Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen FASTSATT i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Runder av et tall til et angitt antall desimaler, formaterer tallet til desimalformat ved å bruke komma og punktum, og returnerer resultatet som tekst.

Syntaks

FASTSATT(tall; [desimaler]; [ingen_tusenskille)

Syntaksen for funksjonen FASTSATT har følgende argumenter:

  • Tall    Obligatorisk. Tallet du vil runde av og konvertere til tekst.

  • Desimaler    Valgfritt. Antallet sifre til høyre for desimaltegnet.

  • Ingen_tusenskille    Valgfritt. En logisk verdi som, hvis SANN, hindrer FASTSATT i å ta med tusenskilletegn i teksten som returneres.

Merknader

  • Tall i Microsoft Excel kan aldri ha mer enn 15 signifikante sifre, men desimaler kan ha inntil 127 tegn.

  • Hvis desimaler er et negativt tall, avrundes tall til venstre for desimaltegnet.

  • Hvis du utelater desimaler, brukes verdien 2.

  • Hvis ingen_tusenskille er USANN eller utelates, inneholder teksten som returneres, tusenskilletegn som vanlig.

  • Den største forskjellen mellom å formatere en celle som inneholder et tall ved hjelp av en kommando (Klikk pilen ved siden av Tall i Tall-gruppenHjem-fanen, og klikk deretter Tall.) og formatering av et tall direkte med FUNKSJONEN LØST er at LØST konverterer resultatet til tekst. Et tall som er formatert med Celler-kommandoen , er fortsatt et tall.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

1234,567

-1234,567

44,332

Formel

Beskrivelse

Resultat

=FASTSATT(A2; 1)

Avrunder av tallet i A2 ett siffer til høyre for desimaltegnet.

1 234,6

=FASTSATT(A2; -1)

Avrunder av tallet i A2 ett siffer til venstre for desimaltegnet.

1 230

=FASTSATT(A3; -1; SANN)

Avrunder av tallet i A3 ett siffer til venstre for desimaltegnet uten kommaene (argumentet SANN).

-1230

=FASTSATT(A4)

Avrunder av tallet i A4 to sifre til venstre for desimaltegnet.

44,33

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×