]
delete last [1-100] words/sentences
insert space
backspace
backspace [1-100] 
show help
pause dictation
exit dictation

Viktig!: Elementer merket med * er bare tilgjengelige i nettversjonen av OneNote.

Uttrykk

list (start list, start numbered list, next line, exit list) *
insert [1-10] row above/below*
insert [1-10] column to the left/right*
go to next cell, go up/down/left/right ([1-10] times)*
go to beginning/end of the row*
delete table/row/column*
exit table*

Viktig!: Elementer merket med * er bare tilgjengelige i nettversjonen av OneNote.

Uttrykk

strikethrough format [word or phrase]*
bold*
italics*
underline*
highlight*
indent*
decrease indent*
align [left, center, right]*
clear all formatting*
superscript*
subscript*

Andre språk

Velg fra listen nedenfor for å se kommandoer som er tilgjengelige på hvert av språkene som støttes.

Uttrykket (e)

Utdata

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
左引号
右引号
“ ”
左括号
右括号
( )
分号
短划线
-
左单引号
右单引号
‘ ’
左中括号
右中括号
[ ]
顿号
撇号
'
省略号
...

Uttrykket (e)

Utdata

艾特符号
at符号
@
星号
*
下划线
_
与号
&
正斜杠
斜杠
/
度标记
°

Uttrykket (e)

Utdata

百分号
%
井号
#
加号
+
减号
-
乘号
×
除号
÷
等号
=
加减号
±
小于号
大于号
< >

Uttrykket (e)

Utdata

美元符号
$
英镑符号
£
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

Uttrykket (e)

Utdata

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;
venstre parentes, åben parentes
højre parentes, lukket parentes
( )
startende anførselstegn, begyndende anførselstegn
afsluttende anførselstegn, lukkende anførselstegn
“ ”
nyt afsnit
nyt afsnit
apostrof s
's
startende enkelt anførselstegn, åbnende enkelt anførselstegn
afsluttende enkelt anførselstegn, lukkende enkelt anførselstegn
' '
venstre kantet parentes, åben kantet parentes
højre kantet parentes, lukket kantet parentes
[ ]
apostrof
ellipse
...

Uttrykket (e)

Utdata

snabel-a
@
stjerne
*
skråstreg
/
og-tegn
&
grad-tegn
°

Uttrykket (e)

Utdata

plustegn
+
plus- eller minustegn
±
divisionstegn
÷
lighedstegn
=
pund-tegn, nummertegn, hash-tegn
#
procenttegn
%
mindre end, større end
< >

Uttrykket (e)

Utdata

dollartegn
$
pund sterling-tegn
£
euro-tegn
yen-tegn
¥

Uttrykket (e)

Utdata

smilende ansigt
:-)
hjerte
<3
trist smiley
:-(
blinkende smiley
;-)

Uttrykket (e)

Utdata

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:
afbreekstreepje
-
en-streepje
linkerhaakje
haakje sluiten
( )
aanhalingsteken openen, beginaanhalingsteken
aanhalingsteken sluiten, eindaanhalingsteken
“ ”
nieuwe alinea
nieuwe alinea
apostrof s
's
enkel beginaanhalingsteken, enkel aanhalingsteken openen
enkel aanhalingsteken sluiten, enkel eindaanhalingsteken
' '
vierkante linkerhaak, vierkante haak openen
vierkante rechterhaak, vierkante haak sluiten
[ ]
apostrof
beletselteken
...

Uttrykket (e)

Utdata

ampersand, en-teken
&
slash
/
onderstrepingsteken, laag streepje
_
gradenteken
°

Uttrykket (e)

Utdata

plusteken
+
minteken
-
vermenigvuldigingsteken
×
plusminusteken
±
deelteken
÷
gelijkteken
=
kleiner dan-teken
groter dan-teken
< >
procentteken
%
nummerteken, hashtag
#

Uttrykket (e)

Utdata

euroteken
yenteken
¥
dollarteken
$
britse pond-teken
£

Uttrykket (e)

Utdata

hart-emoji
<3

Uttrykk

Utdata

period, full stop
.
comma
,
question mark
?
exclamation mark/point
!
new line
new line
apostrophe-s
's
colon
:
semicolon
;
open quotes
close quotes
" "
hyphen
-
ellipsis, dot dot dot
...
begin/open single quote
end/close single quote
' '
left/open parentheses
right/close parentheses
( )
left/open bracket
right/close bracket
[ ]
left/open brace
right/close brace
{ }

Uttrykk

Utdata

asterisk
*
backslash
\
forward slash
/
vertical bar sign, pipe character
|
backquote, backtick
`
underscore
_
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign
§
ampersand, and sign
&
at sign
@
copyright sign
©
registered sign
®
degree symbol
°
caret symbol
^
percent sign
%
number/pound sign
#
plus sign
+
minus sign
-
multiplication sign
x
plus or minus sign
±
division sign
÷
equal sign
=
less than sign, left angle bracket
greater than sign, right angle bracket
< >

dollar sign
$
pound sterling sign
£
euro sign
yen sign
¥

Uttrykk

Utdata

smiley face
:)
frowny face
:(
winky face
;)
heart emoji
<3

Uttrykk

undo
delete
delete that
delete [word or phrase]
delete last [1-100] words/sentences
insert space
backspace
backspace [1-100] 
show help
pause dictation
exit dictation

Viktig!: Elementer merket med * er bare tilgjengelige i nettversjonen av OneNote.

