Endre hvordan kontakter sorteres

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du har mange kontakter, kan få kontaktlisten litt tungvint. Endre hvordan kontaktene sorteres kan hjelpe deg med å finne som du trenger.

Slik sorterer du kontaktene:

 1. Klikk Personer.

  Klikk på Personer

 2. Klikk Hjem > gjeldende visning > liste.

 3. Klikk kolonneoverskriften du vil sortere etter. Hvis du for eksempel vil vise kontaktene i alfabetisk rekkefølge etter etternavn, klikker du Arkiver som.

  Klikk en kolonneoverskrift du vil sortere etter.

Tips!: Hvis du har tilordnet kontakter til forskjellige fargekategorier, kan du klikke kolonneoverskriften Kategorier for å sortere på denne måten.

For å finne en bestemt kontakt, bruker du funksjonen Søk i kontakter.

Endre formatet til kontaktnavnene

Det er ikke sikkert at alle kontaktene er formatert på samme måte, som kan bety at de ikke vises som forventet når du sorterer ved å bruke Arkiver som-kolonnen. Enkelte filer kan for eksempel være arkivert som Fornavn, Etternavn, mens andre kan være arkivert som Etternavn, Fornavn. Hvis kontaktene ikke sorteres slik du vil, prøver du følgende:

 1. Klikk Fil > Kontoinnstillinger > Kontoinnstillinger.

  Klikk Fil > Kontoinnstillinger > Kontoinnstillinger.

 2. Velg adresseboken du vil endre navneformatet for, på fanen Adressebøker, og klikk deretter Endre.

  Klikk ønsket adressebok, og klikk deretter Endre.

 3. Velg Arkiver som (Normann, Kari) under Vis navn etter.

Obs!:  Hvis e-posten er på en Exchange-server, kan du endre navneformatet for kontaktene i hovedlisten over kontakter i Outlook og eventuelle kontaktmapper du oppretter, men du kan ikke endre navneformatet for personer i den globale adresselisten (GAL). Denne adresseboken konfigureres automatisk og administreres av en administrator.

Endre formatet til navnet på enkeltkontakter

Når du har sortert kontaktlisten ved å bruke Arkiver som-kolonnen, kan det hende at én eller to kontakter fortsatt ikke vises slik du vil. Hvis du vil endre hvordan en enkeltkontakt formateres, gjør du følgende:

 1. Dobbeltklikk kontakten du vil endre.

 2. Klikk rullegardinpilen i boksen til høyre for Arkiver som, og velg ønsket format. Hvis du for eksempel prøver å få Espen Schei til å arkiveres med formatet Etternavn, Fornavn, velger du Schei, Espen fra listen.

  Klikk boksen til høyre for Arkiver som, og velg ønsket format.

  Tips!:  Hvis riktig format ikke vises, kan du skrive inn navnet i Arkiver som-boksen ved å bruke ønsket format.

 3. Klikk Lagre og lukk.

Hvis du vil skal sorteres etter siste navnene på kontaktene i kontaktlisten, må du endre visningsformatet til etternavn, Fornavn format. Når du har endret visningsformatet, kan du fremdeles trenger å endre alle kontakter som ikke er oppdatert med endringen enkeltvis.

Endre til etternavn, Fornavn format

Du kan endre navneformatet for kontaktene i mappen for viktigste Microsoft Outlook-kontakt eller en hvilken som helst kontaktmapper du oppretter. Disse mappene er oppført i Outlook-adressebok. Du kan imidlertid endre navneformatet for navn i den globale adresselisten liste (GAL). Hvis du vil ha mer informasjon om den globale Adresselisten, kan du se den Hvorfor ikke navneformatet for noen kontakter endres? delen nedenfor.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Kontoinnstillinger og deretter Kontoinnstillinger.

  Kontoinnstillinger i Backstage-visningen

 3. Klikk Outlook-adressebok i kategorien Adressebøker i navn-listen, og klikk deretter Endre.

 4. Velg adresseboken du vil endre kontaktens visningsformatet for under Adressebøker i Outlook. Klikk for eksempel kontakter: Postboks – postboksnavnet.

