Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen FORMELTEKST i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer en formel som en streng.

Syntaks

FORMELTEKST (referanse)

Syntaksen for funksjonen FORMELTEKST har følgende argumenter:

 • Referanse    Obligatorisk. En referanse til en celle eller et celleområde.

Merknader

 • FORMELTEKST-funksjonen returnerer det som vises på formellinjen hvis du merker den refererte cellen.

 • Referanseargumentet kan være et annet regneark eller en annen arbeidsbok.

 • Hvis referanseargumentet er til en annen arbeidsbok som ikke er åpen, returnerer FORMELTEKST feilverdien #I/T.

 • Hvis referanseargumentet er til en hel rad eller kolonne, til et område eller definert navn som inneholder flere enn én celle, returnerer FORMELTEKST verdien i cellen øverst til venstre i raden, kolonnen eller området.

 • I følgende tilfeller returnerer FORMELTEKST feilverdien #I/T:

  • Cellen som brukes som referanseargument, inneholder ikke en formel.

  • Formelen i cellen inneholder flere enn 8 192 tegn.

  • Formelen kan ikke vises i regnearket, for eksempel på grunn av arkbeskyttelse.

  • En ekstern arbeidsbok som inneholder formelen, er ikke åpen i Excel.

 • Ugyldige datatyper som brukes som inndata, vil produsere en #VALUE! som feilverdi.

 • Angivelse av en referanse til cellen du legger inn funksjonen som argument, vil ikke føre til et varsel om sirkelreferanse. FORMELTEKST vil returnere formelen som tekst i cellen.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Formel

Beskrivelse

Resultat

=IDAG()

Formelen i C2 returnerer formelen den finner i celle A2 som en tekststreng slik at du lett kan inspisere strukturen. Formelen som er lagt inn i A2 er =IDAG(), og vil returnere dagen i dag i A2. Formelen =IDAG() skal vises som tekst i C2.

=FORMELTEKST(A2)

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×