Uttrykk

list (start list, start numbered list, next line, exit list) *
insert [1-10] row above/below*
insert [1-10] column to the left/right*
go to next cell, go up/down/left/right ([1-10] times)*
go to beginning/end of the row*
delete table/row/column*
exit table*

Viktig!: Elementer merket med * er bare tilgjengelige i nettversjonen av OneNote.

Uttrykk

strikethrough format [word or phrase]*
bold*
italics*
underline*
highlight*
indent*
decrease indent*
align [left, center, right]*
clear all formatting*
superscript*
subscript*

Uttrykket (e)

Utdata

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi
kaksoispiste
:
yhdysmerkki
-
vasen sulkumerkki
oikea kaarisulje
( )
puolipiste
;
viiva
uusi kappale
uusi kappale
vasen puolilainausmerkki
oikea puolilainausmerkki
' '
vasen hakasulje
oikea hakasulje
[ ]
heittomerkki
ellipsi
...

Uttrykket (e)

Utdata

ät-merkki, ät-maininta
@
tähtimerkki
*
gravis
`
et-merkki, ja-merkki
&
vinoviiva
/
alaviiva
_
astemerkki
°

Uttrykket (e)

Utdata

ristikkomerkki
#
prosenttimerkki
%
plusmerkki
+
miinusmerkki
-
yhtäläisyysmerkki
=
kertomerkki
×
plus- tai miinusmerkki
±
pienempi kuin -merkki
suurempi kuin -merkki
< >
jakomerkki
÷

Uttrykket (e)

Utdata

dollarin merkki
$
punnan merkki
£
euron merkki
jenin merkki
¥

Uttrykket (e)

Utdata

surullinen hymiö
:-(
silmää iskevä hymiö
;-)
hymiö
:-)
sydänhymiö
<3

Uttrykket (e)

Utdata

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche, guillemet ouvrant
guillemet droit, guillemet fermant
« »
parenthèse gauche, parenthèse ouvrante
parenthèse fermante
( )
tiret demi-cadratin
-
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
crochet droit fermant
[ ]
apostrophe
guillemet simple fermant
'
points de suspension
...

Uttrykket (e)

Utdata

arobase
@
astérisque
*
trait de soulignement
_
barre oblique
/
symbole degré
°

Uttrykket (e)

Utdata

signe dièse
#
signe plus
+
tiret
-
signe multiplication
×
signe division
÷
signe égal
=
signe pourcentage
%
signe inférieur à
signe supérieur à
< >

Uttrykket (e)

Utdata

signe dollar
$
signe livre sterling
£
signe euro
signe yen
¥

Uttrykket (e)

Utdata

émoticône
:-)
emoji cœur
<3

Uttrykket (e)

Utdata

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen, beginn zitat
schließendes anführungszeichen, ende zitat
« »

Uttrykket (e)

Utdata

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
virgolette chiuse
« »
parentesi aperta
parentesi chiusa
( )
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
parentesi quadra chiusa
[ ]
aperta virgoletta singola
chiudi virgoletta singola
' '
puntini di sospensione
...
trattino
-

Uttrykket (e)

Utdata

a commerciale
@
asterisco
*
underscore 
_
e commerciale
&
simbolo di grado
°

Uttrykket (e)

Utdata

cancelletto
hashtag
#
segno di divisione
÷
segno di moltiplicazione
×
segno di uguale
=
segno di minore
segno di maggiore
< >

Uttrykket (e)

Utdata

simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

Uttrykket (e)

Utdata

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク , 疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク , 感 嘆 符
!
ハイフン 
-
二重かぎかっこ開く , 左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ , 二重かぎかっこ閉じる
『 』
左かっこ , かっこ開く
右かっこ , かっこ閉じる
( )
セミコロン
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ , かぎかっこ開く
右かぎかっこ , かぎかっこ閉じる
「 」
左大かっこ , 角かっこ開く
右大かっこ , 大かっこ閉じる
[ ]
三点リーダー
...

