FASTSATT (funksjon)

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen FASTSATT i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Runder av et tall til et angitt antall desimaler, formaterer tallet til desimalformat ved å bruke komma og punktum, og returnerer resultatet som tekst.

Syntaks

FASTSATT(tall; [desimaler]; [ingen_tusenskille)

Syntaksen for funksjonen FASTSATT har følgende argumenter:

  • Tall    Obligatorisk. Tallet du vil runde av og konvertere til tekst.

  • Desimaler    Valgfritt. Antallet sifre til høyre for desimaltegnet.

  • Ingen_tusenskille    Valgfritt. En logisk verdi som, hvis SANN, hindrer FASTSATT i å ta med tusenskilletegn i teksten som returneres.

Merknader

  • Tall i Microsoft Excel kan aldri ha mer enn 15 signifikante sifre, men desimaler kan ha inntil 127 tegn.

  • Hvis desimaler er et negativt tall, avrundes tall til venstre for desimaltegnet.

  • Hvis du utelater desimaler, brukes verdien 2.

  • Hvis ingen_tusenskille er USANN eller utelates, inneholder teksten som returneres, tusenskilletegn som vanlig.

  • Hoved forskjellen mellom å formatere en celle som inneholder et tall, ved hjelp av en kommando (Klikk pilen ved siden av talli tall -gruppen på fanen hjem , og klikk deretter tall.) og formatering av et tall direkte med den faste funksjonen, er at konstant konverterer resultatet til tekst. Et tall som er formatert med celler -kommandoen, er fremdeles et tall.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

1234,567

-1234,567

44,332

Formel

Beskrivelse

Resultat

=FASTSATT(A2; 1)

Avrunder av tallet i A2 ett siffer til høyre for desimaltegnet.

1 234,6

=FASTSATT(A2; -1)

Avrunder av tallet i A2 ett siffer til venstre for desimaltegnet.

1 230

=FASTSATT(A3; -1; SANN)

Avrunder av tallet i A3 ett siffer til venstre for desimaltegnet uten kommaene (argumentet SANN).

-1230

=FASTSATT(A4)

Avrunder av tallet i A4 to sifre til venstre for desimaltegnet.

44,33

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×