DISKONTERT (funksjon)

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen DISKONTERT i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer diskonteringsraten for et verdipapir.

Syntaks

DISKONTERT(betalingsdato; forfallsdato; pris; innløsningsverdi; [basis])

Viktig!: Datoer bør skrives inn ved hjelp av DATO-funksjonen, eller som resultater av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(23,5,2018) for 23. mai 2018. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.

Syntaksen for DISKONTERT har følgende argumenter:

 • Betalingsdato    Obligatorisk. Verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.

 • Forfallsdato    Obligatorisk. Verdipapirets forfallsdato. Forfallsdatoen er datoen da verdipapiret utløper.

 • Pris    Obligatorisk. Verdipapirets pris per pålydende kr 1000.

 • Innløsningsverdi    Obligatorisk. Verdipapirets innløsningsverdi per pålydende kr 1000.

 • Basis    Valgfritt. Typen datosystem som brukes.

Basis

Datosystem

0 eller utelatt

Amerikansk (NASD) 30/60

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europeisk 30/360

Kommentarer

 • Microsoft Excel lagrer datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1 og 1. januar 2018 er serienummer 43101, fordi det er 43 101 dager etter 1. januar 1900.

 • Betalingsdatoen er datoen kjøperen kjøper en kupong, for eksempel en obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. La oss for eksempel si at en 30-års obligasjon er utstedt den 1. januar 2018 og kjøpt av en kjøper på seks måneder senere. Utstedelses datoen er 1. januar 2018, betalings datoen er 1. juli 2018, og forfalls datoen er 1. januar 2048, 30 år etter 1, 2018, Utstedelses dato.

 • Betalingsdato, forfallsdato og basis avrundes til heltall.

 • Hvis betalings dato eller forfalls dato ikke er et gyldig serie nummer, returnerer platen #VALUE! som feilverdi.

 • Hvis PR ≤ 0 eller hvis innløsnings verdi ≤ 0, returnerer platen #NUM! som feilverdi.

 • Hvis basis < 0 eller hvis basis > 4, returnerer platen #NUM! som feilverdi.

 • Hvis betalings dato ≥ moden, returnerer platen #NUM! som feilverdi.

 • DISKONTERT beregnes på følgende måte:

  Formel

  der:

  • B = antall dager i et år, avhengig av årsbasisen.

  • DSM=antall dager mellom betalingsdato og forfallsdato.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

07/01/2018

Betalingsdato

01/01/2048

Forfallsdato

97,975

Pris

100

Innløsningsverdi

1

Faktisk/faktisk basis (se ovenfor)

Formel

Beskrivelse

Resultat

=DISKONTERT(A2;A3;A4;A5;A6)

Diskonteringsraten for et verdipapir med vilkårene ovenfor

0,001038

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×