Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Hvis du vil vise tall som pengeverdier, må du formatere disse tallene som valuta. Dette gjør du ved å bruke enten tallformatet Valuta eller Regnskap på cellene du vil formatere. Du finner alternativene for tallformatering i Tall-gruppen i kategorien Hjem.

Tall-gruppen på Hjem-fanen

I denne artikkelen

Formatere tall som valuta

Du kan raskt vise et tall med standard valutasymbol, ved å merke cellen eller celleområdet og klikke Regnskapsnummerformat Knappen Regnskapsnummerformat i Tall-gruppen i kategorien Hjem. (Hvis du vil bruke Valuta-formatet i stedet, merker du cellene og trykker CTRL+SKIFT+$.)

Hvis du vil ha mer kontroll over begge formatene, eller hvis du vil endre andre aspekter ved formatering for det merkede området, kan du følge disse trinnene.

Merk cellene du vil formatere

Klikk dialogboksvelgeren ved siden av Tall i kategorien Hjem.

Dialogboksvelgeren i Tall-gruppen

Tips!: Du kan også trykke CTRL+1 for å åpne dialogboksen Formater celler.

Klikk Valuta eller Regnskap i Format-listen i dialogboksen Formater celler.

Dialogboksen Formater celler

Klikk valutasymbolet du vil bruke, i Symbol-boksen.

Obs!: Hvis du vil vise en pengeverdi uten et valutasymbol, kan du klikke Ingen.

Angi antallet desimaler du ønsker for tallet, i Antall desimaler-boksen. Hvis du for eksempel vil vise $ 138 691 i stedet for $ 138 690,63 i cellen, skriver du inn 0 i boksen Antall desimaler.

Se på tallet i Eksempel-boksen når du gjør endringer. Det viser hvordan en endring av antallet desimaler påvirker visningen av et tall.

Velg visningsstilen du vil bruke for negative tall, i Negative tall-boksen. Hvis du ikke liker de eksisterende alternativene for visning av negative tall, kan du lage ditt eget tallformat. Hvis du vil ha mer informasjon om å lage egendefinerte formater, kan du se Opprett eller slett et egendefinert tallformat.

Obs!:  Negative tall-boksen er ikke tilgjengelig for tallformatet Regnskap. Det er fordi det er standard regnskapspraksis å vise negative tall i parenteser.

Klikk OK for å lukke dialogboksen Formater celler.

Hvis det står ##### i en celle når du har brukt valutaformatering på dataene, er cellen sannsynligvis ikke bred nok til å vise dataene. Du kan utvide kolonnebredden ved å dobbeltklikke høyre grenselinje for kolonnen som inneholder celler med feilen #####. Størrelsen på kolonnen tilpasses automatisk slik at dataene får plass. Du kan også dra høyre grenselinje til kolonnen har ønsket størrelse.

Grenselinjen for kolonne som dras

Til toppen av siden

Fjern valutaformatering

Hvis du vil fjerne valutaformateringen, kan du følge disse trinnene for å tilbakestille tallformatet.

 1. Merk cellene som har valutaformatering.

 2. Klikk Standard i Tall-gruppen på fanen Hjem.

  Celler som er formatert med Standard-formatet, har ikke et bestemt tallformat.

Til toppen av siden

Hva er forskjellen mellom tallformatene Valuta og Regnskap?

Både Valuta- og Regnskap-formatet brukes til å vise pengeverdier. Forskjellene mellom dem forklares i tabellen nedenfor.

Format

Beskrivelse

Eksempel

Valuta

Når du bruker Valuta-formatet på et tall, vises valutasymbolet ved det første sifferet i cellen. Du kan angi antallet desimaler du vil bruke, om du vil bruke skilletegn for tusentall, og hvordan du vil vise negative tall.

Tips!: Hvis du vil bruke Valuta-formatet raskt, merker du cellen eller celleområdet du vil formatere, og deretter trykker du CTRL+SKIFT+$.

