Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Returnerer den inverse for (den høyre) F-sannsynlighetsfordelingen. Hvis p = FFORDELING(x;...), så er FFORDELING.INVERS(p;...) = x

F-fordelingen kan brukes i en F-test hvor spredningsgraden i to datasett sammenlignes. Du kan for eksempel analysere fordelingen av inntekter i Norge og Sverige hvis du vil finne ut om de to landene har en lignende spredningsgrad når det gjelder inntekt.

Viktig!: Denne funksjonen er erstattet med én eller flere nye funksjoner som kan gi bedre nøyaktighet og som har navn som bedre beskriver bruken. Selv om denne funksjonen fremdeles bakoverkompatibel, bør du likevel vurdere å bruke de nye funksjonene heretter siden denne funksjonen kan bli utilgjengelige i fremtidige versjoner av Excel.

Hvis du vil ha mer informasjon om de nye funksjonene, kan du se F.INV (funksjon) og F.INV.H (funksjon).

Syntaks

FFORDELING.INVERS(sannsynlighet;frihetsgrad1;frihetsgrad2)

Syntaksen for funksjonen FFORDELING.INVERS har følgende argumenter:

  • Sannsynlighet     Obligatorisk. En sannsynlighet knyttet til den kumulative F-fordelingen.

  • Frihetsgrad1     Obligatorisk. Tellerens frihetsgrader.

  • Frihetsgrad2     Obligatorisk. Nevnerens frihetsgrader.

Merknader

  • Hvis et av argumentene er ikke-numerisk, returnerer FFORDELING.INDEN #VALUE! som feilverdi.

  • Hvis sannsynlighet < 0 eller sannsynlighet > 1, returnerer FFORDELING.INVERS #NUM! som feilverdi.

  • Hvis frihetsgrad1 eller frihetsgrad2 ikke er et heltall, avkortes verdien.

  • Hvis deg_freedom1 < 1 eller deg_freedom1 ≥ 10^10, returnerer FFORDELING.IND #NUM! som feilverdi.

  • Hvis deg_freedom2 < 1 eller deg_freedom2 ≥ 10^10, returnerer FFORDELING.IND #NUM! som feilverdi.

FFORDELING.INVERS kan brukes til å returnere kritiske verdier fra F-fordelingen. Utdataene fra en variansanalyse vil for eksempel ofte inkludere data for en F-tabell, F-sannsynlighet og den kritiske verdien for F med et signifikansnivå på 0,05. Hvis du vil returnere den kritiske verdien for F, bruker du signifikansnivået som sannsynlighetsargumentet i FFORDELING.INVERS.

Med en angitt sannsynlighetsverdi søker FFORDELING.INVERS at verdi x slik at FFORDELING(x, frihetsgrad1, frihetsgrad2) = sannsynlighet. Derfor er presisjon av FFORDELING.INVERS avhengig av presisjon av FFORDELING. FFORDELING.INVERS bruker en interaktiv søketeknikk. Hvis søket ikke har funnet resultater etter 100 gjentakelser, returneres feilverdien #I/T.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

0,01

Sannsynlighet knyttet til den kumulative F-fordelingen

6

Tellerens frihetsgrader

4

Nevnerens frihetsgrader

Formel

Beskrivelse

Resultat

=FFORDELING.INVERS(A2;A3;A4)

Den inverse for F-sannsynlighetsfordelingen med betingelsene ovenfor

15,206865

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×