Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen GJENNOMSNITTA i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Beregner gjennomsnittet (aritmetisk middelverdi) for verdiene i argumentlisten.

Syntaks

GJENNOMSNITTA(verdi1; [verdi2]; ...)

Syntaksen for GJENNOMSNITTA har følgende argumenter:

 • Verdi1; verdi2; ...    Verdi1 er obligatorisk, etterfølgende verdier er valgfrie. 1 til 255 celler, celleområder eller verdier du vil beregne gjennomsnittet for.

Merknader

 • Argumenter kan være følgende: tall, navn, matriser eller referanser som inneholder tall, tekstrepresentasjoner av tall, eller logiske verdier, for eksempel SANN eller USANN i en referanse.

 • Logiske verdier og tekstrepresentasjoner for tall som skrives direkte inn i listen med argumenter, blir talt.

 • Argumenter som inneholder SANN, returnerer verdien 1. Argumenter som inneholder USANN, returnerer verdien 0 (null).

 • Matrise- eller referanseargumenter som inneholder tekst, vurderes som 0 (null). Tom tekst ("") evalueres som 0 (null).

 • Hvis et argument er en matrise eller en referanse, blir bare verdier i denne matrisen eller referansen brukt. Tomme celler og tekstverdier i matrisen eller referansen blir ignorert.

 • Argumenter som er feilverdier eller tekst som ikke kan konverteres til tall, forårsaker feil.

 • Hvis du ikke vil ta med logiske verdier og tekstrepresentasjoner av tall i en referanse som en del av beregningen, kan du bruke funksjonen GJENNOMSNITT.

Obs!: Funksjonen GJENNOMSNITTA måler sentrale tendenser, som er plasseringen av midtpunktet i en gruppe med tall i en statistisk distribusjon. De tre vanligste målingene av sentrale tendenser er følgende:

 • Gjennomsnitt,     som er det aritmetiske gjennomsnittet, og som beregnes ved å legge til en gruppe tall, og deretter dele med antallet av disse tallene. Gjennomsnittet av 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er 30 delt på 6, som er 5.

 • Median,     som er det midterste tallet i en gruppe med tall, det vil si halvparten av tallene har verdier som er større enn medianen, og halvparten av tallene har verdier som er mindre enn medianen. Medianen av 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er 4.

 • Modus,     som er tallet som forekommer hyppigst i en gruppe med tall. Modusen av 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er 3.

For en symmetrisk distribusjon av en gruppe tall er disse tre målingene av sentrale tendenser de samme. For en skjev fordeling av en gruppe tall kan de være forskjellige.

Tips!: Når du regner gjennomsnitt av celler, må du huske på forskjellen mellom tomme celler og de som inneholder verdien null, spesielt hvis du har fjernet merket for Vis en null i celler som har nullverdi i dialogboksen Alternativer for Excel i skrivebordsversjonen av Excel. Når dette alternativet er merket, telles ikke tomme celler, men nullverdier telles.

Slik finner du avmerkingsboksen Vis en null i celler som har nullverdi:

 • Klikk Alternativer på fanen Fil, og se deretter under Visningsalternativer for dette regnearket på fanen Avansert.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

10

7

9

2

Ikke tilgjengelig

Formel

Beskrivelse

Resultat

=GJENNOMSNITTA(A2:A6)

Gjennomsnittet av tallene ovenfor og teksten «Ikke tilgjengelig». Cellen som inneholder teksten «Ikke tilgjengelig», brukes i beregningen.

5,6

=GJENNOMSNITTA(A2:A5;A7)

Gjennomsnittet av tallene ovenfor og den tomme cellen.

5,6

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×