 5. Klikk Arkiver som (Normann, Kari) under Vis navn etter.

 6. Klikk Lukk i dialogboksene Microsoft Outlook-adresseboken og Kontoinnstillinger.

 7. Avslutt, og start Outlook på nytt.

Endre enkeltkontakter til etternavn, Fornavn format

Når du har endret navneformatet for eksisterende kontakter i Outlook-adresseboken, gjelder endringen for fremtidige oppføringer som du oppretter. Noen ganger ikke alle kontaktene er imidlertid oppdatert med endringen. I slike tilfeller må du endre formatet for hver kontakt.

 1. Dobbeltklikk en kontakt som ikke vises i det formatet etternavnet, Fornavn i kontakter.

 2. Klikk navnet på det formatet etternavnet, Fornavn i den åpne kontakten, i boksen fil som. Klikk for eksempel Normann, Kari.

 3. Klikk Lagre og lukk i Handlinger-gruppen i kategorien Kontakt.

 4. Gjenta for hver kontakt vises ikke i riktig navneformatet.

Obs!: 

 • Visningsnavn for e-postadresser er navnet som vises på til, kopi og Blindkopi linjene i en e-post og også i adresseboken når du søker etter en kontakt i et kontaktkort. Visningsnavnet opprettes basert på hvordan du skriver inn navnet på kontakten i Fullt navn-boksen.

 • Firmanavn i boksen firmaet som starter med den automatisk vises under det neste ordet i navnet. Hvis du for eksempel Telefonselskapet vises som telefonselskapet, den.

Hvorfor kan navneformatet for noen kontakter ikke endres?

Kontakter som vises i Outlook-kontaktmappen utgjør innholdet i Outlook-adressebok. Du kan også opprette og gi navn til andre kontaktmapper, og du kan endre navneformatet i hver av disse mappene. Du kan imidlertid endre visningsformatet for navn i den Microsoft Exchange Server Global adresse (GAL). Formatet for navn i den globale Adresselisten er angitt av organisasjonens administrator.

 • Global adresseliste (GAL)    Du må bruke en Microsoft Exchange Server-konto for å vise denne adresseboken. GAL inneholder navnene og e-postadressene til alle i organisasjonen. GAL blir automatisk konfigurert med en Exchange-konto. Exchange-administrator eller systemansvarlig oppretter og vedlikeholder GAL. GAL kan også inneholde e-postadresser for eksterne kontakter, distribusjonslister, konferanserom og utstyr.

 • Outlook-adressebok     Denne adresseboken ikke krever at du bruker en Exchange-konto. Outlook-adresseboken opprettes automatisk, og inneholder kontaktene i standardmappen for kontakter som lister enten e-postadresser eller faks tall. Disse kontaktene vises i dialogboksen Adresseboken når du klikker kontakter i Adressebok-listen.

  Hvis du har opprettet flere kontaktmapper, kan du angi egenskapene for hver mappe for å inkludere kontakter som en del av Outlook-adresseboken.

Du kan også endre navneformatet for andre adressebøker som du oppretter i Outlook. For mer informasjon, kan du se legge til eller fjerne en adressebok.

Hvis du vil vise alle tilgjengelige adressebøker, klikk Adressebok på verktøylinjen, og klikk deretter pil ned i Adressebok-listen.

Hver av kontaktmappen din er oppført i listen adressebøker.

Hvis du vil skal sorteres etter siste navnene på kontaktene i kontaktlisten, må du endre visningsformatet til etternavn, Fornavn format. Når du har endret visningsformatet, kan du fremdeles trenger å endre alle kontakter som ikke er oppdatert med endringen enkeltvis.

Endre til etternavn, Fornavn format

Du kan endre navneformatet for kontaktene i mappen viktigste Microsoft Office Outlook 2007 kontakt eller en hvilken som helst kontaktmapper du oppretter. Disse mappene er oppført i Outlook-adressebok. Du kan imidlertid endre navneformatet for navn i den globale adresselisten liste (GAL). Hvis du vil ha mer informasjon om den globale Adresselisten, kan du se den Hvorfor ikke navneformatet for noen kontakter endres? delen nedenfor.

Obs!: Fremgangsmåten nedenfor krever omstart av Outlook for at endringene skal tre i kraft.

