Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Beskrivelse    Feltene Faktiske overtidskostnader viser kostnader som er påløpt for overtid arbeid som allerede er utført på oppgaver som er tilordnet ressurser.

Datatype     Valuta

Faktiske overtidskostnader (aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Når en aktivitet opprettes for første gang, inneholder feltet Faktiske overtidskostnader kr 0. Hvis det rapporteres faktisk overtidsarbeid av tildelte ressurser for aktiviteten, Microsoft Office Project den faktiske overtidskostnaden. Feltet Faktiske overtidskostnader beregnes ved å multiplisere verdien i feltet Timepris for overtid for den tildelte ressursen med antall overtidstimer som er rapportert.

Faktisk overtidskostnad = timepris for overtid * faktisk overtidsarbeid

Beste bruksområder    Legg til feltet Faktiske overtidskostnader i en aktivitetsvisning for å se gjennom de resulterende overtidsutgiftene for en aktivitet basert på faktisk overtidsarbeid og overtidssatsene for de tildelte ressursene. Dette kan være nyttig mens oppgaven pågår for å se om du holder deg innenfor budsjett for overtid. Du kan også bruke denne informasjonen når aktiviteten er fullført for å hjelpe deg med å planlegge kostnader og bemanning for fremtidige prosjekter.

Eksempel    Du sporer kostnader på aktiviteten Holde kundemøter, som har planlagt overtid for Jens og Kristian. Janes timepris for overtid er kr 300 per time, og overtidssatsen for Chris er kr 25 per time. Så langt har Jens rapportert tre timer overtid, og Kristian har rapportert fire timer overtid. Project beregner at de faktiske overtidskostnadene for denne aktiviteten så langt er kr 1 900.

Faktiske overtidskostnader (ressursfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Når en ressurs legges til for første gang, inneholder faktisk overtidskostnad-feltet kr 0. Hvis det rapporteres faktisk overtidsarbeid av den tildelte ressursen for en aktivitet, Microsoft Office Project den faktiske overtidskostnaden. Feltet Faktiske overtidskostnader beregnes ved å multiplisere verdien i feltet Timepris for overtid for den tildelte ressursen med antall overtidstimer som er rapportert.

Faktisk overtidskostnad = timepris for overtid * faktisk overtidsarbeid

Beste bruksområder    Legg til feltet Faktiske overtidskostnader i en ressursvisning for å se gjennom de resulterende overtidsutgiftene for en bestemt ressurs. Du kan finne dette nyttig i løpet av prosjektet for å se om du holder deg innenfor budsjett for overtid. Du kan også bruke denne informasjonen etter at prosjektet er fullført for å hjelpe deg med å planlegge kostnader og bemanning for fremtidige prosjekter.

Eksempel    Du sporer kostnader for Jens, som har en timepris for overtid på kr 300 per time. Så langt har Jens rapportert 10 timer overtid. Project beregner at den faktiske overtidskostnaden for Jens så langt er kr 300.

Faktiske overtidskostnader (tildelingsfelt)

Oppføringstype    Beregnet eller angitt

Beregnet hvordan?    Når en tilordning opprettes, inneholder faktisk overtidskostnad-feltet kr 0. Hvis noen faktiske overtidskostnader arbeid rapporteres av ressursen som er tildelt aktiviteten, Microsoft Office Project den faktiske overtidskostnaden. Feltet Faktiske overtidskostnader beregnes ved å multiplisere verdien i feltet Timepris for overtid for den tildelte ressursen med antall overtidstimer som er rapportert.

Faktisk overtidskostnad = timepris for overtid * faktisk overtidsarbeid

Beste bruksområder    Legg til feltet Faktiske overtidskostnader i ark-delen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen for å se de resulterende overtidsutgiftene for en aktivitet basert på faktisk overtidsarbeid og overtidssatsene for de tildelte ressursene. Du kan se gjennom dette feltet mens en aktivitet pågår for å se om du holder deg innenfor budsjett for overtid. Du kan også finne denne informasjonen nyttig når aktiviteten er fullført for å hjelpe deg med å planlegge kostnader og bemanning for fremtidige prosjekter.

Eksempel    Du sporer kostnader på en ressurstildeling for en aktivitet som har planlagt overtid. Den tildelte ressursen har en timepris for overtid på kr 300 per time. Så langt har ressursen rapportert seks timer overtid. Microsoft Office Project beregner at den faktiske overtidskostnaden så langt er kr 1 800.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×