Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Datatype    Prosent/tall

Oppføringstype    Beregnet

Beskrivelse    Enhetstilgjengelighet-feltet inneholder prosentandelen eller maksimalt antall som en arbeidsressurs er tilgjengelig for å utføre på alle aktiviteter i løpet av en valgt tidsperiode, som fordelt over tid. Dette feltet viser også en tidsinndelt for eventuelle endringer i enhet tilgjengelighet for ulike tidsperioder, som angitt i ressurstilgjengelighetsfeltettabell i dialogboksen Ressursinformasjon.

Beregnet hvordan?    Enhetene du har angitt i Ressurstilgjengelighet-tabellen i dialogboksen Ressursinformasjon, gjenspeiles i Enhetstilgjengelighet-feltet, som fordelt over den valgte tidsperioden.

Beste bruksområder    Legg til Enhetstilgjengelighet-feltet i den tidsinndelte delen av Ressursbelegg- visning når du vil vise den maksimale kapasiteten der en ressurs er tilgjengelig for arbeid på aktiviteter i løpet av den valgte tidsperioden. Bruk også dette feltet til å vise endringer i enhetstilgjengelighet for ulike tidsperioder, som angitt i Ressurstilgjengelighet-tabellen i dialogboksen Ressursinformasjon.

Eksempel    Du har planlagt at fire malere skal arbeide på prosjektet i mars og april, seks malere i mai til og med august, og to malere i september og oktober. I Ressurstilgjengelighet-tabelleni dialogboksen Ressursinformasjon har du reflektert disse datoene med enheter på 400 prosent, 600 prosent og 200 prosent. Legg til Enhetstilgjengelighet-feltet i Ressursbelegg-visningen, slik at du kan se endringene i tilgjengeligheten for maler i løpet av månedene. Du kan også se tilgjengeligheten etter dag eller uke ved å endre tidsskala.

Merknader    I forbindelse med Enhetstilgjengelighet-feltet i den tidsinndelte delen av visningen legger du til maksimalt antall (maksimalt antall) i ark-delen av Ressursbelegg-visningen for å se enhetstilgjengeligheten for en ressurs for gjeldende periode.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×