Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen F.INV.H i Microsoft Excel.

Returnerer den inverse for (den høyre) F-sannsynlighetsfordelingen. Hvis p = F.FORDELING.H(x;...), så er F.INV.H(p;...) = x. F-fordelingen kan brukes i en F-test hvor spredningsgraden i to datasett sammenlignes. Du kan for eksempel analysere fordelingen av inntekter i Norge og Sverige hvis du vil finne ut om de to landene har en lignende spredningsgrad når det gjelder inntekt.

Syntaks

F.INV.H(sannsynlighet;frihetsgrad1;frihetsgrad2)

Syntaksen for funksjonen F.INV.H har følgende argumenter:

  • Sannsynlighet     Obligatorisk. En sannsynlighet knyttet til den kumulative F-fordelingen.

  • Frihetsgrad1     Obligatorisk. Tellerens frihetsgrader.

  • Frihetsgrad2     Obligatorisk. Nevnerens frihetsgrader.

Merknader

  • Hvis et av argumentene er ikke-numerisk, F.INV. H returnerer #VALUE! som feilverdi.

  • Hvis Sannsynlighet er < 0 eller sannsynlighet er > 1, F.INV. H returnerer #NUM! som feilverdi.

  • Hvis frihetsgrad1 eller frihetsgrad2 ikke er et heltall, avkortes verdien.

  • Hvis Deg_freedom1 er < 1, eller Deg_freedom2 er < 1, F.INV. H returnerer #NUM! som feilverdi.

  • Hvis Deg_freedom2 er < 1 eller Deg_freedom2 er ≥ 10^10, F.INV. H returnerer #NUM! som feilverdi.

F.INV.H kan brukes til å returnere kritiske verdier fra F-fordelingen. Utdataene fra en variansanalyse vil for eksempel ofte inkludere data for en F-tabell, F-sannsynlighet og den kritiske verdien for F med et signifikansnivå på 0,05. Hvis du vil returnere den kritiske verdien for F, bruker du signifikansnivået som sannsynlighetsargumentet i F.INV.H.

Med en angitt sannsynlighetsverdi søker F.INV.H at verdi x slik at F.FORDELING.h(x; frihetsgrad1; frihetsgrad2) = sannsynlighet. Derfor er presisjon av F.INV.H avhengig av presisjon av F.FORDELING.H. F.INV.H bruker en interaktiv søketeknikk. Hvis søket ikke har funnet resultater etter 64 gjentakelser, returneres feilverdien #I/T.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

0,01

Sannsynlighet knyttet til den kumulative F-fordelingen

6

Tellerens frihetsgrader

4

Nevnerens frihetsgrader

Formel

Beskrivelse

Resultat

=F.INV.H(A2;A3;A4)

Den inverse for F-sannsynlighetsfordelingen med betingelsene ovenfor

15,20686

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine

Utforsk opplæring >

Vær først ute med de nye funksjonene

BLI MED I MICROSOFT 365 INSIDERS >

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×