Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen FORSKYVNING i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer en referanse til et område som består av et angitt antall rader og kolonner fra en celle eller et celleområde. Referansen som returneres, kan være en enkelt celle eller et celleområde. Du kan angi antallet rader og kolonner som skal returneres.

Syntaks

FORSKYVNING(referanse; rader; kolonner; [høyde]; [bredde])

Syntaksen for funksjonen FORSKYVNING har følgende argumenter:

  • Referanse    Obligatorisk. Referansen du vil basere forskyvningen fra. Referansen må referere til en celle eller et område med tilstøtende celler. Ellers returnerer FORSKYVNING #VALUE! som feilverdi.

  • Rader    Obligatorisk. Antallet rader, opp eller ned, som du vil at øvre venstre celle skal referere til. Hvis 5 brukes som argument for raden, angis det at øvre venstre celle i referansen er fem rader under referansen. Rader kan være positive (under startreferansen) eller negative (over startreferansen).

  • Kolonner    Obligatorisk. Antallet kolonner, til høyre eller venstre, som du vil at øvre venstre celle i resultatet skal referere til. Brukes 5 som argument for kolonnen, angis det at øvre venstre celle i referansen er fem kolonner til høyre i referansen. Kolonner kan være positive (til høyre for startreferansen) eller negative (til venstre for startreferansen).

  • Høyde    Valgfritt. Høyden, i antall rader, som du vil at den returnerte referansen skal være. Høyde må være et positivt tall.

  • Bredde    Valgfritt. Bredden, i antall kolonner, som du vil at den returnerte referansen skal være. Bredde må være et positivt tall.

Merknader

  • Hvis rader og kolonner forskyver referansen over kanten av regnearket, returnerer FORSKYVNING #REF! som feilverdi.

  • Hvis høyde eller bredde utelates, antas det det at høyde og bredde er lik referansen.

  • FORSKYVNING flytter ingen celler og endrer ikke utvalget, men returnerer bare en referanse. FORSKYVNING kan brukes med alle funksjoner som venter et referanseargument. Formelen SUMMER(FORSKYVNING(C2;1;2;3;1)) beregner totalverdien av et område med 3 rader og 1 kolonne som er 1 rad under og 2 kolonner til høyre for celle C2.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Formel

Beskrivelse

Resultat

=FORSKYVNING(D3;3;-2;1;1)

Viser verdien i celle B6 (4)

4

=SUMMER(FORSKYVNING(D3:F5;3;-2;0;3;3))

Summerer området B6:D8

34

=FORSKYVNING(D3; -3; -3)

Returnerer en feil fordi referansen er til et ikke-eksisterende område på regneaket.

#REF!

Data

Data

4

10

8

3

3

6

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×