Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.
GJENNOMSNITT.HVIS.SETT (funksjon)

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen GJENNOMSNITT.HVIS.SETT i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer gjennomsnittet (aritmetisk middelverdi) av alle celler som oppfyller flere vilkår.

Syntaks

GJENNOMSNITT.HVIS.SETT(gjennomsnittsområde; vilkårsområde1; vilkår1; [vilkårsområde2; vilkår2], ...)

Syntaksen for funksjonen GJENNOMSNITT.HVIS.SETT har følgende argumenter:

 • Gjennomsnittsområde    Obligatorisk. Én eller flere celler det skal beregnes gjennomsnitt av, inkludert tall eller navn, matriser eller referanser som inneholder tall.

 • Criteria_range1, criteria_range2, ...    Criteria_range1 er obligatorisk, er etterfølgende criteria_ranges valgfrie. Fra 1 til 127 områder der de tilknyttede vilkårene skal evalueres.

 • Vilkår1, vilkår2, ...    Vilkår1 er obligatorisk, og etterfølgende vilkår er valgfritt. 1 til 127 vilkår i form av et tall, et uttrykk, en cellereferanse eller tekst, som definerer hvilke celler det skal beregnes gjennomsnitt av. Vilkår kan for eksempel uttrykkes som 32, "32", ">32", "epler" eller B4.

Kommentarer

 • Hvis average_range er en tom verdi eller tekstverdi, returnerer GJENNOMSNITT.HVIS.SETT #DIV0! som feilverdi.

 • Hvis en celle i vilkårsområdet er tom, behandler GJENNOMSNITT.HVIS.SETT den som en 0-verdi.

 • Celler i område som inneholder SANN, evalueres som 1, og celler i område som inneholder USANN, evalueres som 0 (null).

 • Hver celle i gjennomsnittsområde brukes bare i gjennomsnittsberegningen hvis alle de tilsvarende vilkårene som er angitt, er sanne for denne cellen.

 • I motsetning til område- og vilkårsargumentene i funksjonen GJENNOMSNITTHVIS, må hvert vilkårsområde i GJENNOMSNITT.HVIS.SETT ha samme størrelse og form som summeringsområde.

 • Hvis celler i average_range ikke kan oversettes til tall, returnerer GJENNOMSNITT.HVIS.SETT #DIV0! som feilverdi.

 • Hvis det ikke finnes noen celler som oppfyller alle vilkårene, returnerer GJENNOMSNITT.HVIS.SETT #DIV/0! som feilverdi.

 • Du kan bruke jokertegnene spørsmålstegn (?) og stjerne (*) i vilkår. Et spørsmålstegn svarer til et hvilket som helst enkelttegn, og en stjerne svarer til en hvilken som helst tegnsekvens. Hvis du vil finne et spørsmålstegn eller en stjerne, må du sette tildetegn (~) foran tegnet.

Obs!: Funksjonen GJENNOMSNITT.HVIS.SETT måler sentrale tendenser, som er plasseringen av midtpunktet i en gruppe med tall i en statistisk fordeling. De tre vanligste målingene av sentrale tendenser er følgende:

 • Gjennomsnitt,     som er det aritmetiske gjennomsnittet, og som beregnes ved å legge til en gruppe tall, og deretter dele med antallet av disse tallene. Gjennomsnittet av 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er 30 delt på 6, som er 5.

 • Median,     som er det midterste tallet i en gruppe med tall, det vil si halvparten av tallene har verdier som er større enn medianen, og halvparten av tallene har verdier som er mindre enn medianen. Medianen av 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er 4.

 • Modus,     som er tallet som forekommer hyppigst i en gruppe med tall. Modusen av 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er 3.

For en symmetrisk distribusjon av en gruppe tall er disse tre målingene av sentrale tendenser de samme. For en skjev fordeling av en gruppe tall, kan de være forskjellige.

Eksempler

Kopier eksempeldataene i følgende tabell, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at alle dataene vises.

Student

Første

Andre

Siste

Prøve

Prøve

Eksamen

Karakter

Karakter

Karakter

Espen

75

85

87

Anne

94

80

88

Eirik

86

93

Ufullstendig

Henning

Ufullstendig

75

75

Formel

Beskrivelse

Resultat

=GJENNOMSNITT.HVIS.SETT(B2:B5;B2:B5;">70";B2:B5;"<90")

Gjennomsnitt for karakterer på første prøve som er mellom 70 og 90 for alle studenter (80,5). Resultater som er merket Ufullstendig, tas ikke med i beregningen fordi de ikke er numeriske verdier.

75

=GJENNOMSNITT.HVIS.SETT(C2:C5;C2:C5;">95")

Gjennomsnitt for karakterer på andre prøve som er større enn 95 for alle studenter. #DIV0! returneres fordi ingen resultater er større enn 95.

#DIV/0!

=GJENNOMSNITT.HVIS.SETT(D2:D5;D2:D5;"<>Ufullstendig";D2:D5;">80")

Gjennomsnitt for karakterer på slutteksamen som er større enn 80 for alle studenter (87,5). Resultater som er merket Ufullstendig, tas ikke med i beregningen fordi de ikke er numeriske verdier.

87,5

Eksempel 2

Type

Pris

Sted

Antall soverom

Garasje?

Cozy Rambler

230000

Issaquah

3

Nei

Snug Bungalow

197000

Bellevue

2

Ja

Cool Cape Codder

345678

Bellevue

4

Ja

Splendid Split Level

321900

Issaquah

2

Ja

Exclusive Tudor

450000

Bellevue

5

Ja

Classy Colonial

395000

Bellevue

4

Nei

Formel

Beskrivelse

Resultat

=GJENNOMSNITT.HVIS.SETT(B2:B7;C2:C7;"Bellevue";D2:D7;">2";E2:E7;"Ja")

Gjennomsnittspris for et hus i Bellevue med minst tre soverom og en garasje

397839

=GJENNOMSNITT.HVIS.SETT(B2:B7;C2:C7;"Issaquah";D2:D7;"<=3";E2:E7;"Nei")

Gjennomsnittspris for et hus i Issaquah med opptil tre soverom og ingen garasje

230000

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×