I Excel kan du endre sikkerhetsinnstillingene for makroer for å kontrollere hvilke makroer som kjører, og under hvilke omstendigheter når du åpner en arbeidsbok. Du kan for eksempel tillate at makroer skal kjøre basert på om de er digitalt signert av en klarert utvikler eller ikke.

Hvis du vil ha mer informasjon om innstillingene for makrosikkerhet i Microsoft Office-dokumenter, kan du se Aktivere eller deaktivere makroer i Office-filer.

Listen nedenfor inneholder en oversikt over de ulike sikkerhetsinnstillingene for makroer. Hvis antivirusprogramvare som fungerer med Microsoft Office, er installert og arbeidsboken inneholder makroer, skannes arbeidsboken etter kjente virus før den åpnes, under alle innstillinger.

 • Deaktivere alle makroer uten varsel Klikk dette alternativet hvis du ikke stoler på makroene. Alle makroer i dokumenter og sikkerhetsvarsler om makroer blir deaktivert. Hvis det finnes dokumenter som inneholder usignerte makroer som du stoler på, kan du legge disse dokumentene til i en klarert plassering. Dokumenter i klarerte plasseringer kan kjøre uten å kontrolleres av sikkerhetssystemet i klareringssenteret.

 • Deaktiver alle makroer med varsling Dette er standardinnstillingen. Du kan velge dette alternativet hvis du vil deaktivere makroer, men også vil se sikkerhetsvarsler hvis det er makroer til stede. Da kan du velge når du skal aktivere disse makroene fra gang til gang.

 • Deaktiver alle makroer med unntak av digitalt signerte makroer Denne innstillingen er den samme som alternativet Deaktiver alle makroer med varsling, bortsett fra at makroer kan kjøre hvis de er digitalt signert av en klarert utgiver du allerede har klarert. Du vil bli varslet om du ikke har klarert utgiveren. Da kan du velge å aktivere de signerte makroene eller klarere utgiveren. Alle usignerte makroer deaktiveres uten varsling.

 • Aktiver alle makroer (anbefales ikke, potensielt skadelig kode kan kjøres) Klikk dette alternativet for å tillate at alle makroer kjører. Denne innstillingen gjør datamaskinen sårbar for kode som kan være skadelig, og er ikke anbefalt.

 • Klarer tilgang til VBA-prosjektobjektmodellen    Denne innstillingen er for utviklere og brukes til å bevisst sperre eller tillate programmatisk tilgang til VBA-objektmodellen fra en hvilken som helst automatiseringsklient. Den er med andre ord et sikkerhetsalternativ for kode som er skrevet for å automatisere et Office-program og programmatisk manipulere Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)-miljøet og objektmodellen. Dette er en innstilling per bruker og per program, og forbyr tilgang som standard. Dette sikkerhetsalternativet gjør det vanskeligere for uautoriserte programmer å lage «selvreplikerende» kode som kan skade sluttbrukersystemer. Brukeren som kjører koden, må gi uttrykkelig tilgang for at automatiseringsklienter skal få programmatisk tilgang til VBA-objektmodellen. Merk av for avmerkingsboksen for å gi tilgang.

Office bruker Microsoft Authenticode-teknologi til å gjøre det mulig for makroskapere å signere en fil eller et makroprosjekt digitalt. Sertifikatet som brukes til å opprette denne signaturen bekrefter at makroen eller dokumentet kom fra den som signerte, og signaturen bekrefter at makroen eller dokumentet ikke har blitt endret.

Når du har installert digitalt sertifikat, kan du signere filer og makroprosjekter.

Anskaffe et sertifikat for signering

Du kan anskaffe et sertifikat fra en kommersiell sertifiseringsinstans, eller du kan få det av fra bedriftens eller organisasjonens interne sikkerhetsansvarlige eller IT-ansvarlige.

Hvis du vil lære mer om sertifiseringsinstanser som tilbyr tjenester for Microsoft-produkter, kan du se listen over medlemmer av Microsofts rotsertifikatprogram.

Lage ditt eget digitale sertifikat for selvsignering

Du kan også opprette et eget selvsigneringssertifikat ved hjelp av Selfcert.exe.

