Hvilket Office-program bruker du?

Word

Du kan opprette makroer og deretter lagre filen i en av de følgende filtypene.

Filformat

Beskrivelse

Word 97–2004-mal (.dot)

Lagrer dokumentet som en mal du kan bruke når du oppretter nye dokumenter. Lagrer dokumentinnholdet og innstillingene, for eksempel stiler, sideoppsett, Autotekst-oppføringer, tilordninger av egendefinerte hurtigtaster og menyer. Kompatibelt med Word 97 til Word 2003 for Windows og Word 98 til Word 2004 for Mac.

Makroaktivert Word-dokument (.docm)

Det XML-baserte dokumentformatet som bevarer VBA-makrokode. VBA-makroer kjører i Word 2011, men de kjører ikke i Word 2008.

Makroaktivert Word-mal (.dotm)

Lagrer dokumentet som en XML-basert mal som bevarer VBA-makrokode. VBA-makroer kjører i Word 2011, men de kjører ikke i Word 2008.

PowerPoint

Du kan opprette makroer og deretter lagre filen i en av de følgende filtypene.

Type

Beskrivelse

Makroaktivert PowerPoint-presentasjon (.pptm)

Det XML-baserte presentasjonsformatet som bevarer VBA-makrokode (Microsoft Visual Basic for Applications). VBA-makroer kjører i PowerPoint 2011, men de kjører ikke i PowerPoint 2008.

Makroaktivert PowerPoint-mal (.potm)

Lagrer presentasjonsinnholdet og -formateringen som en XML-basert mal som bevarer VBA-makrokode.  VBA-makroer kjører i PowerPoint 2011, men de kjører ikke i PowerPoint 2008.

Makroaktivert PowerPoint-fremvisning (.ppsm)

Det XML-baserte presentasjonsformatet som åpnes automatisk i lysbildefremvisning og bevarer VBA-makrokode. VBA-makroer kjører i PowerPoint 2011, men de kjører ikke i PowerPoint 2008.

PowerPoint-tillegg (.ppam)

Det XML-baserte formatet for tillegg som bevarer VBA-makrokode. VBA-makroer kjører i PowerPoint 2011, men de kjører ikke i PowerPoint 2008.

PowerPoint 98-2004-tillegg (.ppa)

Lagrer tillegget i et format som bevarer VBA-makrokode. Kompatibelt med PowerPoint 98 til PowerPoint 2004 for Mac og PowerPoint 97 til PowerPoint 2003 for Windows.

Se også

Opprette, kjøre, redigere eller slette en makro

Excel

Du kan opprette makroer og deretter lagre filen i en av de følgende filtypene.

Filformat

Beskrivelse

Excel 97–2004-arbeidsbok (.xls)

Kompatibelt med Excel 98 til Excel 2004 for Mac og Excel 97 til Excel 2003 for Windows. Bevarer VBA-makrokode og Excel 4.0-makroark. VBA-makroer kjører ikke i Excel 2008.

Excel 97–2004-mal (.xlt)

Lagrer arbeidsboken som en mal du kan bruke når du oppretter nye arbeidsbøker. Kompatibelt med Excel 98 til Excel 2004 for Mac og Excel 97 til Excel 2003 for Windows. Lagrer innstillinger som formatering, overskrifter, formler, VBA-makroer og egendefinerte verktøylinjer. VBA-makroer kjører ikke i Excel 2008.

Binær Excel-arbeidsbok (.xlsb)

Lagrer data i et binært format. Tar mindre tid å lagre, og bidrar til å sikre sensitive data. Bevarer VBA-makrokode og Excel 4.0-makroark. VBA-makroer kjører ikke i Excel 2008.

Makroaktivert Excel-arbeidsbok (.xlsm)

Det XML-baserte arbeidsbokformatet for Microsoft Excel 2008 for Mac, Microsoft Excel for Mac 2011 og Excel 2007 og Excel 2010 for Windows som bevarer VBA-makrokode og Excel 4.0-makroark. VBA-makroer kjører ikke i Excel 2008.

Makroaktivert Excel-mal (.xltm)

Lagrer arbeidsboken som en XML-basert mal som bevarer VBA-makrokode og Excel 4.0-makroark. VBA-makroer kjører ikke i Excel 2008.

Excel-tillegg (.xlam)

Lagrer det aktive arket som et XML-basert tillegg, et tilleggsprogram som kjører tilleggskode. Bevarer VBA-makrokode og Excel 4.0-makroark. VBA-makroer kjører ikke i Excel 2008.

Se også

Opprette, kjøre, redigere eller slette en makro

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine

Utforsk opplæring >

Vær først ute med de nye funksjonene

BLI MED I MICROSOFT INSIDERS >

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×