We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.
Endre tidsskalaen i en prosjektvisning i Project-skrivebord

De fleste visningene i Project har en tidsskala som viser tid. Du kan justere tidsskalaen til å vise mindre eller større tidsenheter, fra timer og helt opp til år. Du kan for eksempel vise tid i regnskapsår i stedet for kalenderår, eller du kan vise Gantt-stolper for måneder i stedet for dager. Du kan også tilpasse tidsskalaen i kalendervisningen etter behov.

Endre enhetene som vises på tidsskalaen

 1. Vise en visning med en tidsskala, for eksempel Gantt-diagrammet.

 2. Klikk Vis > Tidsskala-bokspilen.

  Tidsskalaboksen på Vis-fanen

 3. Velg tidsenhetene du vil vise på den laveste tidsskalaenheten. Project justerer automatisk den øverste og den midterste enheten.

  Enheter for tidsskala

Tilpasse tidsskalaen

Du kan vise opptil tre tidsskalaenheter i hver tidsskalavisning, og formatere hver enhet individuelt. Slik gjør du det:

 1. Vise en visning med en tidsskala, for eksempel Gantt-diagrammet.

 2. Klikk Vis > Tidsskala-bokspilen.

  Tidsskalaboksen på Vis-fanen

 3. Klikk Tidsskala.

  Tidsskala

 4. Velg alternativene du vil bruke, i Tidsskala-boksen, og vis eventuelle endringer du gjør i forhåndsvisningsboksen.

  Dialogboksen Tidsskala

  • Velg antall enheter du vil at tidsskalaen skal vise, i Vis-listen.

  • Velg tidsenheten for tidsskalaenheten til den valgte fanen i Tidsskala-boksen i Enheter-boksen.

  • Velg etikettformatet for de valgte tidsenhetene i Etikett-listen.

  • Angi et tall i Antall-boksen for å angi frekvensen til enhetsetiketter i tidsskalaenheten.

   Hvis for eksempel enheten er uker, og du angir 2, viser tidsskalaenheten 2-ukers segmenter.

  • Velg Venstre, Midtstill eller Høyre i Juster-listen for å justere etiketten.

  • Merk av eller fjern merket for Merk skillelinjer for å vise eller skjule vertikale linjer mellom enhetsetiketter.

  • Merk av eller fjern merket for Bruk regnskapsår for å basere tidsskalaen på regnskapsår eller kalenderår.

  • Skriv inn en prosentverdi i Størrelse-boksen for å redusere eller forstørre avstanden mellom enheter i tidsskalaenheten.

  • Merk av eller fjern merket for Skalaskilletegn for å vise eller skjule vannrette linjer mellom tidsskalaenhetene.

Hurtige metoder for å zoome inn i tidsskalaen

Prøv dette

Hvor der det?

Glidebryter for zoom

Glidebryteren for zoom vises nær bunnen av prosjektvinduet.
Bilde av glidebryter for zoom

Hurtigtast

Trykk CTRL + / (skråstrek på det numeriske tastaturet) for å vise mindre tidsenheter, og CTRL + * (stjerne på det numeriske tastaturet) for å vise større tidsenheter.

Til toppen av siden

Endre tidsskalaen i kalendervisningen

 1. Høyreklikk i Kalender-visningen, og klikk deretter Tidsskala i menyen som vises.

 2. Klikk fanen Ukeoverskrifter i dialogboksen Tidsskala.

 3. Velg datoformatenedu vil bruke for kalendervisningen, i boksene Månedlige titler, Daglige titler og Ukentlige titler.

 4. Under Skjermvelger du 7 dager for å vise en uke på 7 eller 5 dager for å vise en femdagers uke.

 5. Hvis du vil legge til miniatyrkalendere for neste og forrige måneder, merker du av for Vis månedsrute.

 6. Hvis du vil vise start- og sluttdatoene for tidsintervallet du har valgt å vise, velger du Start- og sluttdato for Vis månedlige titler.

 7. Velg informasjonen du vil vise i venstre og høyre del av hver rad, under Øverste rad og Nederste rad på Datobokser-fanen, og velg deretter mønstre og farger du vil bruke.

  Obs!: 

  • Hvis du vil endre utseendet på arbeidsdager og fridager i kalendervisningen, høyreklikker du hvor som helst i kalendervisningen og klikker deretter Tidsskala i menyen som vises. Klikk på Skyggelegging-fanen for dato i dialogboksen Tidsskala, og klikk deretter på navnet på kalenderen du vil endre, i boksen Vis arbeidstid for. Klikk på datotypen du vil endre, i Unntakstype-listen, og velg deretter et mønster og en farge.