Tallformatet Valuta brukt på celler

Format

Beskrivelse

Eksempel

Regnskap

I likhet med Valuta-formatet brukes Regnskap-formatet for pengeverdier. Dette formatet justerer imidlertid valutasymbolene og desimaltegnene for tall i en kolonne. I tillegg viser Regnskap-formatet nuller som bindestreker og negative tall i parenteser. I likhet med Valuta-formatet kan du angi hvor mange desimaler du vil bruke, og om du vil bruke et tusenskilletegn. Du kan ikke endre standardvisningen av negative tall med mindre du oppretter et egendefinert tallformat.

Tips!: Hvis du vil bruke Regnskap-formatet raskt, merker du cellen eller celleområdet du vil formatere. Klikk Regnskapsnummerformat Knappen Regnskapsnummerformat i Tall-gruppen på fanen Hjem. Hvis du vil vise et annet valutasymbol enn det som er standard, klikker du pilen ved siden av Regnskapsnummerformat Knappen Regnskapsnummerformat, og deretter velger du et annet valutasymbol.

Tallformatet Regnskap brukt på celler

Til toppen av siden

Opprett en arbeidsbokmal med bestemte innstillinger for valutaformatering

Hvis du ofte bruker valutaformatering i arbeidsbøkene, kan du spare tid ved å lage en arbeidsbok som inneholder bestemte innstillinger for valutaformatering, og deretter lagre denne arbeidsboken som en mal. Deretter kan du bruke denne malen til å opprette andre arbeidsbøker.

 1. Opprett en arbeidsbok.

 2. Merk regnearket eller regnearkene som du vil endre standard tallformatering for.

  Slik merker du regneark

  Hvis du vil merke

  Gjør du dette

  Ett ark

  Klikk arkfanen.

  Arkfaner

  Hvis du ikke ser fanen du vil bruke, klikker du rulleknappene for faner for å vise fanen. Deretter klikker du fanen.

  Rulleknapper for ark

  To eller flere tilstøtende ark

  Klikk fanen for det første arket. Hold deretter nede SKIFT mens du klikker fanen for det siste arket du vil merke.

  To eller flere ark som ikke er tilstøtende

  Klikk fanen for det første arket. Hold deretter nede CTRL mens du klikker fanene for de andre arkene du vil merke.

  Alle arkene i en arbeidsbok

  Høyreklikk en arkfane, og klikk deretter Merk alle arkene på hurtigmeny.

  Tips    Når flere regneark er merket, vises [Gruppe] i tittellinjen øverst i regnearket. Du kan fjerne merkingen av flere regneark i en arbeidsbok ved å klikke på et hvilket som helst umerket regneark. Hvis ingen umerkede regneark vises, høyreklikker du arkfanen for et merket regneark og klikker Del opp arkgruppe.

 3. Merk cellene eller kolonnene du vil formatere, og bruk valutaformatering på dem.

Gjør eventuelle andre tilpasninger du liker i arbeidsboken, og gjør deretter følgende for å lagre den som en mal:

Lagre arbeidsboken som en mal

 1. Hvis du lagrer en arbeidsbok i en mal for første gang, begynner du med å angi standardplassering for personlige maler:

  1. Klikk Fil og deretter Alternativer.

  2. Klikk Lagre, og deretter skriver du inn banen til plassering av personlige maler i boksen Standardplassering for personlige maler under Lagre arbeidsbøker.

   Denne banen er vanligvis: C:\Brukere\Felles dokumenter\Mine maler.

   Alternativer du kan angi for lagring av arbeidsbøker

  3. Klikk OK.

   Når dette alternativet er angitt, vises alle egendefinerte maler du lagrer i Mine maler-mappen, automatisk under Personlig på Ny-siden (Fil > Ny).

 2. Klikk Fil, og klikk deretter Eksporter.

 3. Klikk Endre filtype under Eksport.

 4. Dobbeltklikk Mal i boksen Typer arbeidsbokfiler.

 5. Skriv inn navnet du vil bruke for malen, i boksen Filnavn.

 6. Klikk Lagre, og lukk deretter malen.

Opprette en arbeidsbok basert på malen

 1. Klikk Fil, og klikk deretter Ny.

 2. Klikk Personlig.

  Plassering for personlige maler

 3. Dobbeltklikk malen du nettopp opprettet.

  Excel oppretter en ny arbeidsbok basert på malen.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine

Utforsk opplæring >

Vær først ute med de nye funksjonene

BLI MED I MICROSOFT 365 INSIDERS >

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×