Formatere tekst som enten hevet eller senket

Formatere tekst som enten hevet eller senket

Du kan angi et tekst tegn sett litt over (hevet skrift) eller under (senket skrift) den vanlige linje av typen:

Eksempler: senket og hevet skrift

For eksempel: Når du legger til et varemerke, en opphavs rett eller et annet symbol i presentasjonen, kan det hende at du vil at symbolet skal vises litt over resten av teksten. Hvis du oppretter en fotnote, bør du også gjøre dette med et tall.

Hurtig taster: bruke hevet eller senket skrift

For å plassere teksten rett over (hevet skrift) eller under (senket skrift) den vanlige teksten, kan du bruker hurtigtaster. 

 1. Merk tegnet du vil formatere.

 2. For hevet tekst trykker du Ctrl, Skift og plusstegnet (+) samtidig.

  For senket skrift trykker du Ctrl og likhetstegnet (=) samtidig. (Ikke trykk Skift.)

Tips!: Du kan også formatere tekst som hevet eller senket skrift ved å velge alternativer i dialog boksen skrift , som beskrevet i neste Fremgangs måte.

Bruke hevet eller senket formatering på tekst

 1. Merk tegnet du vil formatere som hevet eller senket skrift.

 2. Velg dialog boks velgeren skrift i skrift -gruppen på hjem -fanen.

  Dialogboksvelger for Skrift

 3. Merk avmerkingsboksen Hevet skrift eller Senket skriftSkrift-fanen under Effekter.

  Velg enten Hevet eller Senket

Tips!: Du kan lage hevet eller senket skrift uten å endre skriftstørrelsen. Skriv inn et høyere prosenttall i Forskyvning-boksen for å få hevet skrift. Skriv inn et lavere prosenttall i Forskyvning-boksen for å få senket skrift.

Angre formatering for hevet skrift eller senket skrift

Hvis du vil angre formatering for hevet skrift eller senket skrift, merker du teksten og trykker Ctrl + mellomrom.

Sette inn et hevet eller senket symbol

 1. Klikk der du vil legge til symbolet på lysbildet.

 2. Klikk SymbolSett inn-fanen.

  Sette inn et symbol

 3. I symbol -boksen i rulle gardin listen skrift velger du (vanlig tekst) hvis den ikke allerede er valgt.

 4. Velg Hevet og senket tekst i Symbol-boksen i rullegardinlisten Delsett.

  Viser delsett for hevet og senket skrift i dialogboksen Symbol i PowerPoint

 5. Finn symbolet du vil bruke, i Symbol-boksen, trykk Sett inn, og velg deretter Lukk.

Se også

Deaktiver hevet skrift av ordens tall

Hurtig taster: bruke hevet eller senket skrift

For å plassere teksten rett over (hevet skrift) eller under (senket skrift) den vanlige teksten, kan du bruker hurtigtaster. 

 1. Merk tegnet du vil formatere.

 2. For hevet skrifttrykker du KOMMANDO , SKIFT, og pluss tegnet (+) på en gang.

  (versjon 2016) For senket skrifttrykker du KOMMANDO og likhets tegnet (=) om gangen. (Ikke trykk Skift.)

  (versjon 2011) For senket skrifttrykker du KOMMANDO Skift og minus tegnet (-) samtidig.

Tips!: Du kan også formatere tekst som enten hevet eller senket skrift ved å velge alternativer i skriftdialogboksen.

Bruke hevet eller senket formatering på tekst

 1. Merk tegnet du vil formatere som hevet eller senket skrift.

 2. Klikk hevet skrift Hevet skrift-knappen eller senket skrift i skrift -gruppen på hjem -fanen Senket skrift-knappen .

Angre formatering for hevet skrift eller senket skrift

Hvis du vil angre formatering for hevet skrift eller senket skrift, merker du teksten og trykker Ctrl + mellomrom.

Sette inn et symbol i hevet skrift

For enkelte symboler som nesten alltid er hevet skrift, for eksempel ® og ™, setter du bare inn symbolet, så formateres det som hevet skrift automatisk.

 1. Klikk SymbolSett inn-fanen.

 2. Klikk eller bla til Bokstavlignende symboler, og klikk symbolet du vil sette inn.

Se også

Deaktiver hevet skrift av ordens tall

 1. Merk tegnet du vil justere.

 2. hjem -fanen velger du knappen flere skrift alternativer ellipse:

  Merk av for «flere skrift Alternativer»-knappen, og velg senket eller hevet skrift.
 3. Deretter velger du senket eller hevet skrift fra menyen.

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×