Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Bruk følgende alternativer i dialogboksen Formater objekt til å bruke formatering på tekstbokser, autofigurer, tabeller, bilder og WordArt i Publisher.

Obs!: Noen av fanene på dialogboksen er bare tilgjengelig avhengig av hvilke objekter du har valgt.

Hvilken fane ønsker du mer informasjon om?

Farger- og Linjer-fanen

Bruk Farger- og Linjer-fanen til å ta i bruk fargefyll, linjer eller kantlinjegrafikk på et utvalgt objekt eller en tabellcelle.

Fyll

Farge – Velg fyllfargen fra paletten, eller velg et av alternativene fra listen:

 • Skjemafarger – Velg fargene fra fargeskjemaet som er brukt i publikasjonen.

 • Standardfarger – Velg fra et standard sett med farger.

 • Uten fyll – Klikk på dette alternativet slik at det utvalgte objektet ikke får noe som helst fyll. Objekter uten fyll har en gjennomsiktig bakgrunn.

 • Flere farger - Klikk dette alternativet for å åpne dialogboksen Farger. Du kan velge en ny farge fra standardfargepaletten, eller du kan angi en egendefinert farge som du definerer ved hjelp av RGB-, HSL- eller CMYK-fargemodellen. Du kan også velge en PANTONE®-farge.

  Obs!: PANTONE®-farger som vises her, tilsvarer ikke nødvendigvis PANTONE-identifisert standarder. Se publikasjoner for gjeldende PANTONE-farger for nøyaktige farger. PANTONE ® og andre Pantone, Inc.-varemerker eies av Pantone, Inc. ©Pantone, Inc., 2007.

Fylleffekter – Klikk dette alternativet for å åpne dialogboksen Fylleffekter, hvor du kan bruke fylleffekter som graderinger, teksturer, mønstre, bildefyll og fargetoner.

Gjennomsiktighet – Angi en gjennomsiktighetsprosent i Gjennomsiktighet-boksen, eller bruk glidebryteren til å angi gjennomsiktigheten for fyllet. Dette alternativet er bare tilgjengelig når du har valgt et fyll.

Linje

Farge – Velg fyllfargen du vil bruke, fra paletten, eller velg et av alternativene i listen:

 • Skjemafarger – Velg fargene fra fargeskjemaet som er brukt i publikasjonen.

 • Standardfarger – Velg fra et standard sett med farger.

 • Uten omriss – Klikk på dette alternativet slik at det utvalgte objektet ikke får noe slags omriss.

 • Flere farger - Klikk dette alternativet for å åpne dialogboksen Farger. Du kan velge en ny farge fra standardfargepaletten, eller du kan angi en egendefinert farge som du definerer ved hjelp av RGB-, HSL- eller CMYK-fargemodellen. Du kan også velge en PANTONE®-farge.

Gjennomsiktighet – Angi en gjennomsiktighetsprosent i Gjennomsiktighet-boksen, eller bruk glidebryteren til å angi gjennomsiktigheten for fyllet. Dette alternativet er bare tilgjengelig når du har valgt et fyll. 

Bredde – Skriv inn en linjetykkelse. Dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis Uten farge er valgt. 

Sammensatt type – Velg en kombinert linjestil og -tykkelse fra listen over alternativer, eller klikk på Pyntebord for å gå til dialogboksen Pyntebord. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du valgte et fyll. 

Strektype – Velg en stil for stiplet linje fra listen. Dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis Uten farge er valgt. 

Bokstavtype – Velg Rund, Firkant eller Flat fra listen. Dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis Uten farge er valgt. 

Sammenføyningstype – Velg Skråkant, Hjørne eller Rund fra listen for å få ulike hjørnetyper for linjen. Dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis Uten farge er valgt. 

Pyntebord – Klikk på denne knappen for å åpne dialogboksen Pyntebord. Der kan du velge en grafisk kantlinje for objektet.

Forhåndsvisning – Viser de utvalgte fyll- og linjestilene. Inndelingen Preview er bare tilgjengelig for objekttyper som har rektangulære mål, som tekstbokser, tabeller, bilder og rektangulære autofigurer. Knappene rundt inndelingen Forhåndsvisning samsvarer med linjen for objektet. Du kan ta i bruk linjeformatering for individuelle linjer ved å velge knappene som samsvarer med linjene du ønsker å endre. Publisher viser knappene som samsvarer med de loddrette og vannrette linjene som deler inn tabellcellene. Hvis du har satt opp cellediagonaler, viser Publisher en knapp som samsvarer med den diagonale linjen. Hvis objekttypen er en tabell, viser Publisher knappene som samsvarer med de loddrette og vannrette linjene som deler inn tabellcellene. Hvis du også har satt opp cellediagonaler, viser Publisher en knapp som samsvarer med den diagonale linjen.