Uttrykket (e)

Utdata

アット記号
アットマーク
@
アスタリスク
*
度記号
°
アンパサンド
アンド記号
&

Uttrykket (e)

Utdata

番号記号
#
プラス記号
+
マイナス記号
-
等号
=
パーセント記号
%
プラスマイナス
±
小なり記号
大なり記号
< >

Uttrykket (e)

Utdata

ドル記号
$
ポンド記号
£
ユーロ記号
円記号
¥

Uttrykket (e)

Utdata

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje
kolon
:
bindestrek
-
venstre anførselstegn, begynnende anførselstegn
høyre anførselstegn, avsluttende anførselstegn
“ “
venstreparentes
høyreparentes
( )
semikolon
;
tankestrek
kort tankestrek
nytt avsnitt
nytt avsnitt
apostrof-ess
's
begynnende enkelt anførselstegn, venstre enkelt anførselstegn
høyre enkelt anførselstegn, avsluttende enkelt anførselstegn
' '
venstre hakeparentes
høyre hakeparentes
[ ]
apostrof

Uttrykket (e)

Utdata

krøllalfategn
alfakrøll omtale
@
og-tegn
&
skråstrek
/
gradetegn
°

Uttrykket (e)

Utdata

prosenttegn
%
nummertegn
emneknagg
#
minustegn
-
plusstegn
+
multiplikasjonstegn
×
divisjonstegn
÷
pluss- eller minustegn
±
likhetstegn
=
mindre enn-tegn
større enn-tegn
< >

Uttrykket (e)

Utdata

dollartegn
$
britisk pund-tegn
£
eurotegn
yen-tegn
¥

Uttrykket (e)

Utdata

rynkefjes
:-(
blinkefjes
;-)
smilefjes
:-)
hjerte-emoji
<3

Uttrykket (e)

Utdata

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
“ ”
hífen
-
parêntese esquerdo, parêntese de abertura
parêntese direito
( )
aspas simples inicial, aspas simples de abertura
aspas simples de fechamento, aspas simples de final
' '
colchete esquerdo, colchete abertura
colchete direito, colchete de fechamento
[ ]
apóstrofo
reticências
...

Uttrykket (e)

Utdata

arroba
@
asterisco
*
sublinhado
_
aspa invertida
`
e comercial
&
sinal e
&
sinal de grau
°

Uttrykket (e)

Utdata

tecla jogo da velha
#
sinal de adição
+
sinal de subtração
-
sinal de divisão
÷
sinal de multiplicação
×
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
sinal de maior que
< >

Uttrykket (e)

Utdata

cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥

Uttrykket (e)

Utdata

smiley
:-)
emoji de coração
<3

Uttrykket (e)

Utdata

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
comillas derechas
« »
paréntesis de apertura, abrir paréntesis
paréntesis de cierre, cerrar paréntesis
( )
comilla simple de apertura, abrir comilla simple
'
corchete de apertura, abrir corchete
corchete de cierre, cerrar corchete
[ ]
guion corto
-
apóstrofo
puntos suspensivos
...
cerrar comilla simple
comilla simple de cierre
' '

Uttrykket (e)

Utdata

arroba
@
asterisco
*
comilla inversa
`
guion bajo
_
y comercial
&
barra diagonal
/
símbolo de grado
°

Uttrykket (e)

Utdata

signo de porcentaje
%
hashtag
#
signo más
+
signo menos
-
signo de multiplicación
×
signo de división
÷
signo igual
=
signo más o menos
±
signo menor que
signo mayor que
< >

Uttrykket (e)

Utdata

símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
símbolo del euro
símbolo del yen
¥

Uttrykket (e)

Utdata

cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)

Uttrykket (e)

Utdata

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
påbörja ny rad
ny rad
ny rad
bindestreck
-
vänsterparentes, inledande parentes
högerparentes, avslutande parentes
( )
semikolon
;
tankstreck
kort tankstreck
inledande citattecken
avslutande citattecken
“ ”
enkelt citattecken, inledande enkelt citattecken
avslutande enkelt citattecken
’ ’
vänster hakparentes, inledande hakparentes
höger hakparentes, avslutande hakparentes
[ ]
apostrof
'

Uttrykket (e)

Utdata

at-omnämnande
@
asterisk
*
framåtlutat snedstreck, snedstreck, slash
/
understreck
_
grav accent
`
et-tecken, och-tecken
&
gradtecken
°

Uttrykket (e)

Utdata

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Uttrykket (e)

Utdata

dollartecken
$
pundtecken
£
eurotecken
yentecken
¥

Uttrykket (e)

Utdata

blinkande smiley
;-)

Mer informasjon

Som standard er Diktering satt til dokumentspråket i Office.

Vi arbeider aktivt for å forbedre disse språkene og legge til flere nasjonale innstillinger og språkinnstillinger.

