Noe av innholdet i dette emnet kan være uaktuelt for visse språk.

Filformatene som er oppført i dialogboksen Lagre som, varierer avhengig av hvilken type ark som er aktiv. Hvis du lagrer filen i et annet format, konverterer Excel i de fleste tilfeller bare det aktive arket. Hvis du vil konvertere de andre arkene i en arbeidsbok, bytter du til hvert ark og lagrer det separat.

Filformat

Beskrivelse

Excel-arbeidsbok (*.xlsx)

Standard, XML-basert arbeidsbokformat for Excel 2016 for Mac, Excel for Mac 2011 og Excel for Windows. Kan ikke lagre VBA-makrokode eller Excel 4.0-makroark.

Excel 97–2004-arbeidsbok (.xls)

Kompatibelt med Excel 98 til Excel 2004 for Mac og Excel 97 til Excel 2003 for Windows. Bevarer VBA-makrokode og Excel 4.0-makroark. 

CSV UTF-8 (kommadelt) (.csv)

*Excel 2016 for Mac bare

Eksporterer dataene på det aktive arket til en tekstfil som overholder UTF-8 Unicode-kodestandarder. Celleegenskaper, formler, grafikk og annen formatering bevares ikke.

Excel-mal (.xltx)

Lagrer arbeidsboken som en XML-basert mal som du kan bruke til å starte nye arbeidsbøker. Lagrer innstillinger som formatering, overskrifter, formler og egendefinerte verktøylinjer. Kan ikke lagre VBA-makrokode eller Excel 4.0-makroark.

Excel 97–2004-mal (.xlt)

Lagrer arbeidsboken som en mal du kan bruke når du oppretter nye arbeidsbøker. Kompatibelt med Excel 98 til Excel 2004 for Mac og Excel 97 til Excel 2003 for Windows. Lagrer innstillinger som formatering, overskrifter, formler, VBA-makroer og egendefinerte verktøylinjer. VBA-makroer kjører ikke i Excel 2008.

CSV (Comma-separated values)

Eksporterer dataene på det aktive arket til en tekstfil som bruker komma til å skille verdier i celler.

Celleegenskaper, formler, grafikk og annen formatering bevares ikke.

Nettsider (.htm)

Lagrer arbeidsboken for visning på nettet. HTML er standard webformat og kan vises av Macintosh og Windows nettlesere.

PDF

Eksporterer de merkede cellene, det aktive arket eller alle arkene i arbeidsboken til PDF-filer, som ser like ut på Macintosh- og Windows datamaskiner.

OpenDocument-regneark (ODS)

*Excel 2016 for Mac bare

Lagrer arbeidsboken i det XML-baserte OpenDocument-formatet.

Binær Excel-arbeidsbok (.xlsb)

Lagrer data i et binært format. Tar mindre tid å lagre, og bidrar til å sikre sensitive data. Bevarer VBA-makrokode og Excel 4.0-makroark. 

Makroaktivert Excel-arbeidsbok (.xlsm)

Det XML-baserte arbeidsbokformatet for Excel 2016 for Mac, Excel for Mac 2011 og Excel for Windows som bevarer VBA-makrokode og Excel 4.0-makroark.

Makroaktivert Excel-mal (.xltm)

Lagrer arbeidsboken som en XML-basert mal som bevarer VBA-makrokode og Excel 4.0-makroark.

Excel 2004 XML-regneark (.xml)

Eksporterer arbeidsbokdata til en XML-fil som bruker Excel 2004 XML-regnearkskjemaet. Tallpresisjon, grafikk og annen formatering beholdes ikke.

Excel-tillegg (.xlam)

Lagrer det aktive arket som et XML-basert tillegg, et tilleggsprogram som kjører tilleggskode. Bevarer VBA-makrokode og Excel 4.0-makroark. 

Excel 97-2004 AddIn (XLA)

Lagrer det aktive arket som et tillegg, et tilleggsprogram som kjører ekstra kode. Kompatibelt med Excel 98 til Excel 2004 for Mac og Excel 97 til Excel 2003 for Windows. Bevarer VBA-makrokode og Excel 4.0-makroark. 

Nettside i enkelt fil (.mht)

Lagrer arbeidsboken for visning på nettet ved å opprette én enkelt fil som inneholder alle sideelementene. Bruker Internett-standarden MIME HTML.

UTF-16 Unicode-tekst (.txt)

Eksporterer dataene på det aktive arket til en tekstfil som overholder UTF-16 Unicode-kodestandarder. Celleegenskaper, formler, grafikk og annen formatering bevares ikke.

Tabulatordelt tekst (.txt)

Eksporterer dataene på det aktive arket til en tekstfil som bruker tabulatorer til å skille verdier i celler. Celleegenskaper, formler, grafikk og annen formatering bevares ikke.

Windows Formatert tekst (.txt)

Eksporterer dataene på det aktive arket til en Windows-kompatibel tekstfil som bruker faner til å skille verdier i celler. Celleegenskaper, formler, grafikk og annen formatering bevares ikke.

MS-DOS formatert tekst (.txt)

Eksporterer dataene på det aktive arket til en MS-DOS-kompatibel tekstfil som bruker faner til å skille verdier i celler. Celleegenskaper, formler, grafikk og annen formatering bevares ikke.

Windows Kommadelt (.csv)

Eksporterer dataene på det aktive arket til en Windows-kompatibel tekstfil som bruker komma til å skille verdier i celler. Celleegenskaper, formler, grafikk og annen formatering bevares ikke.

MS-DOS-kommadelt (.csv)

Eksporterer dataene på det aktive arket til en MS-DOS-kompatibel tekstfil som bruker komma til å skille verdier i celler. Celleegenskaper, formler, grafikk og annen formatering bevares ikke.

Mellomromdelt tekst (PRN)

Eksporterer dataene på det aktive arket til en tekstfil som bruker mellomrom til å skille verdier i celler. Celleegenskaper, formler, grafikk og annen formatering bevares ikke.

Datautvekslingsformat (DIF)

Eksporterer dataene på det aktive arket til en tekstfil som kan brukes til å utveksle data med andre regnearkprogrammer. Celleegenskaper, formler, grafikk og annen formatering bevares ikke.

Symbolsk kobling (.slk)

Eksporterer dataene på det aktive arket til en tekstfil som er kompatibel med Multiplan og andre regnearkprogrammer. Celleegenskaper, formler, grafikk og annen formatering bevares ikke.

Excel 5.0/95-arbeidsbok (.xls)

Arbeidsbokformatet som er kompatibelt med Excel 5.0 for Mac og Excel 95 for Windows. Bevarer VBA-makrokode og Excel 4.0-makroark. 

Se også

Endre filformatet for lagring av arbeidsbøker

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×