Forskjeller mellom OpenDocument-regnearkformatet (ODS) og Excel for Windows-formatet (XLSX)

Når du arbeider med to filformater, som XLSX og ODS, kan det være forskjeller i formateringen og tilgjengelighet av funksjoner. Du kan konvertere data og innhold, men måten du arbeider med dataene, kan være forskjellig, avhengig av hvilke formater du bruker.

Endre standard filformat

 1. Klikk Fil > Alternativer.

 2. Klikk Lagre.

 3. Klikk filformatet du vil bruke som standard, i listen Lagre filer i dette formatet under Lagre arbeidsbøker.

Hva støttes når jeg lagrer et Excel-regneark i OpenDocument-regnearkformatet?

Tabellen nedenfor viser hvilke Excel-funksjoner som støttes helt eller delvis eller ikke støttes i OpenDocument-regnearkformatet (ODS).

 • Støttes     Både Excel- og OpenDocument-regnearkformatet støtter denne funksjonen. Du mister ikke innhold, formatering eller funksjonalitet.

 • Støttes delvis     Både Excel- og OpenDocument-regnearkformatet støtter denne funksjonen, men formatering og funksjonalitet kan bli påvirket. Du mister ingen tekst eller data, men det kan være forskjeller i formateringen og måten du arbeider med tekst eller grafikk på.

 • Støttes ikke     Funksjonen i Excel støttes ikke i ODS-regnearkformatet. Hvis du skal lagre Excel-regnearket i ODS-format, bør du ikke bruke denne funksjonen, ellers risikerer du å miste innhold, formatering og funksjonalitet i den delen av regnearket.

 • Gjelder ikke    Funksjonen ble introdusert i en senere versjon av Excel for Windows.

Hvis du vil ha informasjon om grafikkfunksjoner, kan du se i tabellen over grafiske elementer på slutten av denne artikkelen.

Område

Delområde

Støttenivå

Støttenivå

Excel 2013

Excel 2016

Formatering

Radhøyder/kolonnebredder

Støttes

Utseendet skal være det samme.

Støttes

Utseendet skal være det samme.

Formatering

Celle

Støttes

Støttes

Hyperkoblinger

Støttes

Det kan være problemer med hyperkoblingsstiler.

Støttes

Det kan være problemer med hyperkoblingsstiler.

Formatering

Cellestiler

Støttes

Støttes

Datoer

Datoer før 01.01.1900

Støttes ikke

Hvis du lagrer en arbeidsbok med datoer før 01.01.1900 som ODS, vil ikke datoene før 1900 lagres slik de skal.

Støttes ikke

Hvis du lagrer en arbeidsbok med datoer før 01.01.1900 som ODS, vil ikke datoene før 1900 lagres slik de skal.

Skrive ut

Utskriftsområder

Støttes

Støttes

Skrive ut

Gjenta rader/kolonner

Støttes ikke

Støttes ikke

Utskrift

Sideskift

Støttes

Støttes

Utskrift

Topptekst/bunntekst

Støttes delvis

Når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel, støttes ikke alternativene Bilde, Første side og Odde/partall.

Støttes delvis

Når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel, støttes ikke alternativene Bilde, Første side og Odde/partall.

Formler

Støttes

Støttes

Formler

Navn

Støttes delvis

Når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel, støttes ikke lokale navn, navn på uttrykk og navn på usammenhengende områder.

Støttes delvis

Når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel, støttes ikke lokale navn, navn på uttrykk og navn på usammenhengende områder.

Formler

Vanlige uttrykk (regulært uttrykk)

Støttes ikke

Bruk i stedet Avanserte filtre.

Støttes ikke

Bruk i stedet Avanserte filtre.

Celle kommentarer (eller notater)

Støttes delvis

Merknader med innhold konverteres begge veier. Det kan hende formatering av merknaden ikke støttes når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel.

Støttes delvis

Merknader med innhold konverteres begge veier. Det kan hende formatering av merknaden ikke støttes når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel.

Kommentarer i celle tråder

Støttes ikke

Koblede kommentarer konverteres til eldre kommentarer når du lagrer filen i ODS-format og åpner den på nytt i Excel.

Støttes ikke

Koblede kommentarer konverteres til eldre kommentarer når du lagrer filen i ODS-format og åpner den på nytt i Excel.

