Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen GJENNOMSNITT.GEOMETRISK i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer det geometriske gjennomsnittet av en matrise eller et område med positive data. Du kan for eksempel bruke GJENNOMSNITT.GEOMETRISK til å beregne gjennomsnittlig vekstrate, når en sammensatt rente med variabel rentefot er angitt.

Syntaks

GJENNOMSNITT.GEOMETRISK(tall1; [tall2]; ...)

Syntaksen for funksjonen GJENNOMSNITT.GEOMETRISK har følgende argumenter:

  • Tall1; tall2; ...    Tall1 er obligatorisk, etterfølgende tall er valgfrie. Fra 1 til 255 argumenter du vil beregne gjennomsnittet for. Du kan også bruke en enkeltmatrise eller en referanse til en matrise i stedet for argumenter atskilt med semikolon.

Kommentarer

  • Argumentene kan være tall eller navn, matriser eller referanser som inneholder tall.

  • Logiske verdier og tekstrepresentasjoner for tall som skrives direkte inn i listen med argumenter, blir talt.

  • Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tekst, logiske verdier eller tomme celler, ignoreres disse verdiene. Celler som inneholder verdien null, derimot, blir tatt med.

  • Argumenter som er feilverdier eller tekst som ikke kan konverteres til tall, forårsaker feil.

  • Hvis et datapunkt ≤ 0, returnerer GJENNOMSNITT.GJENNOMSNITT.GJENNOMSNITT #NUM! som feilverdi.

  • Formelen for det geometriske gjennomsnitt er:

    Formel

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

4

5

8

7

11

4

3

Formel

Beskrivelse

Resultat

=GJENNOMSNITT.GEOMETRISK(A2:A8)

Det geometriske gjennomsnitt av datasettet i A2:A8.

5,476987

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?

Hva påvirket opplevelsen din?

Har du ytterligere tilbakemeldinger? (valgfritt)

Takk for tilbakemeldingen!

×