FEILF (funksjon)

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen FEILF i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer feilfunksjonen som er integrert mellom nedre_grense og øvre_grense.

Syntaks

FEILF(nedre_grense;[øvre_grense])

Syntaksen for funksjonen FEILF har følgende argumenter:

  • Nedre_grense    Obligatorisk. Den nedre grense for å integrere FEILF.

  • Øvre_grense    Valgfritt. Den øvre grense for å integrere FEILF. Hvis den er utelatt, integrerer FEILF mellom null og nedre_grense.

Kommentarer

  • Hvis lower_limit ikke er numerisk, returnerer FEILF feilverdien #VALUE! som feilverdi.

  • Hvis upper_limit ikke er numerisk, returnerer FEILF feilverdien #VALUE! som feilverdi.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Formel

Beskrivelse

R esultat

=FEILF(0,745)

Feilfunksjonen integrert mellom 0 og 0,74500

0,70792892

=FEILF(1)

Feilfunksjonen integrert mellom 0 og 1.

0,84270079

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

×