Du kan angi et teksttegnsett litt over (hevet skrift) eller under (senket skrift) den normale linjen av typen:

Eksempler: senket og hevet skrift

Eksempel: Når du legger til et varemerke, opphavsrett eller et annet symbol i presentasjonen, vil du kanskje at symbolet skal vises litt over resten av teksten. Hvis du oppretter en fotnote, bør du også gjøre dette med et tall.

Hurtigtaster: Bruke hevet eller senket skrift

For å plassere teksten rett over (hevet skrift) eller under (senket skrift) den vanlige teksten, kan du bruker hurtigtaster. 

 1. Merk tegnet du vil formatere.

 2. For hevet tekst trykker du Ctrl, Skift og plusstegnet (+) samtidig.

  For senket skrift trykker du Ctrl og likhetstegnet (=) samtidig. (Ikke trykk Skift.)

Tips!: Du kan også formatere tekst som hevet eller senket skrift ved å velge alternativer i dialogboksen Skrift, som beskrevet i neste fremgangsmåte.

Bruke hevet eller senket formatering på tekst

 1. Merk tegnet du vil formatere som hevet eller senket skrift.

 2. Velg dialogboksvelgeren Skrift i Skrift-gruppenHjem-fanen.

  Dialogboksvelger for Skrift

 3. Merk avmerkingsboksen Hevet skrift eller Senket skriftSkrift-fanen under Effekter.

  Velg enten Hevet eller Senket

Tips!: Du kan lage hevet eller senket skrift uten å endre skriftstørrelsen. Skriv inn et høyere prosenttall i Forskyvning-boksen for å få hevet skrift. Skriv inn et lavere prosenttall i Forskyvning-boksen for å få senket skrift.

Angre hevet eller senket skrift

Hvis du vil angre hevet eller senket formatering, merker du teksten og trykker CTRL+MELLOMROM.

Sette inn et hevet eller senket symbol

 1. Klikk der du vil legge til symbolet på lysbildet.

 2. Klikk SymbolSett inn-fanen.

  Sette inn et symbol

 3. Velg (normaltekst) i Skrift-rullegardinlisten i Symbol-boksen hvis den ikke allerede er valgt.

 4. Velg Hevet og senket tekst i Symbol-boksen i rullegardinlisten Delsett.

  Viser delsett for hevet og senket skrift i dialogboksen Symbol i PowerPoint

 5. Finn symbolet du vil bruke, i Symbol-boksen, trykk Sett inn, og velg deretter Lukk.

Se også

Slå av hevet skrift av ordenstall

Hurtigtaster: Bruke hevet eller senket skrift

For å plassere teksten rett over (hevet skrift) eller under (senket skrift) den vanlige teksten, kan du bruker hurtigtaster. 

 1. Merk tegnet du vil formatere.

 2. For hevetskrift trykker du KOMMANDO, SKIFT og plusstegnet (+) samtidig.

  (versjon 2016) For senketskrift trykker du KOMMANDO og likhetstegnet (=) samtidig. (Ikke trykk Skift.)

  (versjon 2011) For senketskrift trykker KOMMANDO SKIFT og minustegnet (-) samtidig.

Tips!: Du kan også formatere tekst som enten hevet eller senket skrift ved å velge alternativer i skriftdialogboksen.

Bruke hevet eller senket formatering på tekst

 1. Merk tegnet du vil formatere som hevet eller senket skrift.

 2. Klikk Hevet Hevet skrift-knappen eller Senket skrift i Skrift-gruppen på Hjem-Senket skrift-knappen fanen.

Angre hevet eller senket skrift

Hvis du vil angre hevet eller senket formatering, merker du teksten og trykker CTRL+MELLOMROM.

Sette inn et symbol i hevet skrift

For enkelte symboler som nesten alltid er hevet skrift, for eksempel ® og ™, setter du bare inn symbolet, så formateres det som hevet skrift automatisk.

 1. Klikk SymbolSett inn-fanen.

 2. Klikk eller bla til Bokstavlignende symboler, og klikk symbolet du vil sette inn.

Se også

Slå av hevet skrift av ordenstall

 1. Merk tegnet du vil justere.

 2. Velg Flere skriftalternativer-ellipse-knappen på Hjem-fanen:

  Velg ellipseknappen Flere skriftalternativer, og velg deretter Senket eller Hevet skrift.
 3. Velg deretter Senket ellerHevet skrift fra menyen.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×