Dataverktøy

Grupper og disponer

Støttes

Støttes

OLE-objekter

Støttes

Støttes

Innstillinger

Vindusinnstillinger

Støttes ikke

Støttes ikke

Innstillinger

Ark-/bokinnstillinger

Støttes ikke

Støttes ikke

Beskyttelse

Arkbeskyttelse

Støttes delvis

Når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel, støttes beskyttelse uten passord. Filer med passordbeskyttede ark kan imidlertid ikke lagres eller åpnes.

Støttes delvis

Når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel, støttes beskyttelse uten passord. Filer med passordbeskyttede ark kan imidlertid ikke lagres eller åpnes.

Beskyttelse

IRM (Information Rights Management)

Støttes ikke

Filer med IRM aktivert kan ikke lagres.

Støttes ikke

Filer med IRM aktivert kan ikke lagres.

Beskyttelse

Kryptering

Støttes ikke

Filer med denne typen beskyttelse kan ikke lagres.

Støttes ikke

Filer med denne typen beskyttelse kan ikke lagres.

Dataverktøy

Datavalidering

Støttes delvis

Når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel, er det en del datavalidering av formeltypen som ikke kan lagres.

Støttes delvis

Når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel, er det en del datavalidering av formeltypen som ikke kan lagres.

Eksterne data

Nettspørringer

Støttes

Støttes

Eksterne data

Spørringstabeller

Støttes delvis

Enkelte innstillinger, som innsatte kolonner, støttes ikke.

Støttes delvis

Enkelte innstillinger, som innsatte kolonner, støttes ikke.

Tabeller

Totalrader

Støttes ikke

Støttes ikke

Tabeller

Tabellstiler

Støttes ikke

Støttes ikke

Dataverktøy

Sorter

Støttes delvis

Enkelte avanserte innstillinger støttes ikke.

Støttes delvis

Enkelte avanserte innstillinger støttes ikke.

Dataverktøy

Delsum

Støttes delvis

Når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel, støttes selve formlene, men innstillingene for å bruke dem på nytt støttes ikke.

Støttes delvis

Når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel, støttes selve formlene, men innstillingene for å bruke dem på nytt støttes ikke.

Dataverktøy

Filtrer

Støttes delvis

Grunnleggende filtrering støttes, men filteret funksjoner lagt til i Excel 2013 som ikke støttes.

Støttes delvis

Grunnleggende filtrering støttes, men Filtrer-funksjonen som er lagt til i Excel 2013, støttes ikke.

Pivottabell

Stiler

Støttes ikke

Støttes ikke

Pivottabell

Oppsett

Støttes delvis

Når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel, støttes ikke enkelte oppsett, for eksempel kompakte akser.

Støttes delvis

Når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel, støttes ikke enkelte oppsett, for eksempel kompakte akser.

Pivottabell

Beregnede felter

Støttes ikke

Støttes ikke

Pivottabell

Gruppering

Støttes delvis

Støttes delvis

Pivottabell

IMBI-pivottabeller

Støttes ikke

Støttes ikke

Pivottabell

OLAP-pivottabeller

Støttes ikke

Støttes ikke

Dataverktøy

Konsolidering

Støttes ikke

Støttes ikke

Delte arbeidsbøker

Støttes ikke

Støttes ikke

Diagrammer

Dataetiketter

Støttes delvis

Når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel, er det enkelte dataetiketter som ikke støttes.

Støttes delvis

Når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel, er det enkelte dataetiketter som ikke støttes.

Diagrammer

Datatabeller

Støttes ikke

Støttes ikke

Diagrammer

Trendlinjer

Støttes delvis

Når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel, er det enkelte trendlinjer som ikke støttes.

Støttes delvis

Når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel, er det enkelte trendlinjer som ikke støttes.

Diagrammer

Feilfelt

Støttes delvis

Når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel, er det enkelte feilfelt som ikke støttes.

Støttes delvis

Når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel, er det enkelte feilfelt som ikke støttes.

Diagrammer

Projeksjonslinjer

Støttes ikke

Støttes ikke

Diagrammer

Differanselinjer

Støttes ikke

Støttes ikke

Diagrammer

Ledelinjer på dataetiketter

Støttes ikke

Støttes ikke

Diagrammer

Fylte radardiagrammer

Støttes ikke

Støttes ikke

Diagrammer

Tegnforklaringer

Støttes delvis

Når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel, er det enkelte innstillinger som ikke støttes.

Støttes delvis

Når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel, er det enkelte innstillinger som ikke støttes.

