Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Når du redigerer en fil i OpenDocument-tekstformatet (ODT) ved hjelp av Word for nettet, og deretter åpner den på nytt i Word 2010, kan du legge merke til noen formateringsforskjeller mellom den opprinnelige versjonen og den redigerte versjonen. Likeledes kan du også se formateringsforskjeller når du åpner en OpenDocument-tekstfil iWord for nettet. Dette skyldes de forskjellige funksjonene filformatene støtter.

Obs!: Forskjellene du kommer til å oppleve når du arbeider med to filformater, er stort sett begrenset til forskjeller i formateringen. Data og innhold konverteres, men måten du formaterer og arbeider med dataene på, kan være forskjellig mellom de to formatene.

Hva skjer når jeg redigerer et dokument i OpenDocument-tekstformatet?

Tabellen nedenfor viser hvilke Word for nettet funksjonsområder som støttes eller støttes delvis i OpenDocument-formatet (ODT).

  • Støttes    Både Word for nettet og OpenDocument-tekstformatet støtter denne funksjonen. Du mister verken innhold, formatering eller brukervennlighet.

  • Støttes delvis    Både Word for nettet og OpenDocument-tekstformatet støtter denne funksjonen, men formatering og brukervennlighet kan bli påvirket. Du mister ingen tekst eller data, men formateringen og måten du arbeider med tekst eller grafikk på kan være annerledes.

Hvis du vil ha informasjon om hvilke grafikkfunksjoner som støttes helt eller delvis, eller som ikke støttes i ODT-format, kan du se tabellen over grafiske funksjoner senere i denne artikkelen.

Område

Delområde

Støttenivå

Kommentarer

Samarbeid

Utskriftsfletting

Støttes

Tilkoblingen til datakilden må opprettes på nytt hvis dokumentet redigeres i et annet ODF-program.

Innhold

Kryssreferanser

Støttes

Innhold

Formelredigering

Støttes

Innhold

Formler

Støttes

Innhold

Fotnoter og sluttnoter

Støttes

Egendefinerte skilletegn støttes ikke.

Innhold

Topptekst/bunntekst

Støttes

Innhold

Indeks

Støttes

Indekser for flere kolonner støttes ikke.

Innhold

Sette inn skift

Støttes delvis

Kontinuerlige inndelingsskift kan miste enkelte egenskaper, for eksempel topp-/bunnmarger, topp-/bunntekst, kantlinjer og linjenummerering.

Innhold

OfficeArt

Støttes

Du finner mer informasjon i tabellen over grafiske funksjoner.

Innhold

Sidetall

Støttes

Innhold

Bilder

Støttes

Bilder fra et dokument opprettet i OpenOffice vises ikke.

Innhold

Tabeller

Støttes delvis

Tabeller som har flere enn 64 kolonner, støttes ikke.

Innhold

Tekstbokser

Støttes delvis

Tekstbokser kan ikke nestes.

Innhold

Innholdsfortegnelse

Støttes delvis

Innholdsfortegnelsen mister elementer merket med et SEQ-felt.

Redigering

Autokorrektur

Støttes

Redigering

Klippe ut, kopiere og lime inn

Støttes

Redigering

Dra og slipp

Støttes

Redigering

Konvolutter og etiketter

Støttes

Redigering

Merking

Støttes

Redigering

Angre, gjøre om og gjenta

Støttes

Filoperasjoner

WSS-integrering

Støttes

Formatering

Kantlinjer og skyggelegging

Støttes

Mønstre på skyggelegging støttes ikke.

Bildekantlinjestiler støttes ikke. De konverteres til en heltrukken kantlinje.

Formatering

Punktmerking og nummerering

Støttes

Avstanden mellom nummereringen/punktmerkingen og teksten kan være litt forskjellig.

Avstanden mellom listeelementer økes for å samsvare med linjeavstanden i dokumentet.

Standard punktmerking i OpenOffice endrer utseendet når ODT-filen åpnes i Word for nettet.

Formatering

Innfelte forbokstaver

Støttes

Forankring til enkelte områder i margen støttes ikke.

Formatering

Merkepenn

Støttes

Markeringen konverteres til tegnbakgrunnsfarge når du lagrer dokumentet.

Formatering

Vannrette linjer

Støttes

Formatering

Avsnitt

Støttes

Formatering

Vis formatering

Støttes

Formatering

Stiler

Støttes

Det skjer en økning i antall stiler når du lagrer dokumentet i ODT-format, og all formatering blir ODF-stilbasert.

Formatering

Tabulatorer

Støttes

Posisjonstabulatorer støttes ikke.