Forhåndsinnstillinger - Klikk et av alternativene for Forhåndsinnstillinger for å bruke et sett med linjer på objektet. Du kan velge alternativer som tilsvarer ingen linjer, alle kantlinjer eller alle kantlinjer og celleskillelinjer.

Tegn kantlinje inni rammen – Velg dette alternativet for å tegne en kantlinje som legges til likt både inni og utenfor objektets ramme, i stedet for bare utenfor rammen.

Obs!: Dette alternativet er ikke tilgjengelig for enkelte autofigurer, som smilefjes, dunk eller lyn.

Bruk innstillinger på nye objekttype – Velg dette alternativet for å beholde fyll- og linjeinnstillingene som standardinnstillinger for nye objekter av samme objekttype.

Obs!: Denne avmerkingsboksen er bare tilgjengelig hvis objektet du formaterer, er en tekstboks eller en autofigur.

Figureffekter – Dette åpner dialogboksen Formater figur, som gir deg tilgang til effektene Fyll, Skygge, Gjenspeiling, Glød, Myke kanter, 3D-format og 3D-rotasjon.

Til toppen av siden

Fanen Størrelse

Obs!: Hvis du valgte en tabell og du har aktivert støtte for et østasiatisk språk eller et annet språk med tekstretning fra høyre mot venstre i språkinnstillingene for Microsoft Office-systemet, heter denne fanen Størrelse og retning.

Skalering og rotering

Høyde – Skriv inn høyden som du ønsker for objektet.

Bredde – Skriv inn bredden som du ønsker for objektet.

Rotasjon – Skriv inn mengden, fra 0 til 359 grader, som du ønsker å rotere objektet med klokken.

Obs!: 

 • Høyde- og Bredde-innstillingene er alltid målene til et objekt uten rotasjon.

 • Når du endrer innstillingene for Høyde og Bredde under Skalering og rotering, endres de proporsjonale innstillingene for Høyde og Bredde under Skalering tilsvarende.

Skala

Høyde – Angi høyden du vil at tabellen skal ha, som en prosentdel av den opprinnelige størrelsen.

Bredde – Angi bredden du vil at tabellen skal ha, som en prosentdel av den opprinnelige størrelsen.

Obs!: 

 • Høyde- og Bredde-innstillingene er alltid målene til et objekt uten rotasjon.

 • Når du endrer innstillingene for Høyde og Bredde under Skalering, endres de nøyaktige målene for innstillingene Høyde og Bredde under Skalering tilsvarende.

Lås størrelsesforhold – Merk av i denne avmerkingsboksen for å holde innstillingene for Høyde og Bredde proporsjonale. Hvis du for eksempel endrer innstillingen for Høyde til 150 prosent, endres innstillingen for Bredde automatisk til 150 prosent.

Til toppen av siden

Fanen Oppsett

Bruk Layout-fanen for å fastslå den nøyaktige plasseringen til objektet på siden. Du kan også velge alternativer for å bryte tekst rundt en tabell på en tekstboks, eller på en autofigur som inneholder tekst.

Objektplassering – Hvis objektet er på en tekstboks eller autofigur, velger du enten Innebygd eller Nøyaktig (fastsatt) posisjon.

Plassering på siden

Velg disse alternativene for å plassere objektet nøyaktig på en side. Disse alternativene er ikke tilgjengelige for innebygde objekter.

Vannrett – Skriv inn hvor stor plass du ønsker mellom objektet og delen av siden oppført i Fra-boksen.

Fra – Velg delen av siden (Øverst til venstre, Midtstilt eller Øverst til høyre) der du ønsker at den vannrette plasseringen til objektet skal måles fra.

Loddrett – Skriv inn hvor stor plass du ønsker mellom objektet og delen av siden oppført i Fra-boksen.

Fra – Velg delen av siden (Øverst til venstre, Midtstilt eller Øverst til høyre) der du ønsker at den loddrette plasseringen til objektet skal måles fra.

Tekstbrytingsstil – Hvis objektet er på en tekstboks eller autofigur som inneholder tekst, kan du velge hvordan du ønsker at teksten skal brytes rundt objektet.

 • Firkant – Bryter teksten rundt alle sidene av markeringshåndtaket til objektet.

 • Tett – Bryter teksten så nært som mulig til objektet.

 • Gjennom – Bryter teksten rundt området og innsiden av eventuelle åpne deler av objektet.

 • Toppen og bunnen – Bryter teksten ovenfor og nedenfor objektet, men ikke på sidene.

 • Ingen – Fjerner all tekstbrytingsformatering slik at teksten ikke brytes rundt objektet. Hvis objektet er gjennomsiktig, vil teksten bak være synlig. Ellers er teksten skjult bak objektet.