Diagrammer

Pivotdiagrammer

Støttes ikke

Støttes ikke

Diagrammer

Diagramark

Støttes ikke

Støttes ikke

Diagrammer

Sektordiagram av sektor og stolpediagram av sektor

Støttes ikke

Støttes ikke

Diagrammer

Boksdiagram

Gjelder ikke

Støttes ikke

Diagrammer

Histogram

Gjelder ikke

Støttes ikke

Diagrammer

Paretodiagram

Gjelder ikke

Støttes ikke

Diagrammer

Rosediagram

Gjelder ikke

Støttes ikke

Diagrammer

Trekartdiagram

Gjelder ikke

Støttes ikke

Diagrammer

Fossefallsdiagram

Gjelder ikke

Støttes ikke

OLAP-formler

Støttes ikke

Støttes ikke

Diagrammer

Figurer på diagrammer

Støttes ikke

Støttes ikke

Grafikkelementer

Tabellen nedenfor viser hvilke grafiske funksjoner i Excel som støttes helt eller delvis eller ikke støttes i OpenDocument-formatet (ODS).

 • Støttes     Excel- og OpenDocument-formatet støtter denne funksjonen. Grafikk som bruker denne funksjonen, vises og oppfører seg likt i begge formatene.

 • Støttes delvis     Excel- og OpenDocument-formatet støtter denne funksjonen, men grafikken kan vises forskjellig mellom formatene. Ingen data mistes vanligvis mellom formatene, men det kan være forskjeller i formateringen og måten du arbeider med grafikken på.

 • Støttes ikke     På grunn av de grunnleggende forskjellene når det gjelder funksjoner og implementering mellom Excel- og OpenDocument-formatet, støttes ikke denne funksjonen i OpenDocument-formater. Hvis du har tenkt å lagre regnearket i et OpenDocument-format, må du ikke bruke disse funksjonene.

Grunnfigurer

Støttenivå

Støttenivå

Excel 2013

Excel 2016

Figurer

Støttes

Støttes

Tekstbokser

Støttes

Støttes bortsett fra objekter inni tekstbokser. Objektene i tekstboksene utelates når du åpner en OpenDocument-fil.

Støttes

Støttes bortsett fra objekter inni tekstbokser. Objektene i tekstboksene utelates når du åpner en OpenDocument-fil.

WordArt

Støttes delvis

ODF støtter ikke WordArt-alternativer i Excel. WordArt konverteres derfor til en tekstboks ved lagring. Teksten og basistekstfargen opprettholdes, men WordArt-effekter og -formatering går tapt.

Støttes delvis

ODF støtter ikke WordArt-alternativer i Excel. WordArt konverteres derfor til en tekstboks ved lagring. Teksten og basistekstfargen opprettholdes, men WordArt-effekter og -formatering går tapt.

Alternativer for 3D-former

Støttes ikke

Støttes ikke

Bilder

Støttes

Støttes bortsett fra alternativet for innsetting og kobling, som ikke støttes i ODF.

Støttes

Støttes bortsett fra alternativet for innsetting og kobling, som ikke støttes i ODF.

SmartArt-diagrammer

Støttes

Konvertert til en gruppe figurer.

Støttes

Konvertert til en gruppe figurer.

ActiveX-kontroller

Støttes ikke

Støttes ikke

Excel-skjemakontroller

Støttes ikke

Støttes ikke

Objekter i diagrammer

Støttes

Konverteres til en gruppe som inneholder diagrammet og objektene.

Støttes

Konvertert til en gruppe som inneholder diagrammet og objektene.

Signaturlinjeobjekt

Støttes ikke

Støttes ikke

Objektet kameraverktøy / lime inn som bildekobling

Støttes ikke

Støttes ikke

Håndskriftmerknad

Støttes

Håndskriftmerknaden konverteres til et utvidet metafilbilde (EMF).

Støttes

Håndskriftmerknaden konverteres til et utvidet metafilbilde (EMF).

Gruppering av objekter

Støttes

Enkelte objekter kan ikke grupperes sammen i Excel 2013, så gruppen med objekter deles opp når du åpner OpenDocument-filen. Dette inkluderer et diagram, et bilde, en figur eller en tekstboks gruppert med et OLE-objekt.

Støttes

Enkelte objekter kan ikke grupperes sammen i Excel 2016, så gruppen med objekter deles opp når du åpner OpenDocument-filen. Dette inkluderer et diagram, et bilde, en figur eller en tekstboks gruppert med et OLE-objekt.

