Du kan bruke eller endre en stil, kantlinje eller farge på en tabell i presentasjonen. Du kan for eksempel bruke eller fjerne en tabellstil (eller hurtigstil), slette linjer fra en celle, rad eller kolonne, endre kantlinjen på tabellen eller endre bakgrunnsfargen i en tabell.

Velg en overskrift nedenfor for å åpne og se detaljerte instruksjoner.

En tabellstil (eller hurtigstil) er en kombinasjon av ulike formateringsalternativer, inkludert fargekombinasjoner som er avledet fra temafarger presentasjonen. Alle tabeller du legger til, har automatisk en tabellstil.

 1. Merk tabellen du vil bruke en ny eller annen tabellstil på.

 2. Velg Tabellverktøy/Utforming-fanen på båndet, og velg deretter tabellstilen du vil bruke. Hvis du vil se flere tabellstiler, klikker du Mer-rullegardinpilen Mer-knappen til høyre for Tabellstiler-galleriet.

  viser tabellstiler i powerpoint

  Obs!: Hvis du vil endre utseendet på tekst i en tabell, kan du gå til Hjem > Skrift ,eller klikke tabellen og deretter velge Tabellverktøy /Utforming-fanen og velge fra WordArt-stiler.

Til toppen av siden

Hvis du vil fjerne en tabellstil, velger du Tabellverktøy /Utforming-fanen på båndet. Velg deretter Mer-rullegardinpilen Mer-knappen til høyre for Tabellstiler-galleriet, og velg Fjern tabell nederst.

 1. Velg Tabellverktøy/Utforming-fanen på båndet. Klikk Viskelær i Tegn kantlinjer-gruppen.

  Pekeren endres til et viskelær Viskelær som brukes til å tegne tabeller med.

 2. Klikk linjen du vil slette for å fjerne den. Når du er ferdig, klikker du utenfor tabellen.

Til toppen av siden

 1. Merk tabellcellene der du vil legge til en kantlinje (eller endre kantlinjen).

 2. Velg Tabellverktøy/Utforming-fanen på båndet. Velg ett av følgende i Tegn kantlinjer-gruppen:

  • Bruk Pennefarge til å endre fargen på kantlinjen.

   Hvis du vil ha flere fargealternativer, klikker du Flere kantlinjefarger ,og deretter klikker du fargen du vil bruke på Standard-fanen, eller blander din egen farge på Egendefinert-fanen. Egendefinerte farger og farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumentets tema.

  • Bruk Penntykkelse til å endre tykkelsen på kantlinjen.

  • Bruk pennstil til å endre linjestilen på kantlinjen.

 3. Gjør ett av følgende for å bruke farge-, tykkelse- eller linjestilen du valgte i trinn 2 i tabellen:

  • Mens pekeren fremdeles ser ut som en Blyant brukes til å tegne tabeller, klikker du kantlinjene du vil endre.

Gå til Tabellverktøy >Utforming > Tabellstiler > Kantlinjer, og klikk deretter kantlinjealternativet du vil endre.

Tips!: Du kan bruke viskelæret til å slette kantlinjer mellom tabellceller. Klikk Viskelæri Tegn kantlinjer-gruppen under Utforming > Tabellverktøy, eller trykk og hold nede SKIFT mens pekeren er en blyant Blyant brukes til å tegne tabeller, og klikk deretter kantlinjene du vil slette.

Til toppen av siden

Du kan legge til eller endre bakgrunnsfargen for hele tabellen. Bakgrunnsfargen vises under en fyllfarge som er brukt på tabellcellene.

 1. Klikk en celle i tabellen.

 2. Gå til Tabellverktøy> Utforming, og klikk deretter pilen ved siden av Skyggeleggingi Tabellstiler-gruppen, og pek deretter på Tabellbakgrunn.