Bryt tekst – Hvis objektet er oppå en tekstboks eller autofigur, og du har valgt Firkant,Tett eller Gjennom under Tekstbrytingsstil,kan du velge hvordan du vil plassere teksten.

 • Begge sider – Plasserer tekst på begge sider av objektet.

 • Bare venstre – Plasserer tekst på venstre side av objektet.

 • Bare høyre – Plasserer tekst på høyre side av objektet.

 • Der det er nok plass – Plasserer teksten på siden av objektet som har mest plass.

Avstand fra tekst – Hvis objektet er på tekstboks eller autofigur, og det er et innebygd objekt eller du har valgt Firkant under Tekstbrytingsstil, kan du fastslå avstanden mellom markeringshåndtaket til objektet og teksten som brytes rundt det.

 • Automatisk – Når du merker av for dette alternativet, plasserer Publisher automatisk standardavstanden (0,04 tomme) borte fra objektet. Hvis du vil endre innstillingene, fjerner du merket for Automatisk, og deretter skriver du inn målene du vil bruke i boksene Topp,Bunn,Venstre og Høyre.

Vannrett justering – Hvis objektplasseringen er innebygd, kan du velge om du det skal forbli på den ene siden av tekstboksen eller autofiguren, eller flytte fra én side til den andre, idet teksten legges til eller slettes.

 • Venstre – Klikk på dette alternativet for å beholde det innebygde objektet nær venstresiden av tekstboksen eller autofiguren, idet teksten legges til eller slettes.

 • Høyre – Klikk på dette alternativet for å beholde det innebygde objektet nær høyresiden av tekstboksen eller autofiguren, idet teksten legges til eller slettes.

 • Flytt objekt med tekst – Klikk på dette alternativet for å beholde det innebygde objektet på et spesifikt sted på en tekstlinje, slik at den beveger seg fra én side av tekstboksen eller autofiguren til den andre, idet teksten legges til eller slettes.

Øverst på siden

Tekstboks-fanen

Hvis du ønsker å velge alternativer for plassering og tilpassing av tekst i en tekstboks eller autofigur som inneholder tekst, kan du bruke Tekstboks-fanen.

Obs!: Kategorien Tekstboks er bare tilgjengelig når det valgte objektet er en tekstbok eller en autofigur med tekst.

Loddrett justering

Velg om du vil justere teksten over, midt på eller under tekstboksen eller autofiguren.

Tekstboksmarger

Venstre  Angi avstanden du vil ha mellom venstre kant av tekstboksen eller autofiguren og teksten i den.

Høyre  Angi avstanden du vil ha mellom høyre kant av tekstboksen eller autofiguren og teksten i den.

Topp  Angi avstanden du vil ha mellom øverste kant av tekstboksen eller autofiguren og teksten i den.

Bunn  Angi avstanden du vil ha mellom nederste kant av tekstboksen eller autofiguren og teksten i den.

Beste tilpassing av tekst

Ikke bruk beste tilpassing  Dette alternativet beholder tekststørrelsen nøyaktig slik du angir den for tekstboksen eller autofiguren.

Forminske tekst i overflytsramme Dette alternativet reduserer punktstørrelsen på teksten i tekstboksen eller autofiguren til det ikke er noe tekst i overflytsområdet.

Beste tilpassing  Dette alternativet reduserer eller utvider teksten slik at den passer i tekstboksen eller autofiguren når du endrer størrelsen på den.

Øk tekstboksen slik at den passer Dette alternativet utvider tekstboksen eller autofiguren når teksten flyter over. 

Obs!: Det kan hende at tekstboksen eller autofiguren utvides utenfor siden eller over i andre objekter, når dette alternativet er valgt.

Rotere tekst 90º i autofiguren  Denne avmerkingsboksen snur teksten i tekstboksen eller autofiguren 90 grader mot høyre.

Inkluder «Fortsetter på side...»  Denne avmerkingsboksen inneholder varselet Fortsetter på side [sidetall] i tekstboksen eller autofiguren.

Inkluder «Fortsetter fra side...»  Denne avmerkingsboksen inneholder varselet Fortsetter fra side [sidetall] i tekstboksen eller autofiguren.

Kolonner  Denne knappen viser dialogboksen Kolonner, der du kan velge antall kolonner og avstanden mellom dem.

Obs!: Dette alternativet er ikke tilgjengelig for autofigurer, bortsett fra rektangler, eller hvis du velger alternativet Forminsk tekst i overflytsområde eller Beste tilpassing.

Øverst på siden

Bilde-fanen

Hvis du vil komprimere bildene i en publikasjon, gjenopprette de opprinnelige fargene i et bilde eller angi alternativer for å beskjære og kontrollere fargene, lysstyrken og kontrasten i et bilde, kan du bruke Bilde-fanen i dialogboksen Formater bilde.