Objektsynlighet

Støttes ikke

Usynlige objekter blir synlige når filen lagres i ODS-format og åpnes igjen i Excel 2013.

Støttes ikke

Usynlige objekter blir synlige når filen lagres i ODS-format og åpnes igjen i Excel 2016.

Objektkantlinjer

Støttes

Ikke alle typer kantlinjer støttes. Kantlinjestiler som ikke støttes, lagres som standard kantlinjestil (svart heltrukken linje).

Støttes

Ikke alle typer kantlinjer støttes. Kantlinjestiler som ikke støttes, lagres som standard kantlinjestil (svart heltrukken linje).

Objektfyll

Støttes

Støttes bortsett fra at graderte fyll med mer enn to stopp, mister alle stoppene etter de to første.

Støttes

Støttes bortsett fra at graderte fyll med mer enn to stopp, mister alle stoppene etter de to første.

Linjeformatering

Støttes

Ikke alle linjestiler og linjeendestiler støttes i ODF. Stiler som ikke støttes, lagres som henholdsvis standard svart heltrukken linje og piltype.

Støttes

Ikke alle linjestiler og linjeendestiler støttes i ODF. Stiler som ikke støttes, lagres som henholdsvis standard svart heltrukken linje og piltype.

Bildebeskjæring

Støttes

Vanlig beskjæring av et bilde støttes. Beskjæring av et bilde med en figur støttes imidlertid ikke.

Støttes

Vanlig beskjæring av et bilde støttes. Beskjæring av et bilde med en figur støttes imidlertid ikke.

Endring av farger i bilder

Støttes delvis

Enkelte endringer av farger i bilder har en ekvivalent i ODF, for eksempel svart og hvitt. Andre endringer av farger har ingen ekvivalent og fargene slås sammen. Bildet vises likt, men endringen av farger kan ikke lenger endres eller fjernes.

Støttes delvis

Enkelte endringer av farger i bilder har en ekvivalent i ODF, for eksempel svart og hvitt. Andre endringer av farger har ingen ekvivalent og fargene slås sammen. Bildet vises likt, men endringen av farger kan ikke lenger endres eller fjernes.

3D-bildealternativer

Støttes ikke

Støttes ikke

Bildestiler

Støttes delvis

Kantlinjer støttes delvis, men utseendet deres kan endres.

Støttes delvis

Kantlinjer støttes delvis, men utseendet deres kan endres.

Temaer

Støttes ikke

Støttes ikke

Hyperkobling på figur

Støttes ikke

Støttes ikke

Endre standard filformat

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen Office-knappen Alternativer for Excel.

 2. Klikk Lagre.

 3. Klikk filformatet du vil bruke som standard, i listen Lagre filer i dette formatet under Lagre arbeidsbøker.

Hva støttes når jeg lagrer et Excel-regneark i OpenDocument-regnearkformatet?

Tabellen nedenfor viser hvilke Excel-funksjoner som støttes helt eller delvis eller ikke støttes i OpenDocument-regnearkformatet (ODS).

 • Støttes     Både Excel- og OpenDocument-regnearkformatet støtter denne funksjonen. Du mister ikke innhold, formatering eller brukervennlighet.

 • Støttes delvis     Både Excel- og OpenDocument-regnearkformatet støtter denne funksjonen, men formatering og brukbarhet kan bli påvirket. Du mister ingen tekst eller data, men det kan være forskjeller i formateringen og måten du arbeider med tekst eller grafikk på.

 • Støttes ikke     Funksjonen i Excel støttes ikke i ODS-regnearkformatet. Hvis du skal lagre Excel-regnearket i ODS-format, bør du ikke bruke denne funksjonen, ellers risikerer du å miste innhold, formatering og anvendelighet i den delen av regnearket.

Hvis du vil se informasjon om grafikk funksjoner, kan du se grafikk elementene på slutten av denne artikkelen.

Obs!: Hvis du bruker Microsoft Excel starter 2010, støttes ikke alle funksjonene som er oppført for Excel-2010, i Excel starter. 

Område

Delområde

Støttenivå

Excel 2007

Excel 2010

Formatering

Radhøyder/kolonnebredder

Støttes

Utseendet skal være det samme.

Støttes

Utseendet skal være det samme.

Formatering

Celle

Støttes

Støttes

Hyperkoblinger

Støttes

Det kan være problemer med hyperkoblingsstiler.

