Undersøkelser er en fin metode for å samle inn informasjon raskt eller samle inn preferansene til møtedeltakerne.

Hva vil du gjøre?

Opprette en undersøkelse

En undersøkelse i kommunikasjonsprogrammet Microsoft Lync 2010 består av ett spørsmål og opptil sju mulige valg. Et møte kan inneholde mange undersøkelser, men bare én undersøkelse kan vises om gangen på delingstrinnet, slik at den er synlig for alle møtedeltakere.

Obs!:  Bare møtepresentatører kan opprette og behandle undersøkelser. Hvis du ikke allerede er en presentatør, kan du få møtearrangøren eller en annen presentatør til å gjøre deg til en.

 1. I møtevinduet klikker du Del-menyen, og deretter klikker du Ny undersøkelse.
  Dialogboksen Opprett en undersøkelse åpnes.

 2. Skriv inn et navn på undersøkelsen, spørsmålet og to eller flere svar.

 3. Klikk OK.
  Hvis ingen andre i møtet deler, vises undersøkelsen umiddelbart for alle i møtet, og ordene Undersøkelsen er åpen nederst i trinnet.
  Hvis det forekommer annen deling, har du muligheten til å dele undersøkelsen umiddelbart, noe som vil avslutte den gjeldende delingsøkten. Du kan også lagre undersøkelsen i innholdskurven for senere bruk.

Vise eller skjule en undersøkelse

Etter hvert som personer svarer på undersøkelse, kan du og de andre møtepresentatørene se resultatene i sanntid.

 • Hvis du vil gi alle på møtet tilgang til å se resultatene, klikker du knappen Vis resultatene til alle Vis resultatene til alle-knapp nederst i trinnet.

Du eller en annen presentatør kan veksle tilbake til å skjule resultatene for møtedeltakere.

 • Hvis du bare vil gi presentatører tilgang til å se resultatene, klikker du knappen Skjul resultatene for deltakere Skjul resultatene for deltakere-ikon.

Til toppen av siden

Avslutte en undersøkelse

Når undersøkelsen er ferdig, avslutter du den.

 • Hvis du vil stoppe avstemningen, klikker du Avslutt undersøkelsen-knappen Avslutt undersøkelsen-knapp.
  Ordene Undersøkelsen er avsluttet vises nederst i trinnet. Undersøkelsesresultatene blir værende på skjermen.

Til toppen av siden

Fjerne en undersøkelse fra delingstrinnet

Når møtedeltakere er ferdige med å arbeide med undersøkelsesresultatene, kan du fjerne undersøkelsen fra delingstrinnet.

 • Hvis du vil fjerne den fullførte undersøkelsen fra delingstrinnet, klikker du Avslutt deling øverst til høyre i trinnet.

Undersøkelsen blir værende i innholdskurven for senere bruk eller lagring.

Til toppen av siden

Redigere innholdet i en undersøkelse

Presentatøren kan endre spørsmålet eller valgene i en undersøkelse. Dette kan gjøres enten mens undersøkelsen er åpen (dette starter undersøkelsen på nytt) eller privat, utenom generell visning. Uansett vil redigering av en undersøkelse slette alle tidligere stemmer.

Redigere en undersøkelse som for øyeblikket deles

 1. Nederst i delingstrinnet klikker du knappen Rediger undersøkelsesspørsmål og svaralternativer Rediger undersøkelsesspørsmål og svaralternativer-knapp.

 2. Foreta endringene, og klikk deretter OK
  for å gjøre endringene offentlige. Møtemedlemmer kan nå begynne avstemningen på den redigerte undersøkelsen.

Redigere en undersøkelse som er skjult

 1. Hvis delingstrinnet ikke er åpent, klikker du Del-menyen og deretter Vis trinn.

 2. Klikk Innholdsliste øverst på siden, klikk pilen ved siden av undersøkelsen du vil redigere, og klikk deretter Vis privat.

 3. Klikk knappen Rediger undersøkelsesspørsmål og svaralternativer Rediger undersøkelsesspørsmål og svaralternativer-knapp.

 4. Foreta endringene, og klikk deretter OK.

 5. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil starte den redigerte undersøkelsen, klikker du knappen Åpne undersøkelse slik at alle kan stemme Knappen Åpne undersøkelse slik at alle kan stemme.

  • Hvis du vil lukke undersøkelsen til senere, klikker du Lukk min visning.

Til toppen av siden

Lagre undersøkelsesresultater

Du kan lagre en Lync 2010-undersøkelse som en CSV-fil. CSV-filer kan åpnes i regnearkprogrammet Microsoft Excel, som inneholder mange diagramtyper som kan brukes til å vise resultatene av undersøkelsen.

Hvis du lagrer undersøkelsen mens den er synlig i delingstrinnet, har du også muligheten til å lagre den som et PNG-bilde.

Lagre resultatene av en undersøkelse som for øyeblikket er synlig på delingstrinnet

 1. Nederst i delingstrinnet klikker du Lagre undersøkelse-knappen Lagre undersøkelse-knapp

 2. Skriv inn et filnavn, velg filtypen du vil bruke, og klikk deretter Lagre.

Lagre resultatene av en undersøkelse når delingstrinnet er åpent, men undersøkelsen ikke er synlig

 1. På delingstrinnet klikker du Innholdsliste, klikker pilen ved siden av undersøkelsen du vil lagre, og klikker deretter Lagre som.

 2. Skriv inn et filnavn, og klikk deretter Lagre.

Lagre resultatene av en undersøkelse når delingstrinnet er skjult

 1. Klikk Del-menyen i møtevinduet, og klikk deretter Vis trinn.

 2. Klikk Innholdsliste, klikk pilen ved siden av undersøkelsen du vil lagre, og klikk deretter Lagre som.

 3. Skriv inn et filnavn, og klikk deretter Lagre.

Til toppen av siden

Slette en undersøkelse

Gjør følgende for å slette en undersøkelse du ikke lenger trenger:

 1. Hvis delingstrinnet er skjult, klikker du Del-menyen og deretter Vis trinn.

 2. På delingstrinnet klikker du Innholdsliste, klikker pilen ved siden av undersøkelsen du vil slette, og klikker deretter Fjern fra møte.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×