 3. Klikk fargen du vil bruke, eller hvis du vil velge ingen farge, klikker du Uten fyll.

  Hvis du vil endre til en farge som ikke vises i Temafarger-listen, klikker du Flere fyllfarger ,og deretter klikker du fargen du vil bruke på Standard-fanen, eller blander din egen farge på Egendefinert-fanen. Egendefinerte farger og farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumentets tema.

Til toppen av siden

Du kan bruke eller endre en stil, kantlinje eller farge på en tabell i presentasjonen. Du kan for eksempel bruke eller fjerne en tabellstil (eller hurtigstil), slette linjer fra en celle, rad eller kolonne, endre kantlinjen på tabellen eller endre bakgrunnsfargen i en tabell.

Velg en overskrift nedenfor for å åpne og se detaljerte instruksjoner.

En tabellstil (eller hurtigstil) er en kombinasjon av ulike formateringsalternativer, inkludert fargekombinasjoner som er avledet fra temafarger presentasjonen. Alle tabeller du legger til, har automatisk en tabellstil. Miniatyrbilder av tabellstiler vises i hurtigstilgalleriet i Tabellstiler-gruppen. Når du plasserer pekeren over et hurtigstilminiatyrbilde, kan du se hvordan hurtigstilen påvirker tabellen.

Miniatyrbilder av tabellstiler

Figur: Miniatyrbilder av tabellstiler

 1. Klikk tabellen du vil bruke en ny eller annen tabellstil på.

 2. Klikk tabellstilen du vil bruke, i Tabellstiler-gruppen på Utforming-fanen under Tabellverktøy. Hvis du vil se flere tabellstiler, klikker du Mer-knappen Mer-knappen.

  Når du plasserer pekeren over et hurtigstilminiatyrbilde, kan du se hvordan hurtigstilen påvirker tabellen.

  Obs!: 

  • Tekst i tabeller vises ikke på Disposisjon-fanen (i ruten lengst til venstre i programvinduet i normalvisning). Bare tekst i plassholder vises på Disposisjon-fanen.

  • Hvis du vil endre utseendet på teksten i tabellcellene eller hele tabellen, velger du alternativene på Hjem-fanen, i Skrift-gruppen eller alternativene underTabellverktøy på Utforming-fanen i WordArt-stiler-gruppen.

Til toppen av siden

 • Hvis du vil fjerne en tabellstil, klikker du Mer-knappen i Tabellstiler-gruppen under Tabellverktøy på Utforming-fanen, og deretter klikker du Fjern tabell Mer-knappen.

 1. Klikk Viskelær i Tegn kantlinjer-gruppen under Tabellverktøy på Utforming-fanen, eller trykk og hold nede SKIFT mens tegneverktøyet er aktivt.

  Pekeren endres til et viskelær Viskelær som brukes til å tegne tabeller med.

 2. Klikk linjen du vil slette.

 3. Når du er ferdig med å slette linjer, klikker du utenfor tabellen.

Til toppen av siden

 1. Merk tabellcellene du vil legge til eller endre tabellkantlinjen for.

 2. Gjør ett ellerflere av følgende i Tegn kantlinjer-gruppen på Utforming-fanen under Tabellverktøy:

  • Hvis du vil endre fargen på kantlinjen, klikker du pilen ved siden av Pennefarge, og deretter klikker du fargen du vil bruke.

   Hvis du vil endre til en farge som ikke er i temafarger, klikker du Flere kantlinjefarger ,og deretter klikker du fargen du vil bruke på Standard-fanen, eller blander din egen farge på Egendefinert-fanen. Egendefinerte farger og farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumentets tema.

  • Hvis du vil endre tykkelsen på kantlinjen, klikker du pilen ved siden av Pennetykkelse, og deretter klikker du linjetykkelsen du vil bruke.

  • Hvis du vil endre linjestilen for kantlinjen, klikker du pilen ved siden av Pennestil, og deretter klikker du linjestilen du vil bruke.