Støttes

Det kan være problemer med hyperkoblingsstiler.

Formatering

Cellestiler

Støttes

Støttes

Datoer

Datoer før 01.01.1900

Støttes ikke

Hvis du lagrer en arbeidsbok med datoer før 01.01.1900 som ODS, vil ikke datoene før 1900 lagres slik de skal.

Støttes ikke

Hvis du lagrer en arbeidsbok med datoer før 01.01.1900 som ODS, vil ikke datoene før 1900 lagres slik de skal.

Skrive ut

Utskriftsområder

Støttes

Støttes

Skrive ut

Gjenta rader/kolonner

Støttes ikke

Støttes ikke

Utskrift

Sideskift

Støttes

Støttes

Utskrift

Topptekst/bunntekst

Støttes delvis

Når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel, støttes ikke alternativene Bilde, Første side og Odde/partall.

Støttes delvis

Når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel, støttes ikke alternativene Bilde, Første side og Odde/partall.

Formler

Støttes

Støttes

Formler

Navn

Støttes delvis

Når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel, støttes ikke lokale navn, navn på uttrykk og navn på usammenhengende områder.

Støttes delvis

Når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel, støttes ikke lokale navn, navn på uttrykk og navn på usammenhengende områder.

Cellemerknader

Støttes delvis

Merknader med innhold konverteres begge veier. Det kan hende formatering av kommentaren ikke støttes når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel.

Støttes delvis

Merknader med innhold konverteres begge veier. Det kan hende formatering av merknaden ikke støttes når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel.

Dataverktøy

Grupper og disponer

Støttes

Støttes

OLE-objekter

Støttes

Støttes

Innstillinger

Vindusinnstillinger

Støttes ikke

Støttes ikke

Innstillinger

Ark-/bokinnstillinger

Støttes ikke

Støttes ikke

Beskyttelse

Arkbeskyttelse

Støttes delvis

Når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel, støttes beskyttelse uten passord. Filer med passordbeskyttede ark kan imidlertid ikke lagres eller åpnes.

Støttes delvis

Når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel, støttes beskyttelse uten passord. Filer med passordbeskyttede ark kan imidlertid ikke lagres eller åpnes.

Beskyttelse

IRM (Information Rights Management)

Støttes ikke

Filer med IRM aktivert kan ikke lagres.

Støttes ikke

Filer med IRM aktivert kan ikke lagres.

Beskyttelse

Kryptering

Støttes ikke

Filer med denne typen beskyttelse kan ikke lagres.

Støttes ikke

Filer med denne typen beskyttelse kan ikke lagres.

Dataverktøy

Datavalidering

Støttes delvis

Når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel, er det en del datavalidering av formeltypen som ikke kan lagres.

Støttes delvis

Når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel, er det en del datavalidering av formeltypen som ikke kan lagres.

Eksterne data

Nettspørringer

Støttes

Støttes

Eksterne data

Spørringstabeller

Støttes delvis

Enkelte innstillinger, som innsatte kolonner, støttes ikke.

Støttes delvis

Enkelte innstillinger, som innsatte kolonner, støttes ikke.

Tabeller

Totalrader

Støttes ikke

Støttes ikke

Tabeller

Tabellstiler

Støttes ikke

Støttes ikke

Dataverktøy

Sorter

Støttes delvis

Enkelte avanserte innstillinger støttes ikke.

Støttes delvis

Enkelte avanserte innstillinger støttes ikke.

Dataverktøy

Delsum

Støttes delvis

Når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel, støttes selve formlene, men innstillingene for å bruke dem på nytt støttes ikke.

Støttes delvis

Når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel, støttes selve formlene, men innstillingene for å bruke dem på nytt støttes ikke.

Dataverktøy

Filtrer

Støttes delvis

Grunnleggende filtrering støttes, men Filtrer-funksjonen som er lagt til i Excel 2007, støttes ikke.

Støttes delvis

Grunnleggende filtrering støttes, men filter funksjonene som er lagt til i Excel 2010, støttes ikke.

Pivottabell

Stiler

Støttes ikke

Støttes ikke

Pivottabell

Oppsett

Støttes delvis

Når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel, støttes ikke enkelte oppsett, for eksempel kompakte akser.

Støttes delvis

Når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel, støttes ikke enkelte oppsett, for eksempel kompakte akser.

