Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Tips!: Prøv å bruke den nye XLOOKUP-funksjonen , en forbedret versjon av FINN.KOLONNE som fungerer i alle retninger og returnerer nøyaktige treff som standard, noe som gjør det enklere og mer praktisk å bruke enn foregående.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen FINN.KOLONNE i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Søker etter en verdi i den øverste raden i en tabell eller en matrise med verdier, og returnerer en verdi i den samme kolonnen fra en rad du angir i tabellen eller matrisen. Bruk FINN.KOLONNE når sammenligningsverdiene befinner seg i en rad øverst i en datatabell, og du vil søke gjennom et bestemt antall rader nedover. Bruk FINN.RAD når sammenligningsverdiene befinner seg i en kolonne til venstre for de dataene du vil finne.

FINN.KOLONNE

Syntaks

FINN.KOLONNE(søkeverdi;matrise;radindeks;[område])

Syntaksen for funksjonen FINN.KOLONNE har følgende argumenter:

 • Søkeverdi    Obligatorisk. Den verdien det søkes etter i den første raden i tabellen. Søkeverdi kan være en verdi, en referanse eller en tekststreng.

 • Matrise    Obligatorisk. En tabell med informasjon der det søkes etter dataene. Matrise kan være en referanse til et område eller et områdenavn.

  • Verdiene i den første raden i matrise kan være tekst, tall eller logiske verdier.

  • Hvis range_lookup er SANN, må verdiene i den første raden i table_array plasseres i stigende rekkefølge: ...-2, -1, 0, 1, 2,... , A-Z, USANN, SANN; Hvis ikke, kan det hende at FINN.KOLONNE ikke gir den riktige verdien. Hvis range_lookup er USANN, trenger table_array ikke å sorteres.

  • Det skilles ikke mellom store og små bokstaver.

  • Sorter verdiene i stigende rekkefølge, fra venstre mot høyre. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sortere data i område eller tabell.

 • Radindeks    Obligatorisk. Det radnummeret i matrisen du vil at den sammenligningsverdien skal returneres fra. Hvis radindeks er lik 1, returneres verdien fra den første raden i matrise. Hvis radindeks er lik 2, returneres verdien fra den andre raden i matrise og så videre. Hvis radindeks er mindre enn 1, returnerer FINN.KOLONNE feilverdien #VERDI!. Hvis radindeks er større enn det antallet rader som finnes i matrise, returnerer FINN.KOLONNE feilverdien #REF!.

 • Område    Obligatorisk. En logisk verdi som angir om du vil at FINN.KOLONNE skal finne en verdi som er helt lik eller nesten lik. Hvis SANN er utelatt, returneres en nesten lik verdi. Hvis det ikke blir funnet en helt lik verdi, returneres med andre ord den nest høyeste verdien som er mindre enn søkeverdi. Hvis den logiske verdien er USANN, returnerer FINN.KOLONNE en verdi som er helt lik. Hvis det ikke blir funnet en helt lik verdi, returneres feilverdien #I/T.

Merknader

 • Hvis FINN.KOLONNE ikke finner søkeverdi, og søkeområde er SANN, brukes den høyeste verdien som er mindre enn søkeverdi.

 • Hvis søkeverdi er mindre enn den laveste verdien i den første raden i matrise, returnerer FINN.KOLONNE feilverdien #I/T.

 • Hvis område er USANN og søkeverdi er tekst, kan du bruke jokertegnene spørsmålstegn (?) og stjerne (*) i søkeverdi. Et spørsmålstegn svarer til et hvilket som helst enkelttegn, og en stjerne svarer til en hvilken som helst tegnsekvens. Hvis du vil finne et spørsmålstegn eller en stjerne, må du sette tildetegn (~) foran tegnet.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Aksler

Lagre

Bolter

4

4

9

5

7

10

6

8

11

Formel

Beskrivelse

Resultat

=FINN.KOLONNE("Aksler";A1:C4;2;SANN)

Slår opp Aksler i rad 1, og returnerer verdien fra rad 2 i samme kolonne (kolonne A).

4

=FINN.KOLONNE("Lagre";A1:C4;3;USANN)

Slår opp Lagre i rad 1, og returnerer verdien fra rad 3 i samme kolonne (kolonne B).

7

=FINN.KOLONNE("B";A1:C4;3;SANN)

Slår opp B i rad 1, og returnerer verdien fra rad 3 i samme kolonne. I og med at et eksakt samsvar med B ikke blir funnet, brukes den største verdien i rad 1 som er større enn B: Aksler i kolonne A.

5

=FINN.KOLONNE("Bolter";A1:C4;4)

Slår opp Bolter i rad 1, og returnerer verdien fra rad 4 i samme kolonne (kolonne C).

11

=FINN.KOLONNE(3; {1;2;3\"a";"b";"c"\"d";"e";"f"}; 2; SANN)

Slår opp tallet 3 i den trerads matrisekonstanten, og returnerer verdien fra rad 2 i den samme (i dette tilfellet tredje) kolonnen. Det er tre rader med verdier i matrisekonstanten, og hver rad er atskilt med en omvendt skråstrek (\). Fordi c finnes i rad 2 og i samme kolonne som 3, returneres c.

c

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×