Språk som støttes

Kinesisk (Kina)

English (Australia)

English (Canada)

English (India)

English (Storbritannia)

English (United States)

Fransk (Canada)

Fransk (Frankrike)

Tysk (Tyskland)

Hindi

Italiensk (Italia)

Japansk

Portugisisk (Brasil)

Spansk (Spania)

Spansk (Mexico)

Forhåndsvisningsspråk *

Arabisk (Bahrain)

Arabisk (Egypt)

Arabisk (Saudi-Arabia)

Bulgarsk

Kinesisk (tradisjonell, Hongkong)

Kinesisk (Taiwan)

Kroatisk (Kroatia)

Tsjekkisk

Dansk

Nederlandsk (Nederland)

Engelsk (New Zealand)

Estisk

Finsk

Gresk

Gujarati (India)

Hebraisk

Ungarsk

Irsk

Koreansk

Latvisk

Litauisk

Maltesisk

Marathi (India)

Norsk (bokmål)

Polsk

Portugisisk (Portugal)

Rumensk

Russisk

Slovakisk

Slovensk

Svensk (Sverige)

Tamil (India)

Telugu (India)

Thai

Tyrkisk (Tyrkia)

Vietnamesisk

* Forhåndsvisningsspråk kan ha lavere nøyaktighet eller begrenset støtte for tegnsetting.

Klikk på tannhjulikonet for å se de tilgjengelige innstillingene.

Dikter Innstillinger

 • Talespråk: Vise og endre språk i rullegardinlisten

 • Mikrofon: Vise og endre mikrofonen

 • Automatisk tegnsetting: Aktiver/deaktiver avmerkingen hvis den er tilgjengelig for språket som er valgt

 • Blasfemisk filter: Masker potensielt sensitive uttrykk med ***

 • Hvis du sier «slett» alene, fjernes det siste ordet eller tegnsettingen foran markøren.

 • Hvis du sier «slett det», fjernes den siste talte ytringen.

 • Du kan bruke fet, kursiv, understreking eller gjennomstreking for et ord eller uttrykk. Et eksempel vil være å diktere "gjennomgang innen i morgen kl 17:00", og deretter si "fet morgen" som ville forlate deg med "gjennomgang innen i morgen kl 17:00"

 • Prøv uttrykk som «fet siste ord» eller «understrek siste setning».

 • Hvis du sier "legg til kommentar titt på dette i morgen" vil sette inn en ny kommentar med teksten "Se på dette i morgen" i den.

 • Hvis du sier «legg til kommentar» alene, opprettes det en tom kommentarboks der du kan skrive inn en kommentar.

 • Hvis du vil gjenoppta diktering, bruker du hurtigtasten ALT+' eller trykker mikrofonikonet i den flytende dikteringsmenyen.

 • Markeringer kan vises under ord med alternative elementer vi kan ha feilhørt.

  Hvis det merkede ordet allerede er riktig, kan du velge Ignorer.

  Dikter forslag

Denne tjenesten lagrer ikke lyddata eller transkribert tekst.

Det du sier sendes til Microsoft og brukes bare til å gi deg tekstresultater.

For mer informasjon om opplevelser som analyserer innholdet, kan du se Tilkoblede funksjoner i Office.

Feilsøking

Hvis du ikke ser knappen for å starte diktering:

 • Kontroller at du er logget på med et aktivt Microsoft 365 abonnement

 • Diktering er ikke tilgjengelig i Office 2016 eller 2019 for Windows uten Microsoft 365

 • Kontroller at du har Windows 10 eller høyere

Hvis du ser at Dikter-knappen er nedtonet,

 • Kontroller at notatet ikke er i en Read-Only tilstand.

Mikrofonen har ikke tilgang

Hvis du ser «Vi har ikke tilgang til mikrofonen» din»:

 • Kontroller at ingen andre programmer eller nettsider bruker mikrofonen, og prøv på nytt

 • Oppdater, klikk på Dikter, og gi nettleseren tillatelse til å få tilgang til mikrofonen

 • Skjermbilde av OneNote dikteringstillatelser.

Hvis du ser «Det er et problem med mikrofonen» eller «Vi finner ikke mikrofonen»:

Hvis du ser «Dikter kan ikke høre deg», eller ingenting vises på skjermen når du dikterer:

 • Kontroller at mikrofonen ikke er dempet

 • Justere inndatanivået på mikrofonen

 • Flytte til en roligere plassering

 • Hvis du bruker en innebygd mikrofon, bør du vurdere å prøve på nytt med et hodesett eller en ekstern mikrofon

Hvis du ser mange feil ord som blir utdata eller tapte ord:

 • Kontroller at du er på en rask og pålitelig Internett-tilkobling

 • Unngå eller fjern bakgrunnsstøy som kan forstyrre stemmen din

 • Prøv å snakke mer bevisst

 • Kontroller om mikrofonen du bruker, må oppgraderes

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×