Pivottabell

Beregnede felter

Støttes ikke

Støttes ikke

Pivottabell

Gruppering

Støttes delvis

Støttes delvis

Pivottabell

IMBI-pivottabeller

Pivottabell

OLAP-pivottabeller

Støttes ikke

Støttes ikke

Dataverktøy

Konsolidering

Støttes ikke

Støttes ikke

Del arbeidsbok-knappen (se gjennom-fanen)

Støttes ikke

Støttes ikke

Diagrammer

Dataetiketter

Støttes delvis

Når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel, er det enkelte dataetiketter som ikke støttes.

Støttes delvis

Når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel, er det enkelte dataetiketter som ikke støttes.

Diagrammer

Datatabeller

Støttes ikke

Støttes ikke

Diagrammer

Trendlinjer

Støttes delvis

Når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel, er det enkelte trendlinjer som ikke støttes.

Støttes delvis

Når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel, er det enkelte trendlinjer som ikke støttes.

Diagrammer

Feilfelt

Støttes delvis

Når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel, er det enkelte feilfelt som ikke støttes.

Støttes delvis

Når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel, er det enkelte feilfelt som ikke støttes.

Diagrammer

Projeksjonslinjer

Støttes ikke

Støttes ikke

Diagrammer

Differanselinjer

Støttes ikke

Støttes ikke

Diagrammer

Ledelinjer på dataetiketter

Støttes ikke

Støttes ikke

Diagrammer

Fylte radardiagrammer

Støttes ikke

Støttes ikke

Diagrammer

Tegnforklaringer

Støttes delvis

Når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel, er det enkelte innstillinger som ikke støttes.

Støttes delvis

Når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel, er det enkelte innstillinger som ikke støttes.

Diagrammer

Pivotdiagrammer

Støttes ikke

Støttes ikke

Diagrammer

Diagramark

Støttes ikke

Støttes ikke

Diagrammer

Sektordiagram av sektor og stolpediagram av sektor

Støttes ikke

Støttes ikke

OLAP-formler

Støttes ikke

Støttes ikke

Diagrammer

Figurer på diagrammer

Støttes ikke

Støttes ikke

Grafikkelementer

Tabellen nedenfor viser hvilke grafiske funksjoner i Excel som støttes helt eller delvis eller ikke støttes i OpenDocument-formatet (ODS).

 • Støttes     Excel- og OpenDocument-formatet støtter denne funksjonen. Grafikk som bruker denne funksjonen, vises og oppfører seg likt i begge formatene.

 • Støttes delvis     Excel- og OpenDocument-formatet støtter denne funksjonen, men grafikken kan vises forskjellig mellom formatene. Ingen data mistes vanligvis mellom formatene, men det kan være forskjeller i formateringen og måten du arbeider med grafikken på.

 • Støttes ikke     På grunn av de grunnleggende forskjellene når det gjelder funksjoner og implementering mellom Excel- og OpenDocument-formatet, støttes ikke denne funksjonen i OpenDocument-formater. Hvis du har tenkt å lagre regnearket i et OpenDocument-format, må du ikke bruke disse funksjonene.

Grunnfigurer

Støttenivå

Excel 2007

Excel 2010

Figurer

Støttes

Støttes

Tekstbokser

Støttes

Støttes bortsett fra objekter inni tekstbokser. Objektene i tekstboksene utelates når du åpner en OpenDocument-fil.

Støttes

Støttes bortsett fra objekter inni tekstbokser. Objektene i tekstboksene utelates når du åpner en OpenDocument-fil.

WordArt

Støttes delvis

ODF støtter ikke WordArt-alternativer i Excel. WordArt konverteres derfor til en tekstboks ved lagring. Teksten og basistekstfargen opprettholdes, men WordArt-effekter og -formatering går tapt.

Støttes delvis

ODF støtter ikke WordArt-alternativer i Excel. WordArt konverteres derfor til en tekstboks ved lagring. Teksten og basistekstfargen opprettholdes, men WordArt-effekter og -formatering går tapt.

Alternativer for 3D-former

Støttes ikke

Støttes ikke

Bilder

Støttes

Støttes bortsett fra alternativet for innsetting og kobling, som ikke støttes i ODF.

Støttes

Støttes bortsett fra alternativet for innsetting og kobling, som ikke støttes i ODF.

SmartArt-diagrammer

Støttes

Konvertert til en gruppe figurer.

Støttes

Konvertert til en gruppe figurer.