 3. Gjør ett av følgende for å bruke farge-, tykkelse- eller linjestilen du valgte i trinn 2 i tabellen:

  • Mens pekeren fremdeles ser ut som en Blyant brukes til å tegne tabeller, klikker du kantlinjene du vil endre.

  • Klikk Kantlinjeri Tabellstiler-gruppen på Utforming-fanen under Tabellverktøy ,og klikk deretter kantlinjealternativet du vil endre.

Tips!: Du kan bruke viskelæret til å slette kantlinjer mellom tabellceller. Klikk Viskelær i Tegn kantlinjer-gruppen under Tabellverktøy på Utforming-fanen, eller trykk og hold nede SKIFT mens pekeren er en blyant Blyant brukes til å tegne tabeller, og klikk deretter kantlinjene du vil slette.

Til toppen av siden

Du kan legge til eller endre bakgrunnsfargen for en hel tabell. Bakgrunnsfargen vises under en fyllfarge som brukes på tabellcellene.

 1. Klikk en celle i tabellen.

 2. Klikk pilen vedsiden av Skyggeleggingi Tabellstiler-gruppen på Utforming-fanen under Tabellverktøy , og pek deretter på Tabellbakgrunn.

 3. Klikk fargen du vil bruke, eller hvis du vil velge ingen farge, klikker du Uten fyll.

  Hvis du vil endre til en farge som ikke vises i Temafarger-listen, klikker du Flere fyllfarger ,og deretter klikker du fargen du vil bruke på Standard-fanen, eller blander din egen farge på Egendefinert-fanen. Egendefinerte farger og farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumentets tema.

Til toppen av siden

Du kan bruke eller endre en stil, kantlinje eller farge på en tabell i presentasjonen. Du kan for eksempel bruke eller fjerne en tabellstil (eller hurtigstil), slette linjer fra en celle, rad eller kolonne, endre kantlinjen på tabellen eller endre bakgrunnsfargen i en tabell.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du distribuerer data i tabellceller, inkludert å dele celler og slå sammen celler, kan du se Legge til eller slette tabellrader, kolonner eller celler.

Velg en overskrift nedenfor for å åpne og se detaljerte instruksjoner.

En tabellstil (eller hurtigstil) er en kombinasjon av ulike formateringsalternativer, inkludert fargekombinasjoner som er avledet fra temafarger presentasjonen. Alle tabeller du legger til, har automatisk en tabellstil. Miniatyrbilder av tabellstiler vises i hurtigstilgalleriet i Tabellstiler-gruppen. Når du plasserer pekeren over et hurtigstilminiatyrbilde, kan du se hvordan hurtigstilen påvirker tabellen.

 1. Klikk tabellen du vil bruke en annen tabellstil på.

 2. Klikk tabellstilen du vil bruke, i Tabellstiler-gruppen på Utforming-fanen under Tabellverktøy. Hvis du vil se flere tabellstiler, klikker du Mer-knappen Mer-knappen.

  Hvis du vil fjerne standard eller en annen tabellstil, klikker du Mer-knappen Mer-knappen, og deretter klikker du Fjern tabell.

  Tips!: Hvis du vil gjøre en tabellstil til standard tabellstil for alle nye tabeller du oppretter, høyreklikker du tabellstilen og klikker deretter Bruk som standard på hurtigmenyen.

  Obs!: 

  • Du kan ikke lagre en ny hurtigstil.

  • Hvis du vil bruke den generelle formateringen i en eksisterende tabell på nytt, klikker du tabellen du vil kopiere, holder pekeren over den ytterste kantlinjen i tabellen (men ikke på prikkene), og deretter når pekeren blir en Pil med fire hoder, trykker og holder du nede CTRL mens du klikker og drar kantlinjen.

  • Hvis du vil kopiere formateringen av celleteksten, bruker du Kopier format. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kopiere formateringen av en figur, et objekt, en regnearkcelle eller tekst ved hjelp av Kopier format.