 1. Klikk KontoinnstillingerVerktøy-menyen i Outlook.

 2. Klikk Outlook-adressebok i kategorien Adressebøker i navn-listen, og klikk deretter Endre.

  Adressebøkene vises i kategorien Adressebøker

 3. Velg adresseboken du vil endre kontaktens visningsformatet for under Adressebøker i Outlook. Klikk for eksempel kontakter: personlige mapper eller kontakter: Postboks – postboksnavnet.

 4. Klikk Arkiver som (Normann, Kari) under Vis navn etter.

  Velge et navneformat for oppføringer i adresseboken

 5. Klikk Lukk to ganger.

 6. Lukk og Start Outlook på nytt.

 7. Endre, på Verktøy-menyen i Outlook, klikk Alternativer for å kontrollere formatet.

 8. Kategorien innstillingenkontakt og notater under Alternativer for kontakter.

 9. Gjør ett av følgende i dialogboksen Alternativer for kontakt:

  • Kontroller Etternavn, Fornavn i standard "Arkiver som- listen.

  • Klikk Etternavn, Fornavn i listen standard "Arkiver som" rekkefølge.

 10. Klikk OK to ganger.

Endre enkeltkontakter til etternavn, Fornavn format

Når du har endret navneformatet for eksisterende kontakter i Outlook-adresseboken, gjelder endringen for fremtidige oppføringer som du oppretter. Noen ganger ikke alle kontaktene er imidlertid oppdatert med endringen. I slike tilfeller må du endre formatet for hver kontakt.

 1. Dobbeltklikk en kontakt som ikke vises i det formatet etternavnet, Fornavn i kontakter.

 2. Klikk navnet på det formatet etternavnet, Fornavn i den åpne kontakten, i boksen fil som i delen øverst til venstre. Klikk for eksempel Normann, Kari.

  Arkiver som-listen i en kontakt

 3. Klikk Lagre og lukk i Handlinger-gruppen i kategorien Kontakt.

 4. Gjenta for hver kontakt vises ikke i riktig navneformatet.

Obs!: 

 • Visningsnavn for e-postadresser er navnet som vises på til, kopi og Blindkopi linjene i en e-post og også i adresseboken når du søker etter en kontakt i et kontaktkort. Visningsnavnet opprettes basert på hvordan du skriver inn navnet på kontakten i Fullt navn-boksen.

 • Firmanavn i boksen firmaet som starter med den automatisk vises under det neste ordet i navnet. Hvis du for eksempel Telefonselskapet vises som telefonselskapet, den.

Hvorfor kan navneformatet for noen kontakter ikke endres?

Kontakter som vises i kontaktmappen Outlook 2007 utgjør innholdet i Outlook-adressebok. Du kan også opprette og gi navn til andre kontaktmapper, og du kan endre navneformatet i hver av disse mappene. Du kan imidlertid endre visningsformatet for navn i den Microsoft Exchange globale adresse (GAL). Formatet for navn i den globale Adresselisten er angitt av organisasjonens administrator.

 • Global adresseliste (GAL)    Du må bruke en Microsoft Exchange Server-konto for å vise denne adresseboken. GAL inneholder navnene og e-postadressene til alle i organisasjonen. GAL blir automatisk konfigurert med en Exchange-konto. Exchange-administrator eller systemansvarlig oppretter og vedlikeholder GAL. GAL kan også inneholde e-postadresser for eksterne kontakter, distribusjonslister, konferanserom og utstyr.

 • Outlook-adressebok     Denne adresseboken ikke krever at du bruker en Exchange-konto. Outlook-adresseboken opprettes automatisk, og inneholder kontaktene i standardmappen for kontakter som lister enten e-postadresser eller faks tall. Disse kontaktene vises i dialogboksen Adresseboken når du klikker kontakter i Adressebok-listen.

  Hvis du har opprettet flere kontaktmapper, kan du angi egenskapene for hver mappe for å inkludere kontakter som en del av Outlook-adresseboken.

Du kan også endre navneformatet for andre adressebøker som du oppretter i Outlook. For mer informasjon, kan du se legge til eller fjerne en adressebok.

Hvis du vil vise alle tilgjengelige adressebøker, klikk Adressebok på verktøylinjen, og klikk deretter pilen under adressebøker.

Adressebokliste

Hver av kontaktmappen din er oppført i listen adressebøker.

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×