Du kan endre formatet på individuelle diagramelementer, for eksempel diagramområde, tegneområde, dataserie, akser, titler, dataetiketter eller forklaring.

To verktøysett er tilgjengelige for formatering av diagramelementer: Oppgaveruten Formater og Diagramverktøy på båndet. Bruk alternativene i oppgaveruten Formater for å få mest mulig kontroll.

Formatere diagrammet ved hjelp av oppgaveruten Formater

Merk et diagramelement (for eksempel dataserier, akser eller titler), høyreklikk elementet, og klikk Formater <diagramelement>. Formatruten vises med alternativer som er skreddersydd for det valgte diagramelementet.

Oppgaveruten Formater akse

Hvis du klikker på de små ikonene øverst i ruten, flyttes du til andre deler av ruten med flere alternativer. Hvis du klikker på et annet diagramelement, ser du at oppgaveruten automatisk oppdateres til det nye diagramelementet.

Hvis du for eksempel vil formatere en akse:

 1. Høyreklikk diagramaksen, og klikk Formater akse.

  Høyreklikkmenyen Formater akse

 2. Gjør ønskede endringer i oppgaveruten Formater akse .

  Du kan flytte eller endre størrelsen på oppgaveruten for å gjøre arbeidet lettere. Klikk vinkeltegnet øverst til høyre.

  Øverste del av ruten Formater akse, med vinkel uthevet

  • Velg Flytt, og dra deretter ruten til en ny plassering.

  • Velg Størrelse, og dra kanten av ruten for å endre størrelse på den.

Formatere diagrammet ved hjelp av båndet

 1. Klikk i diagrammet for å velge diagramelementet du vil formatere.

 2. Gjør ett av følgende på Format-fanen under Diagramverktøy:

  • Klikk Figurfyll for å bruke en annen fyllfarge, eller en gradering, et bilde eller en tekstur på diagramelementet.

   Figurfyll-knappen

  • Klikk Figuromriss for å endre farge, tykkelse eller stil på diagramelementet.

   Figuromriss-knappen

  • Klikk Figureffekter for å bruke spesielle visuelle effekter på diagramelementet, for eksempel skygger, skråkanter eller 3D-rotasjon.

   Figureffekter-knappen

  • Hvis du vil bruke en forhåndsdefinert figurstil, klikker du stilen du vil bruke, i Figurstiler-gruppenFanen Format. Hvis du vil se alle tilgjengelige figurstiler, klikker du Mer-knappen Knappesymbol.

   Figurstiler-gruppen

  • Hvis du vil endre formatet på diagramteksten, merker du teksten og velger deretter et alternativ på miniverktøylinjen som vises. Eller velg formateringen du vil bruke, i Skrift-gruppenHjem-fanen.

  • Hvis du vil bruke WordArt-stiler til å formatere tekst, merker du teksten, og deretter velger du en WordArt-stil du vil bruke, på Format-fanen i WordArt-stiler-gruppen. Hvis du vil se alle tilgjengelige stiler, klikker du Mer-knappen Knappesymbol.

   WordArt-stiler-gruppen

Du kan bruke dialogboksen Formater <diagramelement> til å gjøre formateringsendringer, eller du kan bruke forhåndsdefinerte eller egendefinerte figurstiler. Du kan også formatere teksten i et diagramelement.

Hva vil du gjøre?

Endre formatet på et merket diagramelement

 1. Klikk diagramelementet du vil endre, i et diagram, eller gjør følgende for å velge diagramelementet fra en liste over diagramelementer:

  1. Klikk hvor som helst i diagrammet.
   Dette viser diagramverktøyene og legger til fanene Utforming, Oppsett og Format .

  2. Klikk pilen ved siden av Diagramelementer-boksen i Merket område-gruppenFormat-fanen, og velg deretter diagramelementet du vil formatere.

