Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Du kan angi egenskapen Format til de forhåndsdefinerte formatene Ja/nei, True/False eller På/av, eller et egendefinert format for Ja/nei-datatypen.

Innstilling

Access bruker en avmerkingsbokskontroll som standard kontroll for Ja/nei-datatypen. Forhåndsdefinerte og egendefinerte formater ignoreres når det brukes en kontroll for avmerkingsboks. Disse formatene gjelder bare for data som vises i en tekstboks-kontroll.

Forhåndsdefinerte formater

Ja, True og På er like, det er også False og Av. Hvis du angir ett forhåndsdefinert format og deretter skriver en tilsvarende verdi, vises det forhåndsdefinerte formatet for den tilsvarende verdien. Hvis du skriver inn for eksempel True eller På i en tekstbokskontroll der egenskapen Format er angitt til Ja/nei, konverteres verdien automatisk til Ja.

Egendefinerte formater

Ja/nei-datatypen kan bruke egendefinerte formater som inneholder opptil tre deler.

Del

Beskrivelse

Første

Denne delen har ingen innvirkning på Ja/nei-datatypen. Et semikolon (;) er imidlertid nødvendig som en plassholder.

Andre

Teksten som skal vises i stedet for Ja-, True- eller På-verdier.

Tredje

Teksten som skal vises i stedet for Nei-, False- eller Av-verdier.


Eksempel

Det følgende eksemplet viser et egendefinert ja/nei-forma for en tekstbokskontroll. Kontrollen viser ordet «Alltid» i blått for Ja, True eller På, og ordet «Aldri» i rødt for Nei, False eller Av.

;"Always"[Blue];"Never"[Red]

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×