ActiveX-kontroller

Støttes ikke

Støttes ikke

Excel-skjemakontroller

Støttes ikke

Støttes ikke

Objekter i diagrammer

Støttes

Konverteres til en gruppe som inneholder diagrammet og objektene.

Støttes

Konvertert til en gruppe som inneholder diagrammet og objektene.

Signaturlinjeobjekt

Støttes ikke

Støttes ikke

Objektet kameraverktøy / lime inn som bildekobling

Støttes ikke

Støttes ikke

Håndskriftmerknad

Støttes

Håndskriftmerknaden konverteres til en frihåndsfigur.

Støttes

Håndskriftmerknaden konverteres til et utvidet metafilbilde (EMF).

Gruppering av objekter

Støttes

Enkelte objekter kan ikke grupperes sammen i Excel 2007, så gruppen med objekter deles opp når du åpner OpenDocument-filen. Dette inkluderer et diagram, et bilde, en figur eller en tekstboks gruppert med et OLE-objekt.

Støttes

Noen objekter kan ikke grupperes sammen i Excel 2010, så objektene deles opp når du åpner OpenDocument-filen. Dette inkluderer et diagram, et bilde, en figur eller en tekstboks gruppert med et OLE-objekt.

Objektsynlighet

Støttes ikke

Usynlige objekter blir synlige når filen lagres i ODS-format og åpnes igjen i Excel 2007.

Støttes ikke

Usynlige objekter blir synlige når du lagrer filen i ODS og åpner den på nytt i Excel 2010.

Objektkantlinjer

Støttes

Ikke alle typer kantlinjer støttes. Kantlinjestiler som ikke støttes, lagres som standard kantlinjestil (svart heltrukken linje).

Støttes

Ikke alle typer kantlinjer støttes. Kantlinjestiler som ikke støttes, lagres som standard kantlinjestil (svart heltrukken linje).

Objektfyll

Støttes

Støttes bortsett fra at graderte fyll med mer enn to stopp, mister alle stoppene etter de to første.

Støttes

Støttes bortsett fra at graderte fyll med mer enn to stopp, mister alle stoppene etter de to første.

Linjeformatering

Støttes

Ikke alle linjestiler og linjeendestiler støttes i ODF. Stiler som ikke støttes, lagres som henholdsvis standard svart heltrukken linje og piltype.

Støttes

Ikke alle linjestiler og linjeendestiler støttes i ODF. Stiler som ikke støttes, lagres som henholdsvis standard svart heltrukken linje og piltype.

Bildebeskjæring

Støttes

Vanlig beskjæring av et bilde støttes. Beskjæring av et bilde med en figur støttes imidlertid ikke.

Støttes

Vanlig beskjæring av et bilde støttes. Beskjæring av et bilde med en figur støttes imidlertid ikke.

Endring av farger i bilder

Støttes delvis

Enkelte endringer av farger i bilder har en ekvivalent i ODF, for eksempel svart og hvitt. Andre endringer av farger har ingen ekvivalent og fargene slås sammen. Bildet vises likt, men endringen av farger kan ikke lenger endres eller fjernes.

Støttes delvis

Enkelte endringer av farger i bilder har en ekvivalent i ODF, for eksempel svart og hvitt. Andre endringer av farger har ingen ekvivalent og fargene slås sammen. Bildet vises likt, men endringen av farger kan ikke lenger endres eller fjernes.

3D-bildealternativer

Støttes ikke

Støttes ikke

Bildestiler

Støttes delvis

Kantlinjer støttes delvis, men utseendet deres kan endres.

Støttes delvis

Kantlinjer støttes delvis, men utseendet deres kan endres.

Temaer

Støttes ikke

Støttes ikke

Hyperkobling på figur

Støttes ikke

Støttes ikke

Hva skjer når jeg redigerer et regneark i OpenDocument-regnearkformatet?

Tabellen nedenfor viser hvilke Excel for nettet funksjoner som er helt eller delvis, eller som ikke støttes i formatet OpenDocument-regneark (ODS).

 • Støttes    Både Excel for nettet og regne ark formatet OpenDocument støtter denne funksjonen. Du mister verken innhold, formatering eller brukervennlighet.

 • Støttes delvis    Både Excel for nettet og regne ark formatet OpenDocument støtter denne funksjonen, men formatering og bruker vennlighet kan bli påvirket. Du mister ingen tekst eller data, men det kan være forskjeller i formateringen og måten du arbeider med tekst eller grafikk på.