Formatering

Tekstkolonner

Støttes

Enkelte egenskaper som er tilordnet området, kan mistes, for eksempel topp-/bunnmarger, topp-/bunntekst, kantlinjer og linjenummerering.

Formatering

Tekstretning

Støttes delvis

Følgende tekstretningsformater støttes:

rltb: høyre mot venstre, topp til bunn

lrtb: venstre mot høyre, topp til bunn

tbrl: topp til bunn; høyre mot venstre

Tekstretning i en tabellcelle støttes ikke.

Formatering

Plassering

Støttes delvis

Plassering av enkelte tekstbokser, rammer og figurer kan endres avhengig av hvilken type forankring som brukes.

Infrastruktur

Bokmerker

Støttes

Infrastruktur

Felt

Støttes delvis

Felt som ikke støttes, konverteres til ren tekst.

Felt som støttes, beholdes fortsatt som felt.

SEQ-felt støttes ikke og påvirker virkemåten til innholdsfortegnelser og bildetekster.

Infrastruktur

Hyperkoblinger

Støttes

Hyperkoblingsstilen brukes ikke i dokumenter fra OpenOffice, men de fungerer fremdeles.

Infrastruktur

OLE

Støttes delvis

Objekter innebygd i et dokument som er opprettet i OpenOffice, vises ikke. Bildetypen støttes ikke, og koblingen er relativ.

Internasjonalt

IME

Støttes

Internasjonalt

To linjer i én

Støttes

Utskrift

Støttes

Korrektur

Automatisk identifisering av språk

Støttes

Korrektur

Språkegenskaper

Støttes

Korrektur

Stavekontroll

Støttes

Områder med tekst som er merket «ikke kontroller staving eller grammatikk», mister denne egenskapen. Staving og grammatikk vil bli kontrollert for den aktuelle teksten.

Grafiske funksjoner

I tabellen nedenfor kan du se hvilke grafiske funksjoner som støttes helt eller delvis i OpenDocument-formatet (ODT).

  • Støttes     Både Word for nettet og OpenDocument-formatet støtter denne funksjonen. Grafikk som bruker denne funksjonen, vises og oppfører seg likt i begge formatene.

  • Støttes delvis     Både Word for nettet og OpenDocument-formatet støtter denne funksjonen, men grafikken kan vises forskjellig mellom formatene. Ingen data mistes vanligvis mellom formatene, men formateringen og måten du arbeider med grafikken på kan være annerledes.

Grunnfigurer

Støttenivå

Kommentarer

Figurer

Støttes

Tekstbokser

Støttes

Støttes bortsett fra objekter i tekstbokser, som støttes delvis for Word 2010. SmartArt-grafikk, figurer og tekstbokser inne i en tekstboks støttes ikke og går tapt når du åpner filen.

WordArt

Støttes

Alternativer for 3D-former

Støttes

Bilder

Støttes

Støttes bortsett fra alternativet for innsetting og kobling, som ikke støttes av ODF.

Objekter i diagrammer

Støttes

Konverteres til en gruppe som inneholder diagrammet og objektene. Word 2010 kan ikke støtte en gruppe som inneholder et diagram, så gruppen med objekter deles opp når du åpner filen i Word 2010.

Håndskriftmerknad

Støttes

Håndskriftmerknaden konverteres til et utvidet metafilbilde (EMF).

Gruppering av objekter

Støttes delvis

Enkelte objekter kan ikke grupperes sammen i Word 2010, så gruppen med objekter deles opp når du åpner OpenDocument-filen. Dette inkluderer alt som er gruppert med et diagram, og et bilde som er gruppert med en figur, en tekstboks eller et OLE-objekt.

Objektsynlighet

Støttes delvis

Usynlige objekter blir synlige når filen lagres og åpnes igjen i Word 2010.

Objektkantlinjer

Støttes

Ikke alle typer kantlinjer støttes. Kantlinjestiler som ikke støttes, lagres som standard kantlinjestil (svart heltrukken linje).

Objektfyll

Støttes

Støttes bortsett fra graderte fyll med mer enn to stopp som mister alle stoppene etter de to første.

Linjeformatering

Støttes

Ikke alle linjestiler og linjeendestiler støttes i ODF. Stiler som ikke støttes, lagres som henholdsvis standard svart heltrukken linje og piltype.

Endring av farger i bilder

Støttes delvis

Enkelte endringer av farger i bilder har en ekvivalent i ODF, for eksempel svart og hvitt. Andre endringer av farger har ingen ekvivalent og fargene slås sammen. Bildet vises likt, men endringen av farger kan ikke lenger endres eller fjernes.

Bildestiler

Støttes delvis

Kantlinjer støttes delvis, men utseendet deres kan endres.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×