  • Hvis du vil ha mer informasjon om hurtigstiler, kan du se Alt om temaer, hurtigstiler, cellestiler og bakgrunnsstiler.

Til toppen av siden

Du kan bruke en tabellstil på bestemte deler av tabellen ved å velge alternativer i Gruppen Alternativer for tabellstil.

 1. Klikk tabellen du vil endre alternativene for tabellstil for.

 2. Gjør ett ellerflere av følgende i Gruppen Alternativer for tabellstiler på Utforming-fanen under Tabellverktøy:

  alternativ tekst

  • Hvis du vil fremheve den første raden i tabellen, merker du av for Overskriftsrad.

  • Hvis du vil fremheve den siste raden i tabellen, merker du av for Totalrad.

  • Hvis du vil ha vekslende stripede rader, merker du av for Radstriper.

  • Hvis du vil fremheve den første kolonnen i tabellen, merker du av for Første kolonne.

  • Hvis du vil fremheve den siste kolonnen i tabellen, merker du av for Siste kolonne.

  • Hvis du vil ha vekslende stripede kolonner, merker du av for Kolonnestriper.

Til toppen av siden

 1. Merk tabellcellene du vil legge til eller endre tabellkantlinjen for.

 2. Gjør ett ellerflere av følgende i Tegn kantlinjer-gruppen på Utforming-fanen under Tabellverktøy:

  alternativ tekst

  • Hvis du vil endre fargen på kantlinjen, klikker du pilen ved siden av Pennefarge, og deretter klikker du fargen du vil bruke.

   Hvis du vil endre til en farge som ikke er i temafarger, klikker du Flere kantlinjefarger ,og deretter klikker du fargen du vil bruke på Standard-fanen, eller blander din egen farge på Egendefinert-fanen. Egendefinerte farger og farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumentets tema.

  • Hvis du vil endre tykkelsen på kantlinjen, klikker du pilen ved siden av Pennetykkelse, og deretter klikker du linjetykkelsen du vil bruke.

  • Hvis du vil endre linjestilen for kantlinjen, klikker du pilen ved siden av Pennestil, og deretter klikker du linjestilen du vil bruke.

 3. Gjør ett av følgende for å bruke farge-, tykkelse- eller linjestilen du valgte i trinn 2 i tabellen:

  • Mens pekeren fremdeles ser ut som en Blyant brukes til å tegne tabeller, klikker du kantlinjene du vil endre.

  • Klikk Kantlinjeri Tabellstiler-gruppen på Utforming-fanen under Tabellverktøy ,og klikk deretter kantlinjealternativet du vil endre.

Tips!: Du kan bruke viskelæret til å slette kantlinjer mellom tabellceller. Klikk Viskelær i Tegn kantlinjer-gruppen under Tabellverktøy på Utforming-fanen, eller trykk og hold nede SKIFT mens pekeren er en blyant Blyant brukes til å tegne tabeller, og klikk deretter kantlinjene du vil slette.

Til toppen av siden

Et fyll er det indre av en celle. Når du legger til eller endrer fyllfargen i en tabellcelle, kan du også legge til en tekstur, et bilde eller en gradering i fyllet. En gradering er et gradvis forløp av farger og nyanser, vanligvis fra én farge til en annen farge eller fra én nyanse til en annen nyanse av den samme fargen.

 1. Merk tabellcellene du vil legge til et fyll i.

 2. Klikk pilen vedsiden av Skyggelegging i Tabellstiler-gruppen på Utforming-fanen under Tabellverktøy , og gjør deretter ett av følgende:

  alternativ tekst

  • Hvis du vil legge til eller endre en fyllfarge, klikker du fargen du vil bruke, eller hvis du vil velge ingen farge, klikker du Uten fyll.

   Hvis du vil bytte til en farge som ikke finnes i temafarger, klikker du Flere fyllfarger, og deretter klikker du den ønskede fargen i kategorien Standard, eller du blander din egen farge i kategorien Egendefinert. Egendefinerte farger og farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumenttema.