 • Støttes ikke    Funksjonen i Excel for nettet støttes ikke i regne ark formatet OpenDocument. Hvis du bruker OpenDocument-regnearkformatet, kan det hende du mister innhold, formatering og anvendelighet av denne delen av regnearket.

 • Gjelder ikke Funksjonen ble introdusert i en senere versjon av Excel for Windows.

Område

Delområde

Støttenivå

Kommentarer

Signaturlinjeobjekt

Støttes ikke

Den digitale signaturen fjernes når du gjør endringer i filen. Signaturen fjernes fra kopien når du lagrer en kopi for redigering

Formatering

Radhøyder/kolonnebredder

Støttes

Utseendet skal være det samme.

Formatering

Celle

Støttes

Formatering

Cellestiler

Støttes

Hyperkoblinger

Støttes

Det kan hende at stiler for hyperkoblinger endres.

Formler

Støttes

Formler

Navn

Støttes delvis

Når du åpner en fil i ODS-format i Excel for nettet, støttes ikke lokale navn, navngitte uttrykk og navn på usammenhengende områder.

Formler

Vanlige uttrykk

Støttes ikke

Bruk Avanserte filtre i stedet.

Datoer

Datoer før 01.01.1900

Støttes ikke

 Hvis du lagrer en arbeidsbok med datoer før 01.01.1900 som ODS, vil ikke datoene før 1900 lagres slik de skal.

Dataverktøy

Grupper og disponer

Støttes delvis

Når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel, støttes selve formlene, men innstillingene for å bruke dem på nytt støttes ikke.

Dataverktøy

Sorter

Støttes delvis

Enkelte avanserte innstillinger støttes ikke.

Dataverktøy

Filtrer

Støttes delvis

Grunnleggende filtrering støttes, men mer avanserte filtre, for eksempel datofiltre, støttes ikke.
 

Dataverktøy

Delsum

Støttes delvis

Når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel, støttes selve formlene, men innstillingene for å bruke dem på nytt støttes ikke.

Diagrammer

Trendlinjer

Støttes delvis

Når du åpner en fil i ODS-format i Excel for nettet, støttes ikke enkelte trend linjer.

Diagrammer

Tegnforklaringer

Støttes delvis

Når du åpner en fil i ODS-format i Excel for nettet, støttes ikke enkelte innstillinger.

Diagrammer

Feilfelt

Støttes delvis

Når du åpner en fil i ODS-format i Excel for nettet, støttes ikke enkelte feil felt.

Diagrammer

Dataetiketter

Støttes ikke

Når du åpner en fil i ODS-format i Excel for nettet, støttes ikke noen data etiketter.

Diagrammer

Datatabeller

Støttes ikke

Diagrammer

Projeksjonslinjer

Støttes ikke

Diagrammer

Differanselinjer

Støttes

Diagrammer

Ledelinjer på dataetiketter

Støttes ikke

Diagrammer

Fylte radardiagrammer

Støttes

Diagrammer

Pivotdiagrammer

Støttes ikke

Diagrammer

Diagramark

Støttes ikke

Diagrammer

Sektordiagram av sektor og stolpediagram av sektor

Støttes ikke

Diagrammer

Boksdiagram

Gjelder ikke

Diagrammer

Histogram

Gjelder ikke

Diagrammer

Paretodiagram

Gjelder ikke

Diagrammer

Rosediagram

Gjelder ikke

Diagrammer

Trekartdiagram

Gjelder ikke

Diagrammer

Fossefallsdiagram

Gjelder ikke

Samarbeid

Samtidig redigering

Støttes ikke

Cellemerknader

Støttes delvis

Merknader med innhold konverteres begge veier. Det kan hende formatering av merknaden ikke støttes når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel.

Beskyttelse

Arkbeskyttelse

Støttes delvis

Når du lagrer filen i ODS-format og åpner den igjen i Excel, støttes beskyttelse uten passord. Filer med passordbeskyttede ark kan imidlertid ikke lagres eller åpnes.

Tabeller

Tabellstiler

Støttes ikke

Tabellstiler lagres ikke for filer som åpnes i ODS-format.

Tabeller

Totalt-rad

Støttes delvis

Tabell rader som legges til i ODS-format filer i Excel for nettet, konverteres til formler når filen åpnes på nytt.

Utskrift

Utskriftsområder

Støttes

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×