Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen DOLLARDE i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Konverterer en valutapris uttrykt som en heltallsdel og en brøkdel, for eksempel 1,02, til en valutapris uttrykt som et desimaltall. Bruk DOLLARDE til å konvertere valutatall som er brøker, for eksempel priser på verdipapirer, til desimaltall.

Brøkdelen av verdien deles med et heltall du angir. Hvis du for eksempel vil at en pris skal presenteres med en nøyaktighet på 1/16 av en dollar, dividerer du brøkdelen med 16. I dette tilfellet representerer 1,02 dollarverdien $1,125 ($1 + 2/16 = $1,125).

Syntaks

DOLLARDE(brøk_valuta; brøk)

Syntaksen for funksjonen DOLLARDE har følgende argumenter:

  • Brøk_valuta    Obligatorisk. Et tall uttrykt som en heltallsdel og en brøkdel atskilt med et desimaltegn.

  • Brøk    Obligatorisk. Heltallet som skal bruke i nevneren i brøken.

Kommentarer

  • Hvis brøk ikke er et heltall, avkortes det.

  • Hvis brøk er mindre enn 0, returnerer DOLLARDE #NUM! som feilverdi.

  • Hvis brøk er større enn eller lik 0 og mindre enn 1, returnerer DOLLARDE #DIV/0! som feilverdi.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Formel

Beskrivelse

Resultat

=DOLLARDE(1,02;16)

Konverterer 1,02, som leses 1 og 2/16, til et desimaltall (1,125). I og med at brøkverdien er 16, får prisen en nøyaktighet på 1/16 dollar.

1,125

=DOLLARDE(1,1; 32)

Konverterer 1,1, som leses 1 og 10/32, til et desimaltall (1,3125). I og med at brøkverdien er 32, får prisen en nøyaktighet på 1/32 dollar.

1,3125

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×