  • Hvis du vil legge til eller endre et fyllbilde, klikker du Bilde og finner mappen som inneholder bildet du vil bruke, og deretter klikker du bildefilen og klikker Sett inn.

   Når du legger til et bilde som en fylleffekt, endres størrelsen slik at det passer til cellen og kan være fordreid. Hvis du vil fjerne forvrengningen, kan du endre størrelsen på cellen eller tabellen.

  • Hvis du vil legge til eller endre en fyllgradering, peker du på Gradering, og deretter klikker du variasjonen du vil bruke.

   Hvis du vil tilpasse graderingen, klikker du Flere graderinger, og deretter velger du de ønskede alternativene.

  • Hvis du vil legge til eller endre en fylltekstur, velger du Tekstur, og deretter klikker du ønsket tekstur.

   Hvis du vil tilpasse teksturen, klikker du Flere teksturer, og deretter velger du de ønskede alternativene.

Til toppen av siden

Du kan legge til eller endre bakgrunnsfargen for en hel tabell. Bakgrunnsfargen vises under en fyllfarge som brukes på tabellcellene.

 1. Klikk en celle i tabellen.

 2. Klikk pilen vedsiden av Skyggeleggingi Tabellstiler-gruppen på Utforming-fanen under Tabellverktøy , og pek deretter på Tabellbakgrunn.

  alternativ tekst

 3. Klikk fargen du vil bruke, eller hvis du vil velge ingen farge, klikker du Uten fyll.

  Hvis du vil bytte til en farge som ikke finnes i temafarger, klikker du Flere fyllfarger, og deretter klikker du den ønskede fargen i kategorien Standard, eller du blander din egen farge i kategorien Egendefinert. Egendefinerte farger og farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumenttema.

Til toppen av siden

Obs!:  Skygge- og Gjenspeilingseffekter kan bare brukes på en hel tabell, ikke for individuelle tabellceller.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil bruke en effekt på noen av tabellcellene, merker du tabellcellene du vil legge til en effekt i.

  • Hvis du vil bruke en effekt på alle tabellcellene, høyreklikker du en tabellcelle, og deretter klikker du Merk tabell på hurtigmenyen.

 2. Klikk Effekteri Tabellstiler-gruppen på Utforming-fanen under Tabellverktøy.

  alternativ tekst

 3. Hvis du vil legge til eller endre en kant, peker du på Celleskrå,og deretter velger du skråkanten du vil bruke.

Til toppen av siden

 1. Klikk tabellen der du vil legge til en effekt.

 2. Klikk Effekteri Tabellstiler-gruppen på Utforming-fanen under Tabellverktøy ,og gjør deretter ett av følgende:

  alternativ tekst

  • Hvis du vil legge til eller endre en skygge, peker du Skygge og velger deretter skyggen du vil bruke.

   Hvis du vil tilpasse skyggen, klikker du Alternativer forskygger , og deretter velger du alternativene du vil bruke.

  • Hvis du vil legge til eller endre en gjenspeiling, peker du på Gjenspeilingog velger deretter ønsket variasjon.

Til toppen av siden

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil merke tabellen, høyreklikker du en tabellcelle, og deretter klikker du Velg tabell på hurtigmenyen.

  • Hvis du vil merke en del av tabellen, merker du cellene du vil slette fyllet fra.

 2. Klikk Skyggelegging i Tabellstiler-gruppen på Utforming-fanen under Tabellverktøy,og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil slette en fyllfarge, et bilde eller en tekstur, klikker du Uten fyll.

  • Hvis du vil slette en fyllgradering, peker du på Gradering, og deretter klikker du Ingen gradering.

  • Hvis du vil slette et bakgrunnsfyll for en tabell, peker du på Tabellbakgrunnog klikker deretter Uten fyll.