   Merket område-gruppen i kategorien Oppsett (Diagramverktøy)

   Tips!: I stedet for å bruke båndkommandoene, kan du også høyreklikke på et diagramelement, klikke Formater <Diagramelement> på hurtigmenyen, og deretter fortsette med trinn 3.

 2. Klikk Formater utvalg i Merket område-gruppen på fanen Format.

 3. Klikk en kategori i dialogboksen Formater <diagramelement> , og velg deretter formateringsalternativene du vil bruke.

  Viktig!: Avhengig av det valgte diagramelementet er ulike formateringsalternativer tilgjengelige i denne dialogboksen.

 4. Når du velger forskjellige alternativer i denne dialogboksen, brukes endringene umiddelbart på det valgte diagramelementet. Siden endringene brukes umiddelbart, er det imidlertid ikke mulig å klikke Avbryt i denne dialogboksen. Hvis du vil fjerne endringer, må du klikke Angre på verktøylinjen for hurtigtilgang.

 5. Du kan angre flere endringer du har gjort i ett dialogboksalternativ, så lenge du ikke gjorde endringer i et annet dialogboksalternativ i mellom.

 6. Du vil kanskje flytte dialogboksen slik at du kan se både diagrammet og dialogboksen samtidig.

Til toppen av siden

Endre figurstilen for et merket diagramelement

Klikk diagramelementet du vil endre, i et diagram, eller gjør følgende for å velge diagramelementet fra en liste over diagramelementer:

 1. Klikk hvor som helst i diagrammet.
  Dette viser diagramverktøyene og legger til fanene Utforming, Oppsett og Format .

 2. Klikk pilen ved siden av Diagramelementer-boksen i Merket område-gruppenFormat-fanen, og velg deretter diagramelementet du vil formatere.

  Merket område-gruppen i kategorien Oppsett (Diagramverktøy)

Hvis du vil bruke en forhåndsdefinert figurstil, klikker du stilen du vil bruke, i Figurstiler-gruppenFanen Format.

Bilde av båndet i Excel

Tips!: Hvis du vil se alle tilgjengelige figurstiler, klikker du Mer-knappen Mer-knappen.

Hvis du vil bruke et annet figurfyll, klikker du Figurfyll og gjør deretter ett av følgende:

 • Hvis du vil bruke en annen fyllfarge, klikker du på fargen du vil bruke under Temafarger eller Standardfarger.

  Tips!: Før du bruker en annen farge, kan du raskt forhåndsvise hvordan fargen påvirker diagrammet. Når du peker på fargene som du vil bruke, vises det valgte diagramelementet i denne fargen i diagrammet.

 • Hvis du vil fjerne fargen fra det merkede diagramelementet, klikker du på Uten fyll.

 • Hvis du vil bruke en fyllfarge som ikke er tilgjengelig under Temafarger eller Standardfarger, klikker du på Flere fyllfarger. Angi fargen du vil bruke, på Standard- eller Egendefinert-fanen i dialogboksen Farger, og klikk deretter på OK.
  Egendefinerte fyllfarger som du oppretter, legges til under Nylig brukte farger , slik at du kan bruke dem på nytt.

 • Klikk på Bilde for å fylle figuren med et bilde. Klikk på bildet du vil bruke, i dialogboksen Sett inn bilde, og klikk deretter på Sett inn.

 • Hvis du vil bruke en graderingseffekt for valgte fyllfargen, klikker du på Gradering. Klikk deretter på graderingsstilen du vil bruke under Variasjoner.
  Hvis du vil ha flere graderingsstiler, klikker du Flere graderinger, og deretter klikker du graderingsalternativene du vil bruke, i fyllkategorien .

 • Hvis du vil bruke teksturfyll, klikker du på Tekstur. Klikk deretter på teksturen du vil bruke.

Hvis du vil bruke en annen figuromriss, klikker du Figuromriss og gjør deretter ett av følgende:

 • Hvis du vil bruke en annen omrissfarge, klikker du på fargen du vil bruke under Temafarger eller Standardfarger.