  • Hvis du vil endre kolonnebredden, drar du en loddrett linje mellom to datobokser til venstre for å redusere kolonnebredden eller til høyre for å øke kolonnebredden. Hvis du vil tilpasse kolonnene som vises nøyaktig til bredden på kalenderområdet, dobbeltklikker du en loddrett linje mellom to datobokser.

Til toppen av siden

Disse instruksjonene er spesifikke for Microsoft Project 2007.

Endre tidsskalaen i en tidsinndelt visning

 1. Velg en visning som bruker en tidsskala, for eksempel Gantt-diagram, Aktivitetsbelegg eller Ressursdiagram-visningen, på Visning-menyen.

 2. Klikk Tidsskala på Format-menyen, og klikk deretter fanen Øverste nivå,Midterste nivå eller Laveste nivå.

 3. Velg hvor mange lag du vil vise i tidsskalaen, fra Vis-listen. To lag vises som standard.

 4. Velg tidsenheten du vil bruke, i Enheter-boksen på fanen for tidsskalaenheten som vises. Enhetstypene varierer fra år til minutter.

 5. Velg etikettformatet du vil bruke til å vise tidsenheten, fra Etikett-listen.

 6. Skriv inn eller velg et tall i Antall-boksen for å angi frekvensen for enhetsetiketter i tidsskalaenheten.

  Hvis enheten for eksempel er uker og du skriver inn 2, deles tidsskalaenheten inn i 2-ukers segmenter.

 7. Velg Venstre, Midtstill eller Høyre i Juster-listen for å justere etiketten.

 8. Hvis du vil vise eller skjule loddrette linjer mellom enhetsetiketter, merker du av for eller fjerner merket for Akselinjer.

 9. Hvis du vil basere tidsskalaenhetens etiketter på innstillingene for regnskapsår, merker du av for Bruk regnskapsår eller fjerner merket for å basere tidsskalaenhetens etiketter på kalenderåret.

 10. Hvis du vil vise en vannrett linje mellom tidsskalanivåene, merker du av for Skaleringsskilletegn.

 11. Hvis du vil redusere eller fordele ut kolonnene i tidsskalaen, skriver du inn eller velger prosentandelen du vil bruke, i Størrelse-boksen.

 • Hvis du vil fokusere på en bestemt tidsperiode eller gruppe med aktiviteter, eller hvis du vil vise hele prosjektets varighet, klikker du ZoomVis-menyen og velger deretter et visningsalternativ.

 • Hvis du raskt vil forstørre eller forminske en visning, klikker du Zoom inn Knappeller Zoom ut Knapp. Du kan også trykke CTRL + / (skråstrek på det numeriske tastaturet) for å vise mindre tidsenheter, og CTRL + * (stjernen på det numeriske tastaturet) for å vise større tidsenheter.

 • Hvis du raskt vil vise en merket aktivitet i den tidsinndelte delen av en visning, klikker du Gå til merket aktivitet Knapp.

Endre tidsskalaen i kalendervisningen

 1. Klikk Kalender på Visning-menyen.

 2. Klikk Tidsskala på Format-menyen, og klikk deretter Fanen Ukeoverskrifter.

 3. Klikk datoformatenedu vil bruke for kalendervisningen, i boksene Månedlige titler, Daglige titler og Ukentlige titler.

 4. Klikk 7dager under Visning for å vise en 7-dagers uke, eller klikk 5 dager for å vise en uke på fem dager.

 5. Hvis du vil legge til miniatyrkalendere for neste og forrige måneder, merker du av for Vis månedsrute.

 6. Hvis du vil vise start- og sluttdatoene for tidsintervallet du har valgt å vise, velger du Start- og sluttdato for Vis månedlige titler.

 7. Klikk Datobokser-fanen.

 8. Merk informasjonen du vil vise ivenstre og høyre del av hver rad, under Øverste rad og Nederste rad, og velg deretter mønstre og farger du vil bruke.

 • Hvis du vil endre utseendet på arbeidsdager og fridager, klikker du Tidsskala på Format-menyen, klikker fanen Skyggelegging av dato, og deretter klikker du navnet på kalenderen du vil endre, i boksen Vis arbeidstid for. Klikk på datotypen du vil endre, i Unntakstype-listen, og velg deretter et mønster og en farge.

 • Hvis du vil endre kolonnebredden, drar du en loddrett linje mellom to datobokser til venstre for å redusere kolonnebredden eller til høyre for å øke kolonnebredden. Hvis du vil tilpasse kolonnene som vises nøyaktig til bredden på kalenderområdet, dobbeltklikker du en loddrett linje mellom to datobokser.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×