Obs!: Kategorien Bilde er tilgjengelig når det merkede objektet er et bilde eller en figur med bildefyll. Hvis objektet er en figur, er beskjæringsverktøyene deaktivert, men Bildekontroll og Komprimering er aktivert.

Beskjær fra

Angi hvor mye du vil beskjære bildet, i boksene Venstre, Høyre, Topp og Bunn. Hvis du angir en negativ beskjæringsverdi, vil bildet bli skåret ut slik at rammen utvides utover bildet. Hvis du har brukt et fyll på bildet, vises fyllet i det utskårne området av rammen. Hvis ikke vil det utskårne området være gjennomsiktig.

Gjennomsiktighet

Gjennomsiktighet – Angi en gjennomsiktighetsprosent i Gjennomsiktighet-boksen, eller bruk glidebryteren til å angi gjennomsiktigheten for bildet. 

Lysstyrke og kontrast

 • Lysstyrke Angi en prosent i Lysstyrke-boksen, eller bruk glidebryteren til å angi lysstyrken for bildet. Standardnivået er en lysstyrke på 50 prosent. Hvis du øker lysstyrken, blir bildet lysere. Hvis du reduserer lysstyrken, blir bildet mørkere.

 • Kontrast Angi en prosent i Kontrast-boksen, eller bruk glidebryteren til å angi kontrasten i bildet. Hvis du reduserer kontrasten, blir forskjellen mellom skygger og lyse partier mindre, og bildet ser bleket ut. Hvis du øker kontrasten, blir forskjellen mellom skygger og lyse partier større, og du får et bilde med høy kontrast.

Endre farge

 • Farge – Velg fyllfargen fra paletten, eller velg et av alternativene fra listen:

  • Skjemafarger – Velg fargene fra fargeskjemaet som er brukt i publikasjonen.

  • Standardfarger – Velg fra et standard sett med farger som varierer fra rødt til blått.

  • Uten fyll – Dette gir merkede celler eller en tabell ingen fyll av noe slag. Celler uten fyll har gjennomsiktig bakgrunn.

  • Flere farger – Dette åpner dialogboksen Farger. Du kan velge en ny farge fra standardfargepaletten, eller du kan velge en egendefinert farge ved hjelp av RGB-, HSL- eller CMYK-fargemodellen. Du kan også velge en PANTONE®-farge.

  • Fargetoner – Dette åpner dialogboksen Fylleffekter, der du kan angi fargetoner av den valgte fargen.

 • Komprimer – Velg dette alternativet for å vise dialogboksen Komprimer bilder og kontrollere hvordan bildene komprimeres.

 • Tilbakestill farge – Dette gjenoppretter de opprinnelige fargene. 

 • Tilbakestill alle – Dette tilbakestiller beskjærings- og bildekontrollene du har brukt på bildet. Tilbakestillingen påvirker alle formateringsendringer du har gjort i det valgte bildet via Bilde-fanen i dialogboksen Formater bilde

 • Figureffekter – Dette åpner dialogboksen Formater figur, som gir deg tilgang til effektene Fyll, Skygge, Gjenspeiling, Glød, Myke kanter, 3D-format og 3D-rotasjon

Til toppen av siden

Fanen Egenskaper for celle

Bruk fanen Egenskaper for celle til å angi innstillinger for hvordan data skal plasseres i cellen i en tabell.

Obs!: Fanen Egenskaper for celle er bare tilgjengelig når det merkede objektet er en tabell.

Loddrett justering

Velg om du vil justere teksten til Topp, Midt på eller Bunn i tabellcellen.

Tekstboksmarger

Du kan bruke disse innstillingene til å kontrollere avstanden mellom rader og kolonner i en tabell.

Venstre – Angi avstanden du vil ha mellom venstre kant av tabellcellen eller autofiguren og teksten i den.

Høyre – Angi avstanden du vil ha mellom høyre kant av tabellcellen eller autofiguren og teksten i den.

Topp – Angi avstanden du vil ha mellom øverste kant av tabellcellen eller autofiguren og teksten i den.

Bunn – Angi avstanden du vil ha mellom nederste kant av tabellcellen eller autofiguren og teksten i den.

Roter teksten 90º i autofiguren – Merk av for dette alternativet hvis du vil snu teksten i tabellcellen eller autofiguren 90 grader mot høyre.

Til toppen av siden

Alternativ tekst-fanen

Bruk denne fanen til å angi alternativ tekst for objektet slik at personer med synshemninger eller kognitive funksjonshemninger kanskje forstår objektet.

Bruk endringene.

Etter at du justerer innstillingene på alle fanene, klikker du på OK for å bruke endringene i objektet.

Øverst på siden

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×