Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Gjør et av følgende:

Endre kolonnebredden

 1. Klikk og dra over kolonneoverskriftene for kolonnene du vil endre.

  Kolonneoverskrifter og -skillelinjer

  Bildeforklaring 1 kolonneskilletegn

  Bildeforklaring 2 kolonneoverskrifter

  Obs!: Hvis du må endre bredden på bare én kolonne, trenger du ikke å merke den først.

 2. Pek på skilletegnet på høyre side av en valgt kolonneoverskrift.

  Pekeren blir en Heltrukket loddrett delt pil.

 3. Gjør et av følgende:

Hvis du vil

Gjør du dette

Endre kolonnebredden slik at den passer til innholdet

Dobbeltklikk skilletegnet.

Endre kolonnebredden til en hvilken som helst størrelse

Dra skilletegnet til kolonnen har ønsket bredde.

Tips!: Hvis du vil angi en nøyaktig breddemåling, peker du på KolonneFormat-menyen, og deretter klikker du Bredde.

Endre bredden på alle kolonnene i et ark

 1. Merk alle cellene i arket ved å klikke Velg alle-trekanten øverst til venstre i arkrutenettet.

  Ikon for å velge alle celler

  Bildeforklaring 1 Triangle

 2. Pek på skilletegnet på høyre side av en valgt kolonneoverskrift.

  Pekeren blir en Heltrukket loddrett delt pil.

 3. Gjør et av følgende:

Hvis du vil

Gjør du dette

Endre kolonnebredden slik at den passer til innholdet

Dobbeltklikk skilletegnet.

Endre kolonnebredden til en hvilken som helst størrelse

Dra skilletegnet til kolonnen har ønsket bredde.

Kopiere en kolonnebredde til andre kolonner

 1. Merk en celle i kolonnen som har bredden du vil kopiere.

 2. Klikk Kopier Kopier-knappenstandardverktøylinjen.

 3. Merk en celle i kolonnen der du vil kopiere bredden.

 4. Klikk Lim inn utvalg på Rediger-menyen, velg Kolonnebredder, og klikk deretter OK.

Endre høyden på rader

 1. Klikk og dra over radoverskriftene for radene du vil endre.

  Radoverskrifter og -skillelinjer

  Bildeforklaring 1 radskilletegn

  Bildeforklaring 2 radoverskrifter

  Obs!: Hvis du bare må endre høyden på én rad, trenger du ikke å merke den først.

 2. Pek på skilletegnet under en merket radoverskrift.

  Pekeren blir en Heltrukket vannrett delt pil.

 3. Gjør et av følgende:

Hvis du vil

Gjør du dette

Endre radhøyden slik at den passer til innholdet

Dobbeltklikk skilletegnet.

Endre radhøyden til en hvilken som helst størrelse

Dra skilletegnet til raden har ønsket høyde.

Tips!: Hvis du vil angi en nøyaktig høydemåling, peker du på RadFormat-menyen, og deretter klikker du Høyde.

Endre høyden på alle radene i et ark

 1. Merk alle cellene i arket ved å klikke Velg alle-trekanten øverst til venstre i arkrutenettet.

  Ikon for å velge alle celler

  Bildeforklaring 1 Triangle

 2. Pek på skilletegnet under en merket radoverskrift.

  Pekeren blir en Heltrukket vannrett delt pil.

 3. Gjør et av følgende:

Hvis du vil

Gjør du dette

Endre radhøyden slik at den passer til innholdet

Dobbeltklikk skilletegnet.

Endre radhøyden til en hvilken som helst størrelse

Dra skilletegnet til raden har ønsket høyde.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i det tekniske fellesskapet for Excel eller få støtte i Fellesskap.

Se også

Vise eller skjule rader eller kolonner

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×