Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Du kan bruke ulike sidetallformater i inndelinger i publikasjoner i Publisher. Du kan for eksempel bruke små romertall (i, ii, iii) i innledningen til publikasjonen og deretter bruke arabiske tall (1, 2, 3) som hovedtekst i publikasjonen.

Endre sidetallformatet for en eksisterende inndeling

 1. Velg Sidetall på Sett inn-menyen.

 2. Velg Formater sidetall.

 3. Velg ønsket tallformat fra Tallformat-boksen i dialogboksen Sidetallformat.

 4. Velg eventuelle andre alternativer du vil bruke.

Obs!: Dette angir nummereringsformat for alle sidene i gjeldende inndeling. En publikasjon har alltid én inndeling som standard. Hvis ingen andre inndelinger er satt inn, brukes nummereringsformatet på alle sidene i publikasjonen.

Endre sidetallformatet for en ny inndeling

 1. Høyreklikk en side i inndelingen der du vil endre sidetallformatet, og velg deretter Sidetall > Formater sidetall.

 2. Bruk rullegardinlisteni tallformat til å velge ønsket format.

 3. Velg Start denne inndelingen med i dialogboksen Sidetallformat, og velg eller skriv deretter inn tallet du vil bruke.

 4. Velg OK.

Endre sidetallformatet for en eksisterende inndeling

 1. Klikk Inndeling Sett inn-menyen.

 2. Velg tallformatetdu vil bruke fra Tallformat-boksen under Sidenummerering.

 3. Velg eventuelle andre alternativer du vil bruke.

Obs!: Dette angir nummereringsformat for alle sidene i gjeldende inndeling. En publikasjon har alltid én inndeling som standard. Hvis ingen andre inndelinger er satt inn, brukes nummereringsformatet på alle sidene i publikasjonen.

Endre sidetallformatet for en ny inndeling

 1. Klikk Inndeling Sett inn-menyen.

 2. Merk av for Start en inndeling med denne siden.

 3. Velg tallformatetdu vil bruke fra Tallformat-boksen under Sidenummerering.

 4. Velg andre alternativer etter ønske.

  Hvis du vil starte sidenummerering på nytt, klikker du Startpå, og deretter skriver du inn eller velger sidetallet du vil at den nye inndelingen skal starte med.

Obs!: Dette setter inn en ny inndeling på gjeldende side i publikasjonen. Denne delen vises med et sideskift i sideikonene nederst i vinduet.

sideikoner

Se også

Legge til eller fjerne sidetall

Sette inn eller fjerne et inndelingsskift mellom sider i en publikasjon

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×