 • Hvis du vil fjerne omrissfargen fra det merkede diagramelementet, klikker du på Uten omriss.

  Obs!: Hvis det merkede elementet er en linje, vil linjen ikke lenger være synlig i diagrammet.

 • Hvis du vil bruke en omrissfarge som ikke er tilgjengelig under Temafarger eller Standardfarger, klikker du på Flere omrissfarger. Angi fargen du vil bruke, på Standard- eller Egendefinert-fanen i dialogboksen Farger, og klikk deretter på OK.
  Egendefinerte disposisjonsfarger som du oppretter, legges til under Nylig brukte farger , slik at du kan bruke dem på nytt.

 • Hvis du vil endre tykkelsen på en linje eller ramme, klikker du på Vekt. Klikk deretter på ønsket linjetykkelse.
  Hvis du vil ha flere alternativer for linjestil eller kantlinjestil, klikker du Flere linjer og klikker deretter alternativene for linjestil eller kantlinjestil du vil bruke.

 • Hvis du bruker en stiplet linje eller kantlinje, klikker du på Streker og klikker deretter på strektypen du vil bruke.
  Hvis du vil ha flere alternativer for strektype, klikker du Flere linjer, og deretter klikker du strektypen du vil bruke.

 • Hvis du vil legge til piler i linjer, klikker du på Piler, og klikker deretter på pilstilen du vil bruke. Du kan ikke bruke pilstiler for kantlinjer.
  Hvis du vil ha flere alternativer for pilstil eller kantlinjestil, klikker du Flere piler, og deretter klikker du pilinnstillingen du vil bruke.

Hvis du vil bruke en annen figureffekt, klikker du Figureffekter, klikker en tilgjengelig effekt og velger deretter effekttypen du vil bruke.

Obs!: Tilgjengelige figureffekter avhenger av diagramelementet du valgte. Forhåndsinnstillinger, gjenspeiling, og skråkanteffekter er ikke tilgjengelig for alle diagramelementer.

Til toppen av siden

Endre tekstformatet i et merket diagramelement

Hvis du vil formatere teksten i diagramelementer, kan du bruke vanlige alternativer for tekstformatering, eller du kan bruke et WordArt-format.

Bruke tekstformatering til å formatere tekst i diagramelementer

 1. Klikk diagramelementet som inneholder teksten du vil formatere.

 2. Høyreklikk teksten eller merk teksten du vil formatere, og gjør deretter ett av følgende:

  • Klikk formateringsalternativene du vil bruke på miniverktøylinjen.

   Bilde av båndet i Excel

  • Klikk formateringsknappene du vil bruke, i Skrift-gruppenHjem-fanen.

   Båndet i Excel

Til toppen av siden

Bruke WordArt-stiler til å formatere tekst i diagramelementer

 1. Klikk diagramelementet som inneholder teksten du vil endre, i et diagram, eller gjør følgende for å velge diagramelementet fra en liste over diagramelementer:

  1. Klikk hvor som helst i diagrammet.
   Dette viser diagramverktøyene og legger til fanene Utforming, Oppsett og Format .

  2. Klikk pilen ved siden av Diagramelementer-boksen i Merket område-gruppenFormat-fanen, og velg deretter diagramelementet du vil formatere.

   Merket område-gruppen i kategorien Oppsett (Diagramverktøy)

 2. Gjør ett av følgende i WordArt-stiler-gruppen på Format-fanen:

  Bilde av båndet i Excel

  • Hvis du vil bruke en forhåndsdefinert WordArt-stil, klikker du stilen du vil bruke.

   Tips!: Hvis du vil se alle tilgjengelige WordArt-stiler, klikker du Mer-knappen Mer-knappen.

  • Hvis du vil bruke en egendefinert WordArt-stil, klikker du Tekstfyll, Tekstomriss eller Teksteffekter, og deretter velger du formateringsalternativene du vil bruke.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excels tekniske fellesskap eller få hjelp i Svar-fellesskapet.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×