Til toppen av siden

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil merke tabellen, høyreklikker du en tabellcelle, og deretter klikker du Velg tabell på hurtigmenyen.

  • Hvis du vil merke en del av tabellen, merker du cellene du vil slette fyllet fra.

 2. Klikk Effekteri Tabellstiler-gruppen på Utforming-fanen under Tabellverktøy ,og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil slette en kant fra tabellcellen eller tabellen, peker du på Celle skråkant, og deretter klikker du Ingen skråkant.

  • Hvis du vil slette en skygge fra tabellen, peker du på Skyggeog klikker deretter Ingen skygge.

  • Hvis du vil slette en gjenspeiling fra tabellen, peker du på Gjenspeilingog klikker deretter Ingen gjenspeiling.

   Obs!: Hvis du har lagt til flere enkelteffekter, gjentar du trinn 2 for å slette alle effektene.

Tips!: Hvis du vil endre utseendet på teksten i tabellcellene eller hele tabellen, velger du alternativene du vil bruke,under Tabellverktøy , i Utforming-gruppen, i WordArt-stiler-gruppen eller i Skrift-gruppen på Hjem-fanen.

Til toppen av siden

Du kan bruke eller endre en stil eller farge på en tabell i presentasjonen.

Velg en overskrift nedenfor for å åpne og se detaljerte instruksjoner.

En tabellstil (eller hurtigstil) er en kombinasjon av ulike formateringsalternativer, inkludert fargekombinasjoner som er avledet fra temafarger presentasjonen. Alle tabeller du legger til, har automatisk en tabellstil.

 1. Merk tabellen du vil bruke en stil på.

 2. Velg Tabellverktøy/Utforming-fanen på båndet, og velg deretter tabellstilen du vil bruke. Hvis du vil se flere tabellstiler, klikker du Mer-rullegardinpilen Mer-pil til høyre for Tabellstiler-galleriet.

  Velg Mer-rullegardinpilen for å åpne det fullstendige galleriet med tabellstiler.

Tips!: Hvis du vil endre utseendet på tekst i en tabell, går du til Hjem-fanen på verktøylinjen og bruker alternativene i Skrift-gruppen.

Til toppen av siden

 1. Velg en del av tabellen.

 2. Velg Tabellverktøy/Utforming-fanen på båndet.

 3. Velg Mer-rullegardinpilen til høyre for Tabellstiler-galleriet:

  Velg Mer-rullegardinpilen for å åpne det fullstendige galleriet med tabellstiler.
 4. Velg Fjern tabell nederst i galleriet som åpnes:

  Fjern en tabellstil ved hjelp av fjern tabell-kommandoen.

Du kan legge til skyggeleggingsstiler ved hjelp av Gruppen Alternativer for tabellstil på Tabellverktøy/Utforming på båndet.

Du kan legge til skyggeleggingsstiler i bestemte rader eller kolonner i en tabell.

Alternativ

Beskrivelse

Overskriftsrad

Gjør skyggeleggingen av den øverste raden mørkere, der kolonneoverskriftene er, slik det er gjort i denne tabellen

Totalrader

Gjør skyggeleggingen av den nederste raden mørkere, der kolonnetotaler vises

Radspersper

Bruk skiftende lysere og mørkere skyggelegging av tabellrader, som brukes i denne tabellen

Første kolonne

Gjøre skyggeleggingen i den første tabellkolonnen mørkere

Siste kolonne

Gjør skyggeleggingen av den siste tabellkolonnen mørkere

Stripede kolonner

Bruke skiftende lysere og mørkere skyggelegging av tabellkolonner

Du kan legge til eller endre skyggeleggingen for en enkeltcelle eller merkede celler.

 1. Merk en celle eller celler i tabellen.

 2. Gå til Tabellverktøy > Utforming på verktøylinjen, og åpne Celle skyggelegging-menyen med farger.

 3. Velg fargen du vil bruke, eller hvis du vil velge ingen farge, velger du Uten fyll.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×