Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen DISKONTERT i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer diskonteringsraten for et verdipapir.

Syntaks

DISKONTERT(betalingsdato; forfallsdato; pris; innløsningsverdi; [basis])

Viktig!: Datoer bør skrives inn ved hjelp av DATO-funksjonen, eller som resultater av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(23,5,2018) for 23. mai 2018. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.

Syntaksen for DISKONTERT har følgende argumenter:

 • Betalingsdato    Obligatorisk. Verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.

 • Forfallsdato    Obligatorisk. Verdipapirets forfallsdato. Forfallsdatoen er datoen da verdipapiret utløper.

 • Pris    Obligatorisk. Verdipapirets pris per pålydende kr 1000.

 • Innløsningsverdi    Obligatorisk. Verdipapirets innløsningsverdi per pålydende kr 1000.

 • Basis    Valgfritt. Typen datosystem som brukes.

Basis

Datosystem

0 eller utelatt

Amerikansk (NASD) 30/60

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europeisk 30/360

Kommentarer

 • Microsoft Excel lagrer datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1 og 1. januar 2018 er serienummer 43101, fordi det er 43 101 dager etter 1. januar 1900.

 • Betalingsdatoen er datoen kjøperen kjøper en kupong, for eksempel en obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Anta for eksempel at en obligasjon på 30 år utstedes 1. januar 2018 og kjøpes av en kjøper seks måneder senere. Utstedelsesdatoen vil være 1. januar 2018, betalingsdatoen vil være 1. juli 2018, og forfallsdatoen vil være 1. januar 2048, 30 år etter utstedelsesdatoen 1. januar 2018.

 • Betalingsdato, forfallsdato og basis avrundes til heltall.

 • Hvis betalingsdato eller forfallsdato ikke er et gyldig serienummer, returnerer DISKOTEK #VALUE! som feilverdi.

 • Hvis ≤ 0 eller hvis innløsningsverdien ≤ 0, returnerer DISKOTEK #NUM! som feilverdi.

 • Hvis basis < 0 eller hvis basis > 4, returnerer DISKOTEK #NUM! som feilverdi.

 • Hvis betalingsdato ≥ forfallsdato, returnerer DISKOTEK #NUM! som feilverdi.

 • DISKONTERT beregnes på følgende måte:

  Formel

  der:

  • B = antall dager i et år, avhengig av årsbasisen.

  • DSM=antall dager mellom betalingsdato og forfallsdato.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

07/01/2018

Betalingsdato

01/01/2048

Forfallsdato

97,975

Pris

100

Innløsningsverdi

1

Faktisk/faktisk basis (se ovenfor)

Formel

Beskrivelse

Resultat

=DISKONTERT(A2;A3;A4;A5;A6)

Diskonteringsraten for et verdipapir med vilkårene ovenfor

0.001038

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×