Obs!: Siden et sertifikat du oppretter selv, ikke er utstedt av en formell sertifiseringsinstans, omtales makroprosjekter som er signert med et slikt sertifikat, som selvsignerte prosjekter. Et selvsignert sertifikat klareres bare på en datamaskin der dette sertifikatet finnes i lageret for personlige sertifikater.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du signerer en makro digitalt, kan du se Signere et makroprosjekt digitalt.

Endre sikkerhetsinnstillinger for makroer

Du kan endre sikkerhetsinnstillingene for makroer i klareringssenteret med mindre en systemansvarlig i organisasjonen har endret standardinnstillingen for å hindre deg i å endre innstillingene.

 1. Klikk Makrosikkerhet i Kode-gruppen på fanen Utvikler.

  Utvikler-fanen på båndet

  Hvis du vil aktivere Utvikler-fanen, kan du se Vise Utvikler-fanen.

 2. Klikk ønsket alternativ under Makroinnstillinger på fanen Makroinnstillinger.

  Obs!: Endringer du gjør på fanen Makroinnstillinger i Excel, gjelder bare for Excel og berører ingen andre Microsoft Office-programmer.

Du kan også få tilgang til klareringssenteret i Excel Alternativer. Hvis du vil gjøre dette, klikker du Alternativer (Excel 2010 til 2016-versjoner) eller Microsoft Office-knappen Office-knappen (Excel 2007), og deretter klikker du Klareringssenter > klareringssenter Innstillinger > Makro Innstillinger.

Du finner mer informasjon om makrosikkerhet i følgende artikler:

Feilsøking

Jeg kan ikke endre mine sikkerhetsinnstillinger for makroer

Enkelte brukere kan ikke endre innstillingene i klareringssenteret på grunn av gruppe sikkerhetspolicyer i organisasjonene. I slike tilfeller må du kontakte IT-administratoren for organisasjonen.

Hva skjedde med sikkerhetsinnstillingene Svært høy, Høy, Middels og Lav?

Innstilling i Excel 2003

Excel tilsvarende 2007/2010/2013/2016

Mer informasjon

Veldig høy

Deaktivere alle makroer uten varsling

I Excel 2003 kan VBA-makroer bare kjøres hvis det er merket av for Alle installerte tillegg og maler skal regnes som klarerte (fanen Klarerte utgivere i dialogboksen Sikkerhet i Excel 2003) og makroene (enten de er signert eller ikke) er lagret i en bestemt klarert mappe på brukerens harddisk.

Med mindre alle disse vilkårene er oppfylt, kan ikke VBA-makroer kjøres ved sikkerhetsinnstillingen Svært høy i Excel 2003.

Høy

Deaktiver alle makroer med unntak av digitalt signerte makroer

I Excel 2003 må kjørbare filer (for eksempel EXE eller COM) være signert av en godkjent klarert kilde (det vil si at de må ha et klareringssertifikat) for å kjøre. Hvis ikke deaktiveres alle kjørbare filer knyttet til eller innebygd i dokumenter automatisk uten en advarsel når disse dokumentene åpnes.

Som standard installeres Office 2003-programmer med sikkerhetsinnstilling for makroer angitt til Høy.

Middels

Deaktivere alle makroer med varsling

I Excel 2003 blir brukerne bedt om å aktivere eller deaktivere kjørbare filer når de åpner et dokument. Dette nivået krever godkjenning av et klareringssertifikat for hver kjørbare fil, som godtas ved at sertifikatet legges til i et segment i Windows-registret på datamaskinen.

Etterfølgende forespørsler om å kjøre en makro fra en klarert kilde, godtas automatisk (den kjørbare filen kjører uten å spørre brukeren).

Lav

Aktiver alle makroer (anbefales ikke, potensielt farlig kode kan kjøres)

I Excel 2003 kjøres alle makroer uten begrensninger. Dette sikkerhetsnivået beskytter ikke mot skadelige programmer, tillater ikke godkjennelse av klareringssertifikat og er generelt sett ikke ansett som sikre. Dette nivået er ikke anbefalt.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excels tekniske fellesskap eller få hjelp i Svar-fellesskapet.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×