Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

I diagrammer vises akseetiketter under den vannrette aksen (også kjent som kategoriaksen), ved siden av den loddrette aksen (også kalt verdiaksen), og ved siden av dybdeaksen i et 3D-diagram.

Gruppert stolpediagram med akseetiketter

Diagrammet bruker tekst fra kildedataene for akseetiketter. Hvis du vil endre etiketten, kan du endre teksten i kildedataene. Hvis du ikke vil endre teksten i kildedataene, kan du opprette etiketttekst bare for diagrammet du arbeider på.

I tillegg til å endre teksten i etiketter, kan du også endre utseendet ved å justere formatene.

Obs!: En akseetikett er forskjellig fra en aksetittel, som du kan legge til for å beskrive hva som vises på aksen. Aksetitler vises ikke automatisk i et diagram. Hvis du vil lære hvordan du legger dem til, kan du se Legge til eller fjerne titler i et diagram. Også vannrette akseetiketter (i diagrammet ovenfor, 1. kv, 2. kv, 3. kv og 4. kv) er forskjellige fra forklaringsetikettene nedenfor (Salg i Øst-Asia 2009 og Salg i Øst-Asia 2010). Hvis du vil lære mer om forklaringer, kan du se Legge til og formatere en diagramforklaring.

 1. Klikk hver enkelt celle i regnearket som inneholder etikett-teksten du vil endre.

 2. Skriv inn teksten du ønsker i hver av cellene, og trykk deretter Enter.

  Akseetikettene og deres kildeceller i regnearket

  Når du endrer teksten i cellene, oppdateres etikettene i diagrammet.

 1. Høyreklikk kategorietikettene du vil endre, og klikk Velg data.

  Høyreklikk kategoriaksen og Velg data

 2. Klikk Rediger i Vannrette akseetiketter (kategori).

 3. Skriv inn etikettenedu vil bruke, atskilt med komma, i Akseetikettområde.

  Endre etiketter bare i diagrammet

  Skriv for eksempel Kvartal 1,Kvartal 2,Kvartal 3,Kvartal 4.

 1. Høyreklikk kategoriakseetikettene du vil formatere, og velg deretter Skrift.

  Skjermbilde av alternativer som er tilgjengelige fra hurtigmenyen etter merking av kategoriakseetiketter, inkludert uthevet alternativ for Skrift.

 2. Velg ønskede formateringsalternativer på fanen Skrift.

 3. Velg ønskede avstandsalternativer på fanen Tegnavstand.

 1. Høyreklikk verdiakseetikettene du vil formatere, og velg deretter Formater akse.

 2. Velg Tall i Formaterakse-ruten.

  Tips!: Hvis du ikke ser Tall-delen i ruten, må du kontrollere at du har valgt en verdiakse (det er vanligvis den vertikale aksen på venstre side).

  Tallalternativ i ruten Formater akse

 3. Velg tallformatalternativene du vil bruke.

  Format-tallalternativer for verdiaksen

  Tips!: Hvis tallformatet du velger, bruker desimaler, kan du angi dem i Desimaler-boksen.

 4. Hvis du vil holde tall koblet til regnearkcellene, merker du av for Koblet til kilde.

  Obs!:  Før du formaterer tall som prosent, kontrollerer du at tallene i diagrammet er utregnet som prosent i regnearket, eller vises i desimalformat som 0,1. Du regner ut prosentverdier i regnearket ved å dele beløpet på totalsummen. Hvis du for eksempel skriver =10/100 og deretter formaterer resultatet 0,1 som en prosentverdi, vises tallet riktig som 10 %.

Relatert informasjon

Legge til eller fjerne titler i et diagram

Legge til dataetiketter i et diagram

Tilgjengelige diagramtyper i Office

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×