Noe av innholdet i dette emnet kan være uaktuelt for visse språk.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaksen for og bruken av EUROCONVERT-funksjonen i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Konverterer et tall til euro, konverterer et tall fra euro til en euromedlemsvaluta, eller konverterer et tall fra én euromedlemsvaluta til en annen ved å bruke euroen som et mellomledd (triangulering). Valutaene som er tilgjengelige for konvertering, er valutaene i EU-landene som har tatt i bruk euroen. Funksjonen bruker faste konverteringskurser som er fastsatt av EU.

Hvis denne funksjonen ikke er tilgjengelig og returnerer feilen #NAVN?, kan du installere og laste inn tillegget Verktøy for eurovaluta.

Installer og last inn tillegget Verktøy for eurovaluta

 1. Klikk Alternativer på fanen Fil, og klikk deretter fanen Tillegg.

 2. Velg Excel-tillegg i Behandle-listen, og klikk deretter Start.

 3. Merk av for Verktøy for eurovaluta i listen Tilgjengelige tillegg, og klikk deretter OK.

 4. Hvis det er nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.

Syntaks

EUROCONVERT(tall;kilde;mål;full_presisjon;triangulering_presisjon)

Syntaksen for EUROCONVERT-funksjonen har følgende argumenter:

 • Tall     Obligatorisk. Valutaverdien du vil konvertere, eller en referanse til en celle som inneholder verdien.

 • Kilde     Obligatorisk. En streng med tre bokstaver, eller en referanse til en celle som inneholder strengen, som svarer til ISO-koden for kildevalutaen. Følgende valutakoder er tilgjengelige i EUROCONVERT-funksjonen:

Land/område

Grunnleggende valutaenhet

ISO-kode

Belgia

franc

BEF

Luxemburg

franc

LUF

Tyskland

tyske mark

DEM

Spania

peseta

ESP

Frankrike

franc

FRF

Ireland

pund

IEP

Italia

lire

ITL

Nederland

gylden

NLG

Østerrike

schilling

ATS

Portugal

escudo

PTE

Finland

mark

FIM

Hellas

drakme

GRD

Slovenia

tolar

SIT

Euromedlemsland

euro

EUR

 • Mål     Obligatorisk. En streng med tre bokstaver, eller en cellereferanse, som svarer til ISO-koden for valutaen du vil konvertere tallet til. Se kildetabellen for ISO-kodene ovenfor.

 • Full_presisjon     Obligatorisk. En logisk verdi (SANN eller USANN) eller et uttrykk som returnerer verdien SANN eller USANN, som angir hvordan resultatet skal vises.

Bruk

Hvis du vil at Microsoft Excel skal

USANN

Vis resultatet med avrundingsreglene for de ulike valutaene, og se tabellen nedenfor. Excel bruker beregningspresisjonsverdien til å beregne resultatet og visningspresisjonsverdien til å vise resultatet. USANN er standard hvis argumentet full_presisjon utelates.

SANN

Vise resultatet med alle signifikante sifre fra beregningen.

 • Følgende tabell viser avrundingsreglene for de ulike valutaene, dvs. hvor mange desimaler Excel bruker til å beregne konverteringen av en valuta og vise resultatet.

ISO-kode

Beregningspresisjon

Visningspresisjon

BEF

0

0

LUF

0

0

DEM

2

2

ESP

0

0

FRF

2

2

IEP

2

2

ITL

0

0

NLG

2

2

ATS

2

2

PTE

0

2

FIM

2

2

GRD

0

2

SIT

2

2

EUR

2

2

 • Triangulering_presisjon     Obligatorisk. Et heltall som er lik eller større enn 3, som angir hvor mange signifikante sifre som skal brukes for den mellomliggende euroverdien ved konvertering mellom to euromedlemsvalutaer. Hvis du utelater dette argumentet, blir ikke den mellomliggende euroverdien avrundet i Excel. Hvis du inkluderer dette argumentet når du konverterer fra en euromedlemsvaluta til euro, beregnes den mellomliggende euroverdien, som deretter kan konverteres til en euromedlemsvaluta.

Merknader

 • I Microsoft Excel tas ikke eventuelle etterfølgende nuller med i returverdien.

 • Hvis ISO-koden for kilden er lik ISO-koden for målet, returneres den opprinnelige verdien av tallet.

 • Ugyldige parametere returnerer #VERDI.

 • Denne funksjonen innebærer ikke bruk av tallformat.

 • Denne funksjonen kan ikke brukes i matriseformler.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Antall

Kilde

Mål

1,20

DEM

EUR

1,00

FRF

EUR

1,00

FRF

EUR

1,00

FRF

DEM

1,00

FRF

DEM

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=EUROCONVERT(A2;B2;C2)

Konverterer 1,2 tyske mark til den tilsvarende verdien i euro ved å bruke en beregnings- og visningpresisjon på 2 desimaler

0,61

=EUROCONVERT(A3;B3;C3;SANN;3)

Konverterer 1 franc til den tilsvarende verdien i euro ved å bruke en beregnings- og visningspresisjon på 3 desimaler

0,152

=EUROCONVERT(A4;B4;C4;USANN;3)

Konverterer 1 franc til den tilsvarende verdien i euro ved å bruke en beregnings- og visningspresisjon på 2 desimaler

0,15

=EUROCONVERT(A5;B5;C5;SANN;3)

Konverterer 1 franc til den tilsvarende verdien i tyske mark ved å bruke en mellomliggende beregningspresisjon på 3 og vise alle signifikante sifre

0,29728616

Obs!

Hvis du skal bruke EUROCONVERT-funksjonen, må du først aktivere tillegget Verktøy for eurovalutaen. Hvis du vil vite hvordan du aktiverer Excel-tillegg, kan du se koblingen nedenfor:

Legge til eller fjerne tillegg

Obs!: 

 • Disse eksemplene antar en valutakurs på 1 euro = 6,55957 franske franc og 1,95583 tyske mark. EUROCONVERT-funksjonen bruker valutakursene som er etablert av EU. Microsoft vil oppdatere funksjonen hvis kursene endres. Hvis du vil ha inngående informasjon om reglene og kursene som gjelder for øyeblikket, se Europakommisjonens publikasjoner om euroen.

 • Eksemplene viser resultatverdien som er lagret i cellen, og ikke den formaterte verdien.

 • I eksempelregnearket er etterfølgende nuller avkuttet.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×