Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Beskrivelse

Hver av disse funksjonene, som her refereres til under ett som ER-funksjoner, kontrollerer den angitte verdien og returnerer SANN eller USANN avhengig av resultatet. Funksjonen ERTOM returnerer for eksempel den logiske verdien SANN hvis argumentet verdi er en referanse til en tom celle. Ellers returnerer funksjonen resultatet USANN.

Du kan bruke ER-funksjonene til å få informasjon om en verdi før du utfører en beregning eller annen handling på den. Du kan for eksempel bruke funksjonen ERFEIL sammen med funksjonen HVIS til å utføre en annen handling hvis det skjer en feil:

= HVIS (ERFEIL(A1);"Det oppstod en feil.";A1*2)

Denne formelen ser etter om det finnes en feiltilstand i celle A1. Hvis det gjør det, returnerer funksjonen HVIS meldingen "Det oppstod en feil." Hvis det ikke er noen feil, utfører funksjonen HVIS beregningen A1*2.

Syntaks

ERTOM(verdi)

ERF(verdi)

ERFEIL(verdi)

ERLOGISK(verdi)

ERIT(verdi)

ERIKKETEKST(verdi)

ERTALL(verdi)

ERREF(verdi)

ERTEKST(verdi)

Syntaksen for HVIS-funksjonene har følgende argument:

  • verdi    Obligatorisk. Verdien som du vil teste. Argumentet verdi kan være tomt (tom celle), feil, logisk verdi, tekst, tall, referanse eller et navn som refererer til noen av disse.

Funksjon

Returnerer SANN hvis

ERTOM

Verdi refererer til en tom celle.

ERF

Verdi refererer til en hvilken som helst feilverdi bortsett fra #I/T.

ERFEIL

Verdi refererer til en hvilken som helst feilverdi (#I/T, #VERDI!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAVN? eller #NULL!).

ERLOGISK

Verdi refererer til en logisk verdi.

ERIT

Verdi refererer til feilverdien #I/T (verdi ikke tilgjengelig).

ERIKKETEKST

Verdi refererer til et element som ikke er tekst. (Merk at denne funksjonen returnerer SANN hvis verdien refererer til en tom celle.)

ERTALL

Verdi refererer til et tall.

ERREF

Verdi refererer til en referanse.

ERTEKST

Verdi refererer til tekst.

Kommentarer

  • Argumentet verdi i ER-funksjonene konverteres ikke. Numeriske verdier som er omsluttet av doble anførselstegn, behandles som tekst. Tekstverdien "19", for eksempel, konverteres til tallet 19 i de fleste andre funksjoner som krever et tall som argument. "19" konverteres imidlertid ikke fra en tekstverdi til en tallverdi i formelen ERTALL("19"), og funksjonen ERTALL returnerer resultatet USANN.

  • ER-funksjonene er nyttige i formler og makroer når du vil teste resultatet av en beregning. Når du kombinerer dem med funksjonen HVIS, kan disse funksjonene brukes til å finne feil i formler (se eksemplene nedenfor).

Eksempler

Eksempel 1

Kopier eksempeldataene i følgende tabell, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Formel

Beskrivelse

Resultat

=ERLOGISK (SANN)

Kontrollerer om SANN er en logisk verdi

SANN

=ERLOGISK ("SANN")

Kontrollerer om "SANN" er en logisk verdi

USANN

=ERTALL(4)

Kontrollerer om 4 er et tall

SANN

=ERREF(G8)

Kontrollerer om G8 er en gyldig referanse

SANN

=ERREF(XYZ1)

Kontrollerer om XYZ1 er en gyldig referanse

USANN

Eksempel 2

Kopier eksempeldataene i følgende tabell, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Gull

Område1

#REF!

330,92

#I/T

Formel

Beskrivelse

Resultat

=ERTOM(A2)

Kontrollerer om celle A2 er tom.

USANN

=ERFEIL(A4)

Kontrollerer om verdien i celle A4, #REF!, er en feil.

SANN

=ERIT(A4)

Kontrollerer om verdien i celle A4, #REF!, er en feilen #I/T!.

USANN

=ERIT(A6)

Kontrollerer om verdien i celle A6, #I/T, er feilen #I/T.

SANN

=ERF(A6)

Kontrollerer om verdien i celle A6, #I/T, er en feil.

USANN

=ERTALL(A5)

Kontrollerer om verdien i celle A5, 330,92, er et tall.

SANN

=ERTEKST(A3)

Kontrollerer om verdien i celle A3, Område1, er tekst.

SANN

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×