Du kan endre cellene i en tabell du har satt inn i en Publisher-publikasjon.

Hvis du vil endre andre tabellegenskaper, kan du se Endre rader eller kolonner i en tabell.

Låse eller låse opp størrelsen på celler

 1. Merk cellene du vil endre.

 2. Klikk oppsettfanen Tabellverktøy, og gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil låse cellestørrelsen, fjerner du merket for Tilpass til tekst.

  • Hvis du vil låse opp cellestørrelsen, merker du av for Tilpass til tekst.

  Klikk eller fjern merket for Øk til tekst for å tilpasse til tekst

Obs!: Diagonalt fordelte celler vokser ikke slik at de passer til teksten.

Endre margene i en celle

 1. Merk cellene du vil endre.

 2. Høyreklikk tabellen, og klikk deretter Formater tabell.

 3. Klikk fanen Egenskaper for celle i dialogboksen Formater tabell.

 4. Angi margene du vilbruke, under Tekstboksmarger.

Slå sammen celler

 1. Merk to eller flere tilstøtende celler du vil slå sammen.

  Merk celler og merkene for slutt på celle

 2. Klikk Oppsett under Tabellverktøy >Celler.

  Hvis cellene inneholder tekst, vises innholdet i hver celle i den sammenslåtte cellen.

Obs!: Hvis du vil dele opp sammenslåtte celler, merker du cellen og klikker oppsett under Tabellverktøy > Del celler.

Dele opp tabellceller diagonalt

 1. Merk cellene du vil dele opp.

 2. Klikk Oppsett under Tabellverktøy > diagonaler.

 3. Klikk enten Del ned eller Del opp.

Sette inn tabulatorstopp i en celle

 1. Klikk i tabellcellen der du vil sette inn tabulatoren.

 2. Trykk CTRL+TAB.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×