Feltkoder: If-feltet

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Den hvis feltet sammenligner to verdier og setter deretter inn teksten som tilsvarer resultatet av sammenligningen. Når den brukes i et hoveddokument for utskriftsfletting, den hvis felt kan undersøke informasjon i flettede datapostene, for eksempel postnumre eller konto tall. Du kan for eksempel sende bokstaver til bare klienter som befinner seg i en bestemt by.

Du kan bruke If-feltet i et dokument, eller du kan bruke If-feltet som en del av en Hvis...så...ellers-regel i en utskriftsfletting.

Gjør følgende for å bruke If-feltet i et dokument:

 1. Klikk Hurtigdeler i Tekst-gruppen på fanen Sett inn, og klikk deretter Felt.

 2. Velg If i Feltnavn-listen.

 3. Skriv inn uttrykkene, operator, sann-tekst og usann-tekst ved hjelp av syntaksen ovenfor, i Feltkoder-boksen.

 4. Klikk OK.

Hvis du skal bruke If-feltet som en del av en utskriftsfletting, gjør du følgende mens du angir utskriftsflettingen:

 1. Klikk reglerMasseutsendelser-fanen i gruppen Skriv og Sett inn felt, og klikk deretter Hvis... Skjer dette: Annet.

 2. Velg navnet på et flettefelt, for eksempel Poststed, i Feltnavn-listen.

 3. Velg operatoren du vil bruke, i Sammenligning-listen. Hvis du for eksempel vil sortere ut mottakere på et bestemt poststed, velger du Lik.

 4. Skriv inn ønsket verdi i Sammenlign med-boksen. Hvis du vil sortere ut alle mottakere i Farsund, skriver du inn Farsund.

  Obs!: Hvis du valgte er tom eller er ikke tom i Sammenligning-listen, lar du boksen Sammenlign med være tom.

 5. I boksen Sett inn teksten skriver du inn teksten som skal vises i dokumentet når betingelsen du angav, er sann. Hvis du for eksempel vil tilpasse teksten for mottakere i Farsund, kan du skrive spesielt for Farsundsområdet.

 6. I boksen Sett ellers inn teksten skriver du inn teksten som skal vises i dokumentet når betingelsen du angav, ikke oppfylles. Hvis du for eksempel vil ha en generell tekst for mottakere som ikke er i Farsund, kan du skrive inn spesielt for ditt nærområde.

Syntaks

Når du viser IF-feltkoden i dokumentet, ser syntaksen slik ut:

{ IF Uttrykk1OperatorUttrykk2Sann-TekstUsann-Tekst}

Obs!: En feltkode angir hva feltet skal vise. Feltresultater er det som vises i dokumentet når feltkoden er behandlet. Du kan trykke ALT+F9 for å veksle mellom å vise feltkoden og feltkoderesultatene.

Instruksjoner

Uttrykk1, Uttrykk2

Verdier du vil sammenligne. Disse uttrykkene kan være flettefeltdata, bokmerke, tegnstrenger, tall, nestede felter som returnerer en verdi, eller matematiske formler. Hvis et uttrykk inneholder mellomrom, må de stå i anførselstegn.

Obs!: 

 • Uttrykk2 må stå i anførselstegn, slik at det sammenlignes som en tegnstreng.

 • Hvis operatoren er = eller <>, kan uttrykk2 inneholde et spørsmålstegn (?) for å representere et vilkårlig enkelttegn, eller en stjerne (*) for å representere en vilkårlig streng med tegn.

 • Hvis du bruker en stjerne i Uttrykk2, må den delen av Uttrykk1 som representeres av stjernen, sammen med eventuelle gjenværende tegn i Uttrykk2, ikke overskride 128 tegn.

Operator

Sammenligningsoperator. Sett inn et mellomrom før og etter operatoren.

Operator

Beskrivelse

=

Lik

<>

Ikke lik

>

Større enn

<

Mindre enn

>=

Større enn eller lik

<=

Mindre enn eller lik

Sann-Tekst, Usann-Tekst

Resulterende tekst hvis resultatet av sammenligningen er sann (Sann-Tekst) eller usann (Usann-Tekst). Hvis Usann-Tekst ikke er angitt, og resultatet av sammenligningen er usann, har ikke IF-feltet noe resultat. Hver streng må stå i anførselstegn.

Eksempel

Følgende eksempel angir at hvis kundeordren er større enn eller lik 100 enheter, vises teksten "Takk" i dokumentet. Hvis kundeordren er mindre enn 100 enheter, vises teksten «Minimumsordre er 100 enheter» i dokumentet.

{IF ordre>=100 "Takk" "Minimumsordre